Accreditatie IT Management Group voor TMap Suite trainingen

IT Management Group geaccrediteerd voor de TMap Suite trainingen

De TMap Suite Test Engineer en de TMap Suite Test Master trainingen zijn de vernieuwde versies van de TMap Next Test Engineer en Tmap Next Test Manager training.

Na een succesvolle acceditatie van de TMap Suite Test Engineer training eerder dit jaar is de IT Management Group nu ook geaccrediteerd voor de TMap Suite Test Master training.

De TMap Suite is het resultaat van een volledige vernieuwingsslag in TMap om in een de nieuwe tijd een tester optimaal te kunnen ondersteunen. De testmethode TMap heeft een lange geschiedenis: TMap is als teststandaard toonaangevend. Honderden organisaties passen – wereldwijd – TMap toe!

De TMap Suite is gebaseerd op hierna volgende drie uitgangspunten die gezamenlijk de TMap Suite beschrijven:

– De TMap Human Driven aanpak die speciaal ontwikkeld is voor de nieuwe Agile en Human Driven wereld, die bij steeds meer organisaties binnendringt. Niet langer is het proces leidend, maar het team (met daarin de testers) bepaalt zelf hoe ze met een kwaliteitsgedreven aanpak het gewenste resultaat kunnen bereiken.

– De aanpak TMap NEXT voor resultaatgedreven testen. De aanpak die past bij traditionele ontwikkelomgevingen die nog steeds bij veel organisaties relevant zijn.

– De building blocks van TMap Next. Die beschrijven specifieke oplossingen voor testproblemen die door testers op een flexibele manier in hun testaanpak kunnen worden toegepast. Voorbeelden van building blocks zijn:
Assignment, Product Risk Analysis (PRA), Quality Policy,Test Organization,Integrated Test Organization, Test Design, Test Strategy, Test Varieties, Performance Testing, Development Quality Measures, Crowd Testing, SAP Testing, Model Based Testing, Test Environment, Test Manager, Test Plan, Structured Reviewing, Usability Testing, Using Test Tools, Test Tool Implementation.

De TMap Suite bestaat uit twee onderdelen: TMap Suite Test Engineer en TMap Suite Test Master.

Heeft u interesse in of een vraag over de nieuwe TMap Suite trainingen? Neemt u dan contact op met de IT Management Group.

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group