DevOps Foundation

Prijs: € 800,-
Duur: 2 dagen
Locatie: Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven

Wilt u deze training in-company laten verzorgen? Neemt u dan contact op met de IT Management Group.

Data DevOps Foundation:

07-03-2019 t/m 08-03-2019 (Utrecht)
02-09-2019 t/m 03-09-2019 (Utrecht)

De IT Management Group verzorgt de training DevOps Foundation op de hierboven vermelde locaties. Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.
Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

 
Inschrijven    Contact    Brochure

De afgelopen jaren hebben veel organisaties de voordelen ervaren van de toepassing van Agile methoden zoals Scrum en Kanban. De software wordt sneller opgeleverd en de kwaliteit stijgt, terwijl de kosten dalen. Een groot nadeel blijkt te zijn dat de Agile ontwikkeling haaks staat op de traditionele wijze van beheer, zowel qua information management, application management als infrastructure management.

Dit komt vooral omdat de beheerorganisatie niet in staat is om aan de flexibiliteitseisen van de Agile ontwikkelaars tegemoet te komen. Maar een veel belangrijkere reden is dat de kloof tussen ontwikkeling en beheer hierdoor veel groter is geworden. De Agile cultuur van snelheid, communicatie en samenwerking staat daarbij op gespannen voet met die van de traditionele control gebaseerde beheerorganisatie. De consequentie is dat de ontwikkelteams wel software snel opleveren maar niet snel in productie kunnen nemen.

Dit probleem vereist een fundamentele verandering in de wijze van samenwerking welke gevonden is in de Dev (Development) Ops (Operations) oplossing. Beide werelden worden samengesmeed in één team waardoor de kennis en kunde wordt gedeeld en de werkmethoden op elkaar worden afgestemd. Dit heeft grote consequenties voor de wijze waarop de beheerprocessen moeten worden ingericht. Het voordeel is echter een hoge mate van in control komen met een hoge time to market. Deze training bespreekt hoe de DevOps aanpak werkt en geeft vele praktische tips.

De training DevOps Foundation geeft u in twee dagen op Foundation niveau inzicht in DevOps, gecombineerd met de kennis over de DevOps praktijk. Aansluitend aan de training DevOps Foundation heeft u de mogelijkheid tot het afleggen van het door ITMG gecertificeerde examen DevOps Foundation.

Uw profiel
De termen Agile, Scrum en DevOps zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. De inleiding DevOps is daarom geschikt voor iedereen die werkt in de IT op het gebied van systeemontwikkeling, beheer of exploitatie. Deze training van twee dagen is bij uitstek ook geschikt voor iedereen die zich DevOps op Foundation niveau wil eigen maken. Na het doorlopen van de DevOps Foundation training kunt u zich verder ontwikkelen op het gebied van ‘ontwikkelen met DevOps’, ‘beheren met DevOps’ en ‘architectuur met DevOps’, ‘DevOps in de praktijk’ en ‘DevOps Master’.

Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training wordt ingegaan op de theorie van DevOps, ondersteund met voorbeelden uit de praktijk. De volgende onderwerpen worden behandeld in deze professionele en praktijkgerichte training:

1. Inleiding DevOps
2. Wat is Agile ontwikkeling?
3. Wat is DevOps?
4. Continuous Integration
5. Continuous Delivery
6. Continuous Testing
7. Continuous Monitoring
8. Agile ITIL processen
9. Agile Tools
10. Inrichtingsaspecten

Continuous Integration geeft best practices om vele programmeurs tegelijkertijd aan een applicatie te laten werken waarbij met een hoge frequentie de broncode wordt samengevoegd, gecontroleerd (statische testcases), gecompileerd en getest (dynamische testcases).

Continuous Delivery
is gericht op het in een hoge frequentie doorlopen van de ontwikkel-test-acceptatie-productie omgeving. Hierbij wordt op basis van een hoge mate van automatisering een extreme time to market geboden tot op wel een deployment frequentie van 9 minuten.

Continuous Testing is een testaanpak waarbij test management het hele ontwikkelproces begeleid. Bij voorkeur worden de testcases eerder geschreven dan de software en naast de uitvoering van de gebruikelijke testsoorten wordt test management in hoge mate geautomatiseerd. Dit vereist een hoge mate van integratie van requirement management, software configuratie management en test management.

Continuous Monitoring
is een essentieel onderdeel van DevOps waarbij niet alleen de software (middelen), maar ook de ontwikkelaars (mensen) en ontwikkelprocessen (methoden) worden gemonitord. De middelen worden in alle omgevingen continue gemeten om zo vroeg al mogelijk fouten te vinden. De mensen worden gemeten qua competentie ontwikkeling (kennis, kunde en attitude) en de method omvat de meting van de velocity (verwerkingscapaciteit) en efficiëntie.

Agile processen is het aandachtsgebied dat aangeeft welke aanpassingen in de standaard beheerprocessen vereist is om tegemoet te komen aan de Agile ontwikkelmethoden.

Trainingsduur en kosten
De training duurt twee dagen. De kosten voor de training bedragen €800,-. Deze prijs is inclusief het boek “DevOps Best Practices”, digitaal materiaal, koffie, thee en lunch en exclusief BTW.

Examen DevOps Foundation
De kosten voor het DevOps Foundation examen bedragen €200,-.

DevOps Master
De training DevOps Foundation is bij uitstek geschikt als voorbereiding op de EXIN DevOps Master training.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag en Utrecht. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd. Bij de training DevOps Foundation zijn de volgende gerenommeerde docenten betrokken.

Bart de Best ITMG    Louis van Hemmen ITMG

DevOps detachering
Bent u op zoek naar een deskundige consultant op het gebied van Agile Scrum/DevOps of wilt u assistentie bij de implementatie van DevOps? Neemt u dan contact op met de IT Management Group!

 
Inschrijven    Contact    Brochure

Eerstvolgende startdata DevOps Foundation

7 March 2019
Training DevOps Foundation

ITMG Locatie
(Utrecht)

_____ _____ _____

2 September 2019
Training DevOps Foundation

ITMG Locatie
(Utrecht)

_____ _____ _____

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group