DevOps

Bij DevOps draait het om de samenwerking tussen ontwikkeling en beheer. Daar komt de naam ook vandaan: Dev staat voor Development en Ops voor Operations: DevOps. In DevOps zitten een tweetal kernprincipes: Continuous Integration en Continuous Delivery.

Onder Continuous Integration (CI) verstaan we snelle, geautomatiseerde deployments van de ene omgeving naar de andere. Dat kan de traditionele ontwikkeling test acceptatie en productie (OTAP)-straat zijn, maar ook het kortcyclisch verbinden van zijstraten valt hier onder. Dit geeft de mogelijkheid om snel de kwaliteit van de nieuwe software te testen en te toetsen. Binnen Agile projecten wordt dit vaak gedaan om de afstand tussen ontwikkelaars en testers te verkleinen.

Continuous Delivery (CD) hanteert min of meer hetzelfde principe, alleen is er sprake van nog meer automatisering en nog minder afbakening van een release. Feitelijk is er een volledig geautomatiseerde gang naar productie, zonder menselijk ingrijpen. Alle stappen worden namelijk geautomatiseerd getest in een framework. Continuous Delivery stelt je in staat om zeer frequent in zeer kleine batches software op productie te releasen. Soms zelfs meerdere keren per dag. Die updates zijn zo klein dat de impact van een fout vaak nihil is. Dit wordt ‘geharnast’ door een uitgebreide set aan geautomatiseerde testen die de belangrijkste risico’s afvangen.

Vanwege de vele aspecten van DevOps heeft de IT Management Group een framework ontwikkeld waarin zowel vakspecialistische als generieke DevOps trainingen zijn opgenomen.

DevOps Foundation
De basiskennis van DevOps wordt verkregen in de training: DevOps Foundation en in de training: DevOps in de praktijk. In de generieke DevOps Foundation training leert u de basisbegrippen en concepten van DevOps kennen. Het volgen van de training en het behalen van het EXIN examen is randvoorwaardelijk voor het volgen van de vervolgtrainingen in het EXIN DevOps traject en het behalen van de DevOps master titel. Lees meer over deze training op: ITMG DevOps Foundation.

DevOps in de Praktijk (DevOps Practitioner)
De tweede basistraining is de training: DevOps in de praktijk (DebOps Practitioner). In deze training leert u de basis van DevOps en Agile werken waarbij de nadruk ligt op het toepassen van DevOps in de praktijk. Het volgen van deze training en het behalen van het ITCI examen is randvoorwaardelijk voor het volgen van de vervolgtrainingen in het ICTI DevOps traject en het behalen van de DevOps Expert titel. Lees meer over deze training op: ITMG DevOps in de praktijk.

Masterclass DevOps Applicatieontwikkeling
Deze training is speciaal ontwikkeld voor ontwikkelaars van applicaties op basis van de DevOps gedachte. Hierbij wordt diepgaand ingegaan op ontwikkelingsaspecten die aan DevOps gerelateerd zijn. Voorbeelden hiervan zijn: het DevOps ontwikkelproces; vormgeven van features, stories; DevOps ontwikkeltechnieken, DevOps testaanpak en de deployment pipeline. Deze module sluit af met een multiple choice ICTI gecertificeerd examen. Lees meer over deze training op: ITMG Masterclass DevOps Applicatieontwikkeling.

Masterclass DevOps Beheren
Deze training is speciaal ontwikkeld voor beheerders van applicaties op basis van de DevOps gedachte. Hierbij wordt diepgaand ingegaan op de beheeraspecten die aan DevOps gerelateerd zijn. Voorbeelden hiervan zijn: DevOps & operations management; DevOps & events, monitoring en incidenten; continous delivery, releasetrains en tools. Deze module sluit af met een multiple choice ICTI gecertificeerd examen. Lees meer over deze training op: ITMG Masterclass DevOps Beheren.

Masterclass DevOps Architectuur
Deze training is speciaal ontwikkeld voor architecten van applicaties op basis van de DevOps gedachte. Hierbij wordt diepgaand ingegaan op DevOps architectuur aspecten voor development, operations en ontwikkelstrategie. Deze module sluit af met een multiple choice ICTI gecertificeerd examen. Lees meer over deze training op: ITMG Masterclass DevOps Architectuur.

DevOps Expert
Het DevOps Expert certificaat wordt behaald op basis van het ICTI DevOps Foundation certificaat plus twee certificaten van de DevOps Masterclasses (Applicatieontwikkeling, Beheren of Architectuur). Er hoeft geen additionele training of examen te worden gedaan. U toont met het DevOps Expert certificaat aan dat u over een brede en diepgaande DevOps kennis beschikt en dat u zich met recht DevOps Expert mag noemen.

DevOps Professional
Het DevOps Professional certificaat wordt behaald op basis van het gelijknamige EXIN certificaat. Er hoeft geen additionele training of examen te worden gedaan. Wel wordt aanbevolen om het EXIN DevOps Foundation certificaat te hebben behaald. U toont met het DevOps Professional certificaat aan dat u over een brede en diepgaande DevOps kennis beschikt en dat u zich DevOps Professional mag noemen. ITMG DevOps Professional.

DevOps Master
Het sluitstuk van het EXIN DevOps framework is de DevOps Master training. Deze generieke training sluit aan op het Exin DevOps Master examen. De volgende onderwerpen worden besproken: DevOps adoption, planning requirements and design; development and deployment, operation and scaling and End-of-life. Het certificaat DevOps Master wordt door EXIN verstrekt op basis van het succesvol afronden van het Exin DevOps Master examen alsmede de door ITMG verzorgde DevOps Serious Game: “The Phoenix Project”. Lees meer over deze training op: ITMG DevOps Master.

Eerstvolgende startdata DevOps Foundation

3 July 2019
Training DevOps Foundation

ITMG Locatie
(Utrecht)

_____ _____ _____

2 September 2019
Training DevOps Foundation

ITMG Locatie
(Utrecht)

_____ _____ _____

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group