DevOps Implementatie – maatwerk voor iedere organisatie

Binnenkort verzorg ik de masterclass DevOps Implementatie voor ITMG (Masterclass DevOps Implementatie). Deze training heb ik geschreven op basis van mijn ervaringen met de implementatie van DevOps bij ING, de toepassing van Agile Service Management bij diverse organisaties zoals de gemeente Amsterdam en het onderzoek naar Agile Service Management bij tien organisaties in Nederland. Het bijzondere aan DevOps vind ik dat dit een beweging is in de markt die niet uitgaat van een gestandaardiseerde aanpak. Er bestaat geen DevOps model of DevOps framework dat voorschrijft hoe je DevOps moet vormgeven. Dit betekent dat letterlijk elke organisatie die DevOps toepast op zoek gaat naar de best aanpak voor hun eigen organisatie. Veel organisaties delen de ervaringen met de hele wereld. Zelf heb ik mijn DevOps ervaringen gedeeld in het boek (DevOps Best Practices).

Deming heeft echter een belangrijke opmerking gemaakt en dat is dat elke organisatie weliswaar uniek is maar dat bepaalde lessons learned wel degelijk universeel toepasbaar zijn. Bij de implementatie van DevOps is het dan ook erg belangrijk om eerst eens te kijken wat die lessons learned dan wel zijn. In dit artikel wil ik enkele van de lessons learned punten bespreken die ik ook in de training DevOps Implementatie behandel zijnde:
• Lean / Agile
• The Three Ways
• Kotter
• Agile Service Management

Lean / Agile
Bij de implementatie van DevOps is het toepassen van Lean een must. Voor softwareontwikkeling wordt in plaats van over Lean eerder over Agile gesproken omdat het softwareontwikkelproces iets nadere karakteristieken heeft dan een productiestraat van Toyota. Voor DevOps zijn alle Lean principes onverkort van kracht als het gaat om de implementatie. Dus in de aanpak om DevOps te implementeren moeten termen als ‘Flow’, ‘Value Stream’, ‘Visualisation’, ‘Feedback’ et cetera worden meegenomen.

The Three Ways
Gene Kim heeft een eenvoudige aanpak gedefinieerd om DevOps te implementeren. Aan de hand van drie stappen wordt DevOps vormgegeven zijnde: ‘System Thinking’; ‘Amplify Feedback loops’ en ‘Culture of Continual Experimentation and learning’. Deze drie stappen zijn ook beschreven in de roman van ‘The Phoenix Project’ van Gene Kim en Kevin Behr waarvan ook een simulatie beschikbaar is die door GamingWorks.nl is ontwikkeld. Deze simulatie is ook onderdeel van de Masterclass DevOps Master. De The Tree Ways en The Phoenix Project zijn beide gebaseerd op Lean.

Kotter
Een aloude aanpak om te komen tot een verandering is het stappenplan van Kotter. Deze aanpak is methode-onafhankelijk en gaat uit van acht stappen die leiden tot het beklijven van een verandering. De eerste stap is de ‘Sense of urgency’ die aanwezig moet zijn om de verandering te willen starten. Daarna is het belangrijk om een ‘Guiding coalition’ op te zetten. Dit is een groep van mensen is die de verandering vorm gaan geven. De derde stap is de ‘Change vision’. Dit is de boodschap die in stap vier ‘Communication’ wordt gebruikt om de verandering in de organisatie te verkondigen. De overige stappen ‘Empower’, ‘Short-term wins’, ‘Don’t let up’ en ‘Incorporate change’ borgen de verandering. De aanpak van Kotter kan heel goed samen worden gebruikt om The Three Ways aanpak invulling te geven.

Agile service management
Binnen DevOps wordt voor Development meestal gebruik gemaakt van Agile Scrum of Kanban. Voor Ops wordt vaak gebruikt gemaakt van de best practices van ITIL. Hierbij wordt wel of niet gebruikt gemaakt van een Agile scaling model zoals Spotify en SAFe®.

Waar Agile Scrum vooral gericht is op applicatieontwikkeling en tot op zekere hoogte applicatiebeheer is DevOps gericht op de volledige lifecycle van applicaties inclusief infrastructuurbeheer. Helaas zijn de standaard processen van een ITIL, ASL en BiSL niet passend binnen een DevOps werkwijze vanwege de snelheid van voortbrengen door de incrementele en iteratieve werkwijze van Agile. Verder zijn de Agile teams zelforganiserend en zelfbesturend. Een procesmanager die op basis van SLA-normen de teams aanstuurt is daar niet mee te verenigen in een matrixorganisatie.

Dit sluit de toepassing van de best practices van ITIL, ASL en BiSL echter niet uit. Alle geleerde lessen van de afgelopen 30 jaren zijn gewoon toepasbaar. Hoe dit gedaan kan worden heb ik gepubliceerd in het boek Agile Service Management met Scrum. Dit onderwerp wordt ook uitgelegd in de gelijknamige masterclass van ITMG (Masterclass Agile Service Management met Scrum).

De mate waarin dit gebeurt, heb ik onderzocht bij een 10-tal organisaties en gepubliceerd in het boek Agile Service Management met Scrum in de Praktijk. Een goede aanpak om hier invulling aan te geven is om de beheerprocessen te vertalen naar requirements. Deze requirements kunnen vertaald worden naar de Definition of Done van de Agile teams zoals het onderkennen van recurring escaped defects door het DevOps team op basis van een bepaalde aanpak. De mate van toepassing van de requirements (volwassenheid) kan op een product backlog geplaatst worden en aangestuurd worden door de ‘guiding coalition’.

Al met al is de training DevOps Implementatie een mooie kroon op de serie van DevOps trainingen die ik verzorg voor ITMG (DevOps trainingen). Ik hoop u binnenkort te mogen verwelkomen op deze unieke training!

Bart de Best
Trainer ITMG

Eerstvolgende startdata Masterclass DevOps Implementatie:

3 December 2019
Training DevOps Implementatie (DEVOPSI)

ITMG Locatie
(Utrecht)

_____ _____ _____

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group