Top 10 functies in de ICT sector – 8. Gecertificeerd Agile DevOps en SAFe Specialist

Al enige jaren is de krapte in de IT sector op de arbeidsmarkt onderwerp van gesprek. De IT Management Group heeft onderzocht aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group 10 functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld. De zevende IT baan (van de toekomst) betreft de Gecertificeerd Big Data en Data-architectuur specialist.

Het opleidingsprofiel dat hierbij aansluit is de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile, DevOps en SAFe specialist.
Agilespecialist ITMG

Organisaties gaan in toenemende mate Agile werken. De agile werkwijze kwam in eerste instantie tot uitdrukking in software ontwikkelingsprocessen maar komt tegenwoordig ook in andere onderdelen van de organisatie terug. Zo komt een Agile werkwijze onder andere ook terug bij het inrichten van beheerprocessen en testprocessen en uitvoeren van projecten. De Agile manier van werken is nog volop in beweging. Ook de mate van volwassenheid waarin Agile werkwijzen binnen organisaties zijn geïmplementeerd is nog erg divers.

Tijdens de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile, DevOps en SAFe Specialist krijgt u in 15 dagen tijd een diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van Agile, Scrum, DevOps en SAFe zowel in theorie als praktijk. De theorie wordt afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk.
Na de Agile Scrum Foundation en de DevOps Foundation training, die zorgen voor de basiskennis en die het fundament leggen voor de opleiding, leert u in de DevOps Master training hoe de onderdelen “Development” en “Operations” met elkaar de samenwerking aangaan. Daar komt de naam ook vandaan: Dev staat voor Development en Ops voor Operations: DevOps. In DevOps zitten een tweetal kernprincipes: Continuous Integration en Continuous Delivery. De samenwerking tussen Agile en traditionele onderdelen van de organisatie komt ook terug bij Masterclass Agile Servicemanagement met Scrum waarbij u leert hoe u beheerprocessen op een Agile manier kan inrichten. Organisaties die al wat verder zijn met agile werken en die in verschillende teams met elkaar samenwerken hebben de behoefte om over de scrum teams heen de resultaten met elkaar af te stemmen. Het SAFe framework biedt daar handvatten voor.
De DevOps Master training bouwt voort op de opgedane kennis tijdens de Foundation trainingen. Als onderdeel van de DevOps Master training doorloopt u de populaire Phoenix DevOps simulatie game waarin u het werken met de DevOps in de praktijk simuleert. Behalve deze inhoudelijke competenties komen gedurende het opleidingstraject ook de (persoonlijke) competenties aan bod die nodig zijn om als Agile, DevOps en SAFe Specialist een een verandering door te voeren.

Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies als: DevOps coach, Scrum Master, Product Owner, DevOps/Agile Consultant en vele andere populaire functies.

Meer informatie over de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile, DevOps en SAFe specialist.

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group