Top 10 functies in de ICT sector – 5. Gecertificeerd Agile Testmanager

Al enige jaren is de krapte in de IT sector op de arbeidsmarkt onderwerp van gesprek. De IT Management Group heeft onderzocht aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group 10 functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld. De vijfde IT baan (van de toekomst) betreft de Gecertificeerd Agile Testmanager.

Het opleidingsprofiel dat hierbij aansluit is de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile Testmanager.
Testmanager ITMG

Bij de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile Testmanager ligt het accent op het opzetten en uitvoeren van agile testtrajecten. Met deze praktijkgerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile Testmanager krijgt u in 16 dagen tijd diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van Testmanagement, Testengineering en Requirements Engineering zowel in theorie als praktijk.

Er wordt ingegaan op de belangrijkste marktconforme methoden en technieken van testen en testmanagement waarmee u de juiste handvatten aangereikt krijgt om uw doelen te bereiken. Daarnaast komen de (persoonlijke) competenties die nodig zijn om als test manager een goed testtraject te coördineren tijdens deze opleiding aan bod. Een goed resultaat is immers niet alleen afhankelijk van het bereiken van een inhoudelijke doelen zoals het verzamelen en vastleggen de juiste requirements, het selecteren van de beste testmethoden en tools en het betrekken van de medewerkers met de benodigde competenties, vaak gaat het juist om het verbinden van de verschillende stakeholders en belanghebbenden en het begeleiden van het testtraject en het motiveren van de verschillende medewerkers die bij het testtraject betrokken zijn.

Tegenwoordig werken veel organisaties op een Agile wijze. Het is daarom belangrijk om als testmanager of test engineer kennis te hebben van agile werkwijzen om daar bij de opzet, begeleiding en het uitvoeren van testtrajecten rekening mee te houden. Daarnaast is de trend van agile werken ook van toepassing op het testmanagement zelf. Deze ontwikkeling komt uitgebreid aan bod in de testmanagement modules en Agile Scrum modules.

Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies als: Test Engineer, Test Specialist, Test Master, Requirements Engineer, Tester.

Meer informatie over de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile Testmanager.

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group