DevOps

IT Management Group DevOps Framework

DevOps is een concept dat twee termen samenvoegt te weten “Development” en “Operations”. In de praktijk betekent het werken in een DevOps samenstelling dat beide vakgroepen hecht samenwerken. Veelal blijkt dat ontwikkelaars en beheerders een eigen vakjargon hanteren en ook verschillend naar applicaties kijken. Naast ontwikkelaars en beheerders zijn ook architecten betrokken bij de realisatie en het beheer van applicaties voor de klant. Ook architecten hebben een eigen kijk op de wijze waarop applicaties ontwikkeld en beheerd moeten worden.

Vanwege de vele aspecten van DevOps heeft de IT Management Group een framework ontwikkeld waarin zowel vakspecialistische als generieke DevOps trainingen zijn opgenomen.

DevOps Foundation
De basiskennis van DevOps wordt verkregen in de DevOps Foundation training. In deze generieke DevOps training leert u de basisbegrippen en concepten van DevOps kennen. Het volgen van de training en het behalen van het examen is randvoorwaardelijk voor het volgen van de vervolgtrainingen. Lees meer over deze training op: ITMG DevOps Foundation.

DevOps in de Praktijk
De tweede generieke DevOps training binnen het framework is de praktijktraining van één dag. Het is een training voor degene die een verdieping willen hebben op de basiskennis maar verder geen vakspecialistische DevOps Masterclass willen volgen (applicatieontwikkeling, beheer of architectuur). Aan deze training is geen examen verbonden. Lees meer over deze training op: ITMG DevOps in de praktijk.

Masterclass DevOps Applicatieontwikkeling
Deze training is speciaal ontwikkeld voor ontwikkelaars van applicaties op basis van de DevOps gedachte. Hierbij wordt diepgaand ingegaan op ontwikkelingsaspecten die aan DevOps gerelateerd zijn. Voorbeelden hiervan zijn: het DevOps ontwikkelproces; vormgeven van features, stories; DevOps ontwikkeltechnieken, DevOps testaanpak en de deployment pipeline. Deze module sluit af met een multiple choice examen. Lees meer over deze training op: ITMG Masterclass DevOps Applicatieontwikkeling.

Masterclass DevOps Beheren
Deze training is speciaal ontwikkeld voor beheerders van applicaties op basis van de DevOps gedachte. Hierbij wordt diepgaand ingegaan op de beheeraspecten die aan DevOps gerelateerd zijn. Voorbeelden hiervan zijn: DevOps & operations management; DevOps & events, monitoring en incidenten; continous delivery, releasetrains en tools. Deze module sluit af met een multiple choice examen. Lees meer over deze training op: ITMG Masterclass DevOps Beheren.

Masterclass DevOps Architectuur
Deze training is speciaal ontwikkeld voor architecten van applicaties op basis van de DevOps gedachte. Hierbij wordt diepgaand ingegaan op DevOps architectuur aspecten voor development, operations en ontwikkelstrategie. Deze module sluit af met een multiple choice examen. Lees meer over deze training op: ITMG Masterclass DevOps Architectuur.

DevOps Expert
Het DevOps Expert certificaat wordt behaald op basis van het DevOps Foundation certificaat plus twee certificaten van de DevOps Masterclasses (Applicatieontwikkeling, Beheren of Architectuur). Er hoeft geen additionele training of examen te worden gedaan. U toont met het DevOps Expert certificaat aan dat u over een brede en diepgaande DevOps kennis beschikt en dat u zich met recht DevOps Expert mag noemen.

DevOps Master
Het sluitstuk van het ITMG DevOps framework is de DevOps Master training. Deze generieke training sluit aan op het Exin DevOps Master examen. De volgende onderwerpen worden besproken: DevOps adoption, planning requirements and design; development and deployment, operation and scaling and End-of-life. Het certificaat DevOps Master wordt door EXIN verstrekt op basis van het succesvol afronden van het Exin DevOps Master examen alsmede de door ITMG verzorgde DevOps Serious Game: “The Phoenix Project”. Lees meer over deze training op: ITMG DevOps Master.

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group