Over ITMG

De IT Management Group is specialist op het gebied van de inrichting en optimalisatie van uw IT organisatie en projectorganisatie. Door middel van training, advies en tijdelijke detachering van onze deskundige IT specialisten, procesmanagers en projectmanagers ondersteunt de IT Management Group uw IT organisatie en projectorganisatie bij het beheren van uw informatiesystemen en bij het inrichten van uw projectorganisatie.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een flexibele en meedenkende opstelling waarbij het komen tot een oplossing voor de klant voorop staat. Daarnaast is ITMG ook in staat om met kritische en ervaren blik naar uw organisatie te kijken om op basis hiervan tot voorstellen ter verbetering te komen.

De IT Management Group levert diensten aan zowel profit als non-profit organisaties zoals gemeenten en overheid. Ook wordt de IT Management Group vaak gevraagd om collega IT service providers te ondersteunen. Hieronder treft u een selectie aan van klanten waar de IT Management Group de afgelopen periode diensten aan heeft geleverd.

Kwantum Europoolsystem Staatsolie
Thales Organge PGGM
Baltimore Aircoil Company Brocacef Amway
ADT Corbion Enduris
DPD Cambo Idexx
NCOD Nsecure MultiTankcard
Energyst Platani Enexis
Schiphol Group

Financieel

INGPGGM PMT
ASR Zorg en Zekerheid Citco
Pensioenfonds Horeca en catering ABNAMRODe Surinaamsche Bank
Kasbank

Gemeenten

Gemeente Den Haag Gemeente Amsterdam Gemeente Eindhoven
Utrecht EnschedeHeerenveen
StadskanaalUtrecht

Onderwijs

Uva Hotelschool Den Haag Grafisch Lyceum Rotterdam
TU Delft Hogeschool van Amsterdam Wellant College
Windesheim

Overheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Infrastructuur en Milieu DJI
ZonMW Cultureel Erfgoed Rijksvastgoedbedrijf
Justitiële Informatie Dienst Ministerie Van Algemene Zaken Rijkswaterstaat
Reclassering Nederland Ministerie Buitenlandse Zaken

Semi-overheid

DuneaCentrum voor Dienstverlening kadaster
FME Stichting Bibliotheek.nl Hoogheemraadschap Rijnland
Biblotheekservice Oxfam Novib Provincie Gelderland

Service providers

SymantecDNA Avanade
Robidus Realworldsystems Uniserver
Odin Groep Tata Consultancy Services B-Critical
Doxis Arrow ICT
StarTel Vito Xantara-IT
Talent en ProGenexis Equalit
KeylaneGeo Solutions

Woningcorporaties

Vestia Staedion

Zorg

Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis IKNL Alrijne Zorggroep
Ziekenhuis Rijnland Ziekenhuis Jeroen Bosch Zuidzorg
Universitair Medisch Centrum Academisch Medisch Centrum De Nederlandse Zorg Autoriteit
Rijnstate Pharmapartners Bevolkingsonderzoek
Saffier de Residentie

Copyright © 2008 - 2017 IT Management Group