Overview Agile Scrum en DevOps

Prijs: Op aanvraag
Duur: 1 dagdeel (ochtend, middag of avond)
Locatie: In Company

De IT Management Group verzorgt deze Overview Agile Scrum en DevOps training alleen op aanvraag.
Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

 
Contact    Brochure

Steeds meer organisaties hebben behoefte aan flexibilisering van hun projecten. Agile geeft hier invulling aan. Een voorbeeld hiervan is Scrum. Door in korte slagen steeds dat te realiseren wat het belangrijkste is voor de klant wordt de kans kleiner dat een project mislukt of dat er niets wordt opgeleverd. Het centraal stellen van de mens in het ontwikkelproces en het elimineren van overhead maakt dat Scrum steeds vaker door organisaties wordt ingezet om hun innovatie efficiënter en effectiever te maken.

De training Overview Agile Scrum en DeVops geeft u in één dagdeel kennis over Agile methodes, gecombineerd met de kennis over de Scrum praktijk.

Uw profiel
De termen Agile en Scrum zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. De Overview Agile Scrum is daarom geschikt voor iedereen die werkt in de IT op het gebied van systeemontwikkeling, beheer of exploitatie. Deze training van een dagdeel is bij uitstek ook geschikt voor IT Managers die in een kort tijdsbestek willen weten wat Agile Scrum betekent en wat je er mee kunt binnen de organisatie.

Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte overview wordt ingegaan op de theorie van Agile Scrum, gecombineerd met voorbeelden uit de praktijk. De volgende onderwerpen worden behandeld.

1. Wat is Agile en wat is Scrum?
2. Rollen en rituelen;
3. Scrum practices;
4. Scrum-planning;

De road to value van scrum bestaat uit de volgende fasen:

Vision: een product wordt pas ontwikkeld als duidelijk is hoe het invulling geeft aan de strategie van de organisatie.
Product roadmap: op basis van de vastgestelde visie wordt de functionaliteit (features) in kaart gebracht en voorzien van een prioriteit. Dit geeft een basis voor het opstellen van een roadmap waar in groepen van features (releases) op een tijdlijn worden geplot. Dit plan beschrijft alleen in grote brokken (themes en features) de functionaliteit, kwaliteit en tijdaspecten.
Release plan: de eerstkomende release wordt gepland op basis van het opdelen van deze release in sprints van gelijke lengte. Hierbij worden de features van de release vertaald naar(epic) user stories die concreet definiëren wat gerealiseerd moet worden.
Sprint plan. dit plan omvat de werkvoorraad voor het development team. Hiertoe worden de user stories met de hoogste prioriteit vertaald naar taken.
Daily scrum: Dagelijks komen de developers bijeen om te vertellen wat ze gisteren hebben gedaan, wat ze vandaag gaan doen en waar belemmeringen (impediments) zijn.
Sprint review: per sprint wordt een werkend product gedemonstreerd aan de product owner en de stakeholders.
Sprint retrospective: Een sprint sluit af met het evalueren van het development proces om lessen te leren voor de volgende sprint.

Trainingsduur en kosten
De training duurt een dagdeel (ochtend of middag) of een avond. De kosten voor de training zijn op aanvraag beschikbaar.

Optioneel examen
Het is mogelijk om na deze overview training het EXIN AGILE Scrum Foundation examen af te leggen. De kosten voor dit examen bedragen €200,-. Deze kosten zijn inclusief het boek en de voorbeeldexamens en exclusief BTW. Om het examen met goed gevolg af te leggen, dient u naar verwachting wel extra zelfstudie te doen. Als alternatief kunt u ook onze training Agile Scrum Foundation volgen.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag en Utrecht. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

 
Contact    Brochure

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group