Workshop Implementatie Agile Servicemanagement met Scrum

Implementatie van Agile Scrum binnen uw serviceorganisatie

In Company
Duur: 1 dag
Locatie: In Company

De IT Management Group verzorgt de Workshop Implementatie Agile Servicemanagement met Scrum op aanvraag.
Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

 
Contact    Brochure

U heeft kennis genomen van Agile en Scrum en wilt Agile Srum gaan toepassen in uw softwareontwikkelingsproces of u heeft al ervaring met Agile Scrum in uw softwareontwikkelingsproces maar merkt dat de integratie met andere onderdelen van de IT organisatie en met name de IT beheerorganisatie nog niet op een soepele manier verloopt. Met de workshop implementatie Agile Servicemanagement met Scrum gaat u praktisch aan de slag. In de ochtend wordt uw softwareontwikkelingsproces en servicemanagementproces onder de loep genomen en definieert u op welke manier u het softwareontwikkelingsproces in combinatie met uw servicemanagementprocessen wilt aanpassen. In de middag doorloopt de trainer met u de concrete stappen die u in uw organisatie kunt doorvoeren om op een succesvolle manier een Agile Scrum softwareontwikkelingsproces neer te zetten en leert u tevens hoe u uw servicemanagementprocessen daar op kunt laten aansluiten.

Agenda
In deze professionele en praktijkgerichte workshop Agile Servicemanagement met Scrum komen de volgende onderwerpen aan bod:

Ochtendprogramma:
– Wat is uw startsituatie? Wat is binnen uw organisatie al ingericht op het het gebied van Agile Scrum?
– Hoe functioneert uw softwareontwikkelingsproces?
– Hoe is de relatie tussen softwareontwikkeling en de servicemanagementprocessen en testmanagementprocessen binnen uw organisatie ingericht?
– Hoe is de OTAP omgeving binnen uw organisatie ingericht?
– Welke issues komt u tegen bij het werken met Agile Scrum?

Middagprogramma:
– De docent gaat in op uw specifieke situatie, beschrijft hoe de situatie binnen uw organisatie zich verhoudt met de best practices op het gebied van Agile Scrum in combinatie met servicemanagementprocessen;
– De docent voert een volwassenheidstoets uit op uw situatie en licht de risico’s toe van de huidige Agile Scrum implementatie binnen uw organisatie;
– De docent biedt u één of meerdere handvatten waarmee u u de implementatie van Agile Servicemanagement met Scrum kunt versterken binnen uw organisatie;

Afhankelijk van uw situatie worden eventuele risicopunten verder uitgediept, bijvoorbeeld:

ITIL:
Hebben we ITIL nog nodig?
Wat is de nieuwe rol van de change manager en het CAB of zijn deze niet meer nodig?
Wie stelt de SLA op en beheert deze?
Wat doen we met de CMDB?
Hoe leggen we de relatie naar de infrastructuur of nemen we die mee in de applicatie bouw?
Hoe gaan we om met (acceptatie)testen? Komt dat te vervallen met test driven development (TDD)?

BiSL:
Hebben we BiSL nog nodig?
Wat gebeurt er met requirements of zijn dat de features?
Wat zijn de interfaces tussen informatiemanagement en application management?

Tools:
Welke extra of andere tools zijn nodig?
Welke zaken moet ik nu meenemen om CD/CI straks mogelijk te maken?
Zijn regressietesten straks nog mogelijk met de handmatig geschreven testen?

Processen:
Hoe maak ik processen Agile?

Leerdoelen

Na deze workshop weet u:


• welk volwassenheidsniveau uw implementatie van Agile Scrum heeft inclusief de servicemanagement processen;
• hoe u de huidige situatie kan verbeteren en hoe komt tot een verder integratie en implementatie van Agile Servicemanagement met Scrum;

In Company
Bij de In Company workshop doorloopt u de workshop alleen met deelnemers van uw eigen bedrijf. Medewerkers met verschillende rollen binnen uw bedrijf doen mee aan de workshop. Heel de dag wordt gebruikt om op uw specifieke situatie in te gaan en deze aan te pakken.

Trainingsduur en kosten
De Workshop Implementatie Agile Servicemanagement met Scrum duurt 1 dag. De prijs is op aanvraag.

Docent en locatie
Deze workshop wordt gegeven door Bart de Best. Drs. Ing. Bart de Best RI is vanaf 1985 werkzaam in de ICT. Hij heeft voornamelijk bij de top 100 van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid gewerkt. Ruim twaalf jaar vervulde hij functies in alle fasen van de systeemontwikkeling, inclusief exploitatie en beheer. De laatste 15 jaar heeft hij zich toegelegd op het vakgebied van servicemanagement en vervult hij alle aspecten van de kennislevenscyclus van servicemanagement, zoals het schrijven en geven van trainingen, het adviseren van beheerorganisaties bij de inrichting, het verbeteren of uitbesteden van het beheer, het examineren van servicemanagers en het reviewen en auditen van beheerorganisaties. Hij is op zowel HTS niveau als op universitair niveau afgestudeerd op het beheervakgebied. Deze Masterclass wordt gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Utrecht, Amsterdam en Den Haag. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

 
Contact    Brochure

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group