Invoeren DevOps…? Training DevOps professional!

EXIN heeft in nauwe samenwerking met ITMG een nieuwe training ontwikkeld genaamd “DevOps Professional”. Deze praktijkgerichte training geeft invulling aan de behoefte in de markt die naar voren kwam in een DevOps marktonderzoek van EXIN. De huidige DevOps Foundation trainingen bieden namelijk vooral inzicht in wat DevOps inhoudt en de training DevOps Master is vooral gericht op het richting geven aan een organisatie die DevOps wil gaan toepassen. De DevOps Professional training geeft invulling aan de invoering van een DevOps in een organisatie en de best practices voor de uitvoering in de praktijk.

De training wordt bij IT Management Group alleen verzorgd door DevOps deskundigen die vanuit hun eigen praktijkervaring u meenemen in de wereld van DevOps. Bij de training wordt naast de verplichte literatuur ook het boek “DevOps Best Practices” geleverd dat door medewerkers van ITMG is ontwikkeld.

Aansluitend aan de training kunt u het EXIN Multiple Choice examen afleggen dat recht geeft op het officiële EXIN DevOps Professional certificaat.

Ook bij IT Management Group: EXIN DevOps Foundation training en EXIN DevOps Master training.

 
Inschrijven    Contact    Brochure

Eerstvolgende startdata DevOps Professional

14 October 2019
Training DevOps Professional (DEVOPSP)

ITMG Locatie
(Utrecht)

_____ _____ _____
 

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group