Top 10 functies in de ICT sector – 1. Informatiemanager

Al enige jaren is de krapte in de IT sector op de arbeidsmarkt onderwerp van gesprek. De IT Management Group heeft onderzocht aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group 10 functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld. Informatiemanager ITMGDe eerste IT baan (van de toekomst) betreft de informatiemanager.

Het opleidingsprofiel dat hierbij aansluit is de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager.

Belangrijk onderdeel van het opleidingsprofiel Gecertificeerd Informatiemanager is de aandacht voor samenwerking tussen de Business en de IT kant binnen een organisatie. Goede samenwerking tussen Business en IT (Business-IT alignment) is al jaren een grote uitdaging bij veel organisaties. Hoewel zeker stappen zijn gezet en best practices zijn geïntroduceerd om samenwerking te bevorderen en grenzen weg te nemen, zal de komende jaren op dit gebied nog veel inspanning nodig zijn. Een ander belangrijk aandachtsgebied in het opleidingsprofiel is de toenemende hoeveelheid aan data en informatie. Data (Big Data) is essentieel voor een goede bedrijfsvoering en biedt grote kansen en mogelijke concurrentievoordelen voor een organisatie, maar grote hoeveelheden data vormt ook een bedreiging. Met de nieuwe wetgeving op het gebied van data privacy mag alleen specifieke data worden gebruikt en opgeslagen en zijn organisaties verplicht om maatregelen te nemen om data te beschermen.

Tijdens de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager krijgt u in 16 dagen tijd een diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van Informatiemanagement zowel in theorie als praktijk. U maakt kennis met ervaren informatiemanagers uit de publieke en commerciële sector. Er wordt ingegaan op de belangrijkste marktconforme methoden en technieken voor informatiemanagement zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. U krijgt inzicht hoe u vanuit de business een sterke samenwerking kan opzetten met de IT kant van uw organisatie en u leert hoe u regie kunt voeren op uw leveranciers. U maakt kennis met de wereld van Big Data, Data Privacy en Data Protection. Ook krijgt u inzicht in kwaliteitsmanagement in ICT omgevingen. Daarnaast komen de (persoonlijke) competenties aan bod die nodig zijn om als Informatiemanager binnen het vakgebied van informatiemanagement een verandering door te voeren of die nodig zijn om een resultaat tot stand te brengen. Tot slot worden ook de laatste trends die invloed hebben op het vakgebied van informatiemanagement behandeld als onderdeel van deze functiegerichte opleiding zoals Agile Scrum, SAFe en DevOps.

Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies zoals: Informatiemanager, Business Analist, Proces Designer, ICT Consultant, Functioneel Beheerder, Data specialist, Data Privacy Officer.

Meer informatie over de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager.

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group