Scaled Agile Framework (SAFe) – Van losse bomen naar een functionerend bos

Van vrije keus naar noodzaak
Succesvolle bedrijven hebben een groot deel van hun succes te danken aan het feit dat ze hebben gekozen voor het toepassen van Lean en Agile principes. In de komende jaren zal blijken dat Lean en Agile niet meer een keuze is, maar een noodzaak. Niet alleen om als organisatie succesvol te zijn maar ook om überhaupt te overleven. En bovendien geldt dat niet alleen voor organisaties die opereren in zogenaamde ‘Adapt-or-die’ markten maar ook voor organisaties die nu nog opereren in relatief comfortabele omgevingen.

De huidige situatie
Veel organisaties werken al deels Agile, experimenteren met Continuous Delivery en DevOps en hebben een of meer Lean-initiatieven achter de rug. Het verband daartussen ontbreekt vaak. Bovendien zijn deze initiatieven meestal beperkt in breedte en hoogte. Slechts IT of een deel daarvan werkt agile, er wordt niet structureel samengewerkt met de business, de afstemming tussen agile teams verloopt ad hoc, de aansturing van agile teams vindt nog op conventionele wijze plaats en de top van het bedrijf werkt geheel niet agile.

Framework bossen en organisatie bossen
In de markt zijn er allerlei frameworks, modellen, practices en principes beschikbaar om de inrichting en verbetering van een organisatie te structureren. Het is lastig om door de bomen het bos te zien. Dezelfde bos-metafoor geldt ook voor een willekeurige organisatie. Dat is geen logisch geheel. Delen van het bos zijn in diverse tijdperken aangelegd. Bewoners van het ene deel hebben letterlijk nog nooit in de andere delen rondgekeken. En als je het bos vanuit de hoogste toppen bekijkt, is er juist weer geen zicht op relevante details op bodemniveau.


Foto: Noortje Russel

Het Scaled Agile Framework (SAFe)
Het Scaled Agile Framework (SAFe) biedt een gestructureerde aanpak om een organisatie in z’n geheel Lean en Agile in te richten waarbij ook Continuous Delivery en DevOps een plaats hebben gevonden in de structuur.
Op http://www.scaledagileframework.com is het aanklikbare framework te vinden, waarbij over elk framework-onderdeel meer informatie kan worden gevonden. Dat helpt bij de navigatie. Niet alleen door het framework maar ook bij de vertaling van de onderdelen naar de eigen organisatie.

De training Leading SAFe
De training Leading SAFe van de IT Management Group helpt de deelnemer om het inzicht en de vaardigheden te ontwikkelen die van belang zijn om organisaties succesvol te laten zijn. Tijdens de training komen alle SAFe principes en practices aan de orde, wordt duidelijk hoe waarde wordt gecreëerd door middel van Agile Release Trains en wordt helder wat er komt kijken bij een Lean-Agile transformatie. Nadat het bijbehorende examen succesvol is afgelegd, ontvangt de deelnemer het SAFe Agilist (SA) certificaat.

De training Leading SAFe is geschikt voor ontwikkelaars, beheerders, programma- en projectmanagers, productmanagers, portfoliomanagers, procesmanagers, architecten en management.

Over de auteur
Jan de Vries is trainer en consultant bij de IT Management Group voor onder andere de trainingen BiSL, ASL, ISM, FSM, USM, Leading SAFe, DevOps Game The Phoenix Project en andere trainingen gerelateerd aan de genoemde best practices.
Jan de Vries ITMG    

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group