IT Management Group traint SVB in ITIL, Agile en DevOps

In 2017 heeft de IT Management Group medewerkers van de directie IT van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) getraind in de best practices ITIL, Agile en Devops.

De SVB is de uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland. De SVB voert namens de overheid 18 verschillende regelingen uit en bedient daarmee circa 5,5 miljoen klanten. Mede door wetswijzigingen en nieuwe opdrachten vanuit de ministeries is de uitvoering van de sociale zekerheid in beweging. De SVB streeft ernaar een betrouwbare en wendbare uitvoerder te zijn, zowel naar de opdrachtgever als naar de burger toe.

Om een bijdrage te leveren aan betrouwbare dienstverlening , steunt de IT organisatie al geruime tijd op ITIL-processen vanuit de ITIL best practice. Om eveneens tegemoet te komen aan de wensen voor wat betreft een wendbare en flexibele werkwijze heeft de SVB de behoefte geuit om de procesgerichte aanpak van ITIL te combineren met agile werken en werken volgens DevOps. Behalve het overbrengen van theoretische kennis was er behoefte om praktijkervaring op te doen met ITIL in combinatie met DevOps en trainingen op maat te verzorgen voor de specifieke situatie bij de SVB.

Om aan de wensen van de SVB te voldoen, heeft de IT Management Group een aantal maatwerk trainingen ontwikkeld die specifiek gericht waren op de situatie bij de SVB. Behalve het overbrengen van de theorie en de specifieke werkwijze van de SVB is er geoefend met de theorie door het spelen van de DevOps Phoenix Game. Om het draagvlak bij de medewerkers en het management te optimaliseren, was er gedurende de trainingen een gastspreker van de afdeling Servicemanagement en werden lessons learned aan het eind van elke training besproken met een MT-lid van de SVB.

De trainingen van de IT Management Group zijn na afloop geëvalueerd en goed gewaardeerd. In totaal zijn tot nu toe ruim 130 medewerkers getraind. Opgehaalde verbeterpunten uit de trainingen en het opgebouwde draagvlak bieden een mooie basis voor de volgende fase, waarin de nieuwe werkwijze op basis van ITIL en DevOps zal worden ingevoerd.

IT Management Group biedt ITIL, DevOps trainingen aan op Open Inschrijving en In Company basis. De DevOps game, The Phoenix Project wordt alleen op In Company basis uitgevoerd.

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group