IT Management Group presenteert… Ron

Deze gecertificeerde (IT) Security Manager is per direct beschikbaar:

Verhelderen, perspectief creëren en groei bewerkstelligen: dat kenmerkt mijn wijze van werken. Problemen die ik onderweg tegen kom los ik deskundig en met creativiteit op. Ik weet snel te schakelen, problemen te analyseren, verbanden te leggen en zaken op elkaar af te stemmen. Met oog voor detail, zonder de grote lijn uit het oog te verliezen.

Regelen en organiseren en mensen en middelen effectief inzetten om tot een goed lopend proces te komen is mijn kracht en vormt de rode draad in mijn loopbaan. Als leidinggevende heb ik een coachende stijl, een constructieve houding en in staat om op meerdere niveaus te schakelen. Een dienstverlener pur sang met verbindende kracht, oog voor efficiency en effectiviteit en in staat om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen ook bij organisatieveranderingen.

Ik beschik over sociale vaardigheden als tact, luistervaardigheid, overtuigingskracht en het overbruggen van belangentegenstellingen.

CV Ron Contact 

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group