De nieuwe versie van IPMA, wat is er veranderd?

Update ICB versie 4 van IPMA – Individual Competence Baseline – version 4
Vanaf heden kunnen project-, programma- en portfoliomanagers en -ondersteuners hun tanden in het nieuwe en rijke competentieprofiel van IPMA zetten. Gelukkig heeft IPMA aan de driedeling ‘vakbekwaamheid/practices’, ‘persoonlijk en emotioneel intelligent leiderschap/people’ en ‘omgevingsgevoeligheid/perspective‘ vastgehouden. De onderliggende competentie-elementen zijn teruggebracht van 46 naar 29 deelcompetenties (zie tabel 1). Daarmee heeft IPMA het profiel krachtiger en kernachtiger neergezet.

De focus van de Nederlandse Competentie Basislijn versie 3, de voorloper van de ICB-versie 4, is behouden gebleven. De driedeling vak, mens en omgeving staat nog steeds fier overeind en is nu ook toegepast op programma- en portfoliomanagement niveau.

Nu ook expliciete aandacht voor programma- en portfoliomanagement
In de ICB-versie 4 zijn de competenties van programma- en portfoliomanagers expliciet beschreven. Dit is een wezenlijke verandering en toevoeging ten opzichte van de NCB-versie 3. Een direct zichtbaar verschil is het feit dat programma- en portfoliomanagement in de ICB-versie 4 ten opzichte van projectmanagement één extra deelcompetentie toebedeeld hebben gekregen: selecteren en balanceren.

Gericht op competenties
Wat een sterk punt van IPMA blijft, is de gerichtheid op competenties: juist daardoor kan de projectaanpak op verschillende contexten worden afgestemd.

Geen methode!
De ICB versie 4 van IPMA is evenals de NCB-versie 3 (en in tegenstelling tot PRINCE2 of PM-Bok) dus geen methode. Ieder project, en dat kan zijn van de opbouw van een nieuwe organisatie tot de implementatie van een nieuwe zorgmethode, vraagt om een eigen vakbekwame en omgevingsgevoelige projectaanpak. Het is steeds weer een puzzel hoe je veranderkundig en projectvaardig het persoonlijk leiderschap in de complexiteit van verschillende contexten neerzet. Één aspect staat daarin prominent overeind en dat is de kerntaak of verantwoordelijkheid van de projectorganisatie zelf.

Kennisbasis ontwikkelen en met een assessment je vaardigheden aantonen
Voor het certificeringsproces biedt IPMA 4 niveaus van certificering aan. Op IPMA D niveau moeten de kandidaten bewijzen dat ze de basiskennis over projecten in organisaties beheersen. Op IPMA C en IPMA B niveau moeten de kandidaten aantonen dat ze in de breedte en in de diepte kennis hebben over projecten en de toepassing ervan binnen diverse projectomgevingen. Daarnaast moeten de IPMA C, B en A kandidaten vanuit deze kennisbasis verdiepend reflecteren op projecten die ze zelf hebben geleid. Die reflectie wordt getoetst door het verdedigen van de gekozen aanpakken en interventies.

Roel Riepma
Roel Riepma is mede-auteur van het boek Projectmanagement op basis van NCB en verzorgt bij de IT Management Group de trainingen IPMA-D, IPMA-C en de MMasterclass Project- en Portfoliomanagement. Neem voor meer informatie contact op met de IT Management Group.

Aankomende IPMA D trainingen van de IT Management Group:
30-09-2019, 03-10-2019, 09-10-2019 en 16-10-2019

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group