Agile Scrum Foundation (Avondtraining)

Prijs: op aanvraag
Duur: 2 avonden 18:30 – 22:00

De IT Management Group verzorgt de avondtraining Agile Scrum Foundation op aanvraag.
Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

 
Contact    Brochure

Steeds meer organisaties hebben behoefte aan flexibilisering van hun projecten. Agile geeft hier invulling aan. Een voorbeeld hiervan is Scrum. Door in korte slagen steeds dat te realiseren wat het belangrijkste is voor de klant, wordt de kans kleiner dat een project mislukt of dat er niets wordt opgeleverd. Het centraal stellen van de mens in het ontwikkelproces en het elimineren van overhead maakt dat Scrum steeds vaker door organisaties wordt ingezet om hun innovatie efficiënter en effectiever te maken.

De avondtraining Agile Scrum Foundation geeft u in 2 avonden op Foundation niveau inzicht in Agile Scrum, gecombineerd met de kennis over de scrum praktijk. Na afloop van avondtraining Agile Scrum Foundation heeft u de mogelijkheid van het afleggen van het door EXIN gecertificeerde examen Agile Scrum Foundation.

Uw profiel
De termen Agile en Scrum zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. De inleiding Agile Scrum is daarom geschikt voor iedereen die werkt in de IT op het gebied van systeemontwikkeling, beheer of exploitatie. Deze training van twee dagen is bij uitstek ook geschikt voor iedereen die zich Agile Scrum op Foundation niveau wil eigen maken. Na het doorlopen van de Agile Scrum Foundation training kunt u zich verder ontwikkelen op het gebied van Agile Servicemanagement, Agile Projectmanagement en Agile Testmanagement.

Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training wordt ingegaan op de theorie van Agile Scrum, ondersteund met voorbeelden uit de praktijk. De volgende onderwerpen worden behandeld in deze professionele en praktijkgerichte training:

1. Inleiding Agile en Scrum;

2. Scrum methoden;

3. Scrum planning;

4. Scrum-projecten monitoren;

5. Geavanceerde Scrum begrippen;
6. Examentraining.

De road to value van Scrum bestaat uit de volgende fasen:

Vision: een product wordt pas ontwikkeld als duidelijk is hoe het invulling geeft aan de strategie van de organisatie.

Product roadmap: op basis van de vastgestelde visie wordt de functionaliteit (features) in kaart gebracht en voorzien van een prioriteit. Dit geeft een basis voor het opstellen van een roadmap waar in groepen van features (releases) op een tijdlijn worden geplot. Dit plan beschrijft alleen in grote brokken (themes en features) de functionaliteit, kwaliteit en tijdaspecten.

Release plan: de eerstkomende release wordt gepland op basis van het opdelen van deze release in sprints van gelijke lengte. Hierbij worden de features van de release vertaald naar(epic) user stories die concreet definiëren wat gerealiseerd moet worden.

Sprint plan: dit plan omvat de werkvoorraad voor het development team. Hiertoe worden de user stories met de hoogste prioriteit vertaald naar taken.

Daily scrum: dagelijks komen de developers bijeen om te vertellen wat ze gisteren hebben gedaan, wat ze vandaag gaan doen en waar mogelijk belemmeringen (impediments) zijn.

Sprint review: per sprint wordt een werkend product gedemonstreerd aan de product owner en de stakeholders.

Sprint retrospective: een sprint sluit af met het evalueren van het development proces om lessen te leren voor de volgende sprint.

Trainingsduur en kosten
De training duurt twee avonden. De kosten voor de training zijn afhankelijk van het aantal deelnemers met een minimumprijs van €350,-. Deze prijs is inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief BTW. Het materiaal voor deze training wordt digitaal verstrekt.

Examen Agile Scrum Foundation
De kosten voor het Agile Scrum Foundation examen bedragen €200,-. Deze kosten zijn inclusief het boek en de voorbeeldexamens en exclusief BTW. Voor het examen krijgt u een voucher. Zodra de voucher is vestrekt, is deze nog 21 dagen geldig. Met deze voucher kunt u op een zelf uitgekozen moment in tijd uw examen online afleggen.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag en Utrecht. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

Eerstvolgende startdata Agile Scrum Foundation Avondtraining

 
Contact    Brochure

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group