ITMG start met de Opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager

Effectief informatiemanagement is erg belangrijk. De komende jaren zal het belang van informatiemanagement alleen maar toenemen omdat de beschikbare informatie en complexiteit steeds groter zal worden en de business er steeds afhankelijker van zal worden. Effectief en efficiënt informatiemanagement is nodig zowel in de publieke sector als in het bedrijfsleven. Om die reden is de IT Management Group gestart met het aanbieden van de Opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager. Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op de belangrijkste marktconforme methoden en technieken voor informatiemanagement op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Naast de theorie die de deelnemer nodig heeft om – indien gewenst – het bijbehorende examen af te leggen komen ook de meest recente ontwikkelingen op informatiemanagement-gebied aan de orde en worden er sprekers uit de praktijk uitgenodigd. Het vakgebied is namelijk volop in beweging.

Die beweging is overzichtelijk in kaart te brengen door het 9-vlaks model, zoals hierboven weergegeven, als referentie te gebruiken. De middelste kolom is het domein van informatiemanagement dat traditioneel de communicatie verzorgt tussen de business en de technologie. De andere dimensie bestaat uit de 3 managementlagen in een organisatie. De versnellingsbak symboliseert de noodzaak om de werkzaamheden in de 9 vlakken nauwkeurig in elkaar te laten grijpen. De laatste jaren zien we dat aan medewerkers in de informatiekolom steeds hogere eisen worden gesteld en dat hun werkzaamheden zich steeds meer richten op de business. Er is een beweging gaande naar links en naar boven.

Dat heeft een aantal oorzaken:

– De business raakt steeds meer verweven met IT. Bankbedrijven verkondigen hardop dat ze veranderen in IT-bedrijven met een bankvergunning. Dat geldt in toenemende mate ook voor andere sectoren. De taxiwereld en de hotelwereld worden zwaar onder druk gezet door bedrijven die voor bijna 100 % bestaan uit IT. Futuroloog Willem Peter de Ridder schreef er een boek over: ‘Digital by Default: alle business wordt digitaal’. Aan de binnenkant van bedrijven wordt van de informatiemanager verwacht dat hij/zij de gehele informatieketen overziet en regisseert. De rol van de functioneel beheerder schuift mee omhoog (meer overzicht) en opzij (meer focus op het businessdomein en de bijbehorende businessprocessen).

– Op strategisch niveau wordt een steeds concreter beeld verlangd van de toekomstige match tussen de ontwikkelingen in de organisatie en de ontwikkelingen in de IT. Welke gevaren en kansen doen zich voor in en rond de business en met welke technische ontwikkelingen kunnen deze worden bestreden en benut. Andersom geldt dat zich technische ontwikkelingen kunnen voordoen die voor de business onvermoede kansen bieden. Door de steeds snellere ontwikkelingen is het uitvoeren van bovenstaande niet meer een lineair proces. De koers zal regelmatig bijgesteld moeten worden. Daarvoor is een wendbare organisatie nodig. En die wendbaarheid moet met name komen van het slim structureren van informatie. Met wendbaarheid komt ook de mogelijkheid om pro-actiever te zijn. De beste manier om de toekomst te voorspellen, is immers nog steeds het eigenhandig creëren van deze toekomst.

– Steeds vaker gebeurt het dat bevoegdheden naar het niveau worden gedelegeerd waar zich ook de informatie bevindt, in plaats van het verzamelen van informatie van lagere niveaus naar het daar boven liggende bevoegdheidsniveau. Het laatste is namelijk langzamer en niet per definitie beter. David Marquet schreef daar een boek over met de titel ‘Turn the ship around’. Weliswaar gaat dat boek over zijn tijd als kapitein op een nucleaire onderzeeboot, maar de high-stress environment die hij beschrijft zie je ook steeds vaker terug in organisaties. Ook hier heeft Informatiemanagement weer een cruciale rol in het creëren van een werkbare situatie.

– De organisatie staat vrijwel nooit meer op zichzelf. Aan alle kanten zijn er afhankelijkheden met derde partijen. Een organisatie heeft een eigen unieke positie in een groot aantal ketens. De afstemming met deze ketens en ketenpartners gaat vooral over informatie-uitwisseling, de strategische ontwikkelingen daarin en daar slim op anticiperen.

– De doorbraak van agile werken en DevOps zorgt voor steeds meer horizontale multidisciplinaire integratie over vrijwel de volle breedte van het 9-vlaks model, waarbij van de informatie-kolom een verbindende rol en primair een business focus wordt verwacht. Niet alleen omdat functioneel beheer een belangrijke kennisbron is en soms zelfs in de rol van Product Owner acteert, maar ook omdat de informatiemanager als geen ander een overkoepelende rol kan spelen. De verticale structuren, organigrammen, reorganisaties en weer nieuwe organigrammen worden minder belangrijk. Het silo-tijdperk nadert z’n einde.

– Er is een beweging gaande van de project-gebaseerde organisatie naar de product-gebaseerde organisatie. Door de hiervoor beschreven intensievere relatie tussen business en IT, neemt de noodzaak om projecten te starten af. Een groot deel van de requirements kan worden gerealiseerd door middel van losse changes die worden uitgevoerd door teams die op permanente basis voor een business line werken. Dat leidt tot minder ‘resource shuffling’, een betrouwbare velocity en een heldere Cost of Ownership. Om maar wat kernachtige Engelse termen te gebruiken. Hoger in de organisatie blijft er wel behoefte aan portfolio/programma-management om de big picture te bewaken. Functioneel beheer vervult een kritieke inhoudelijke rol in bovengenoemde teams. Shawn Yates schreef er een LinkedIn-artikel over: ‘The Death of the Project’. Het moge duidelijk zijn, het project-tijdperk zoals we dat nu kennen, nadert z’n einde.

Naast de specifieke informatiemanagement modules bevat de opleiding ook modules op het gebied van kwaliteitsmanagement, Big Data, Agile Scrum, DevOps en projectmanagement en is er aandacht voor effectief communiceren en presenteren. Het geheel biedt u een diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van Informatiemanagement. Zowel in theorie als praktijk!

Jan de Vries is trainer en consultant bij de IT Management Group voor onder andere de trainingen BiSL, ASL, ISM, FSM en andere trainingen gerelateerd aan de genoemde best practices.

Meer informatie over de Opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager vindt u op de website van IT Management Group.

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group