Eerste training DevOps Foundation start in maart 2017

De afgelopen jaren hebben veel organisaties de voordelen ervaren van de toepassing van Agile methoden zoals Scrum en Kanban. De software wordt sneller opgeleverd en de kwaliteit stijgt, terwijl de kosten dalen. Een groot nadeel blijkt dat de Agile ontwikkeling haaks staat op de traditionele beheerorganisatie, zowel qua information management, application management als infrastructure management.

Dit komt vooral omdat de beheerorganisatie niet in staat is om aan de flexibiliteitseisen van de Agile ontwikkelaars tegemoet te komen. Maar een veel belangrijkere reden is dat de kloof tussen ontwikkeling en beheer hierdoor veel groter is geworden. De Agile cultuur van snelheid, communicatie en samenwerking staat daarbij op gespannen voet met die van de traditionele control gebaseerde beheerorganisatie. De consequentie is dat de ontwikkelteams wel software snel opleveren maar niet snel in productie kunnen nemen.

Dit probleem vereist een fundamentele verandering in de wijze van samenwerking welke gevonden is in de Dev (Development) Ops (Operations) oplossing. Beide werelden worden samengesmeed in 1 team waardoor de kennis en kunde wordt gedeeld en de werkmethoden op elkaar worden afgestemd. Dit heeft grote consequenties voor de wijze waarop de beheerprocessen moeten worden ingericht. Het voordeel is echter een hoge mate van in control komen met een hoge time to market. Deze training bespreekt hoe de DevOps aanpak werkt en geeft vele praktische tips.

De training DevOps Foundation van de IT Management Group geeft u in 2 dagen op Foundation niveau inzicht in DevOps, gecombineerd met de kennis over de DevOps in de praktijk. Aansluitend aan de training DevOps Foundation heeft u de mogelijkheid tot het afleggen van het door ITMG gecertificeerde examen DevOps Foundation.

Trainingsduur en kosten
De training duurt twee dagen. De kosten voor de training bedragen €800,-. Deze prijs is inclusief het boek ‘Agile Service Management met Scrum’ en digitaal trainingsmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief BTW.

Eerstvolgende startdata DevOps Foundation
27 March 2017
DevOps Foundation
ITMG Locatie (Utrecht)
DevOps Foundation

De training DevOps Foundation wordt gegeven door Bart de Best. Bart de Best is auteur van het boek ‘Agile Service Management met Scrum’ en trainer bij de IT Management Group voor trainingen en Masterclasses op het gebied van Agile Scrum, DevOps, Risicomanagement, Servicemanagement en IT Management.

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group