DevOps in de praktijk

Open Inschrijving DevOps
Prijs: € 650,-
Duur: 1 dag
Locatie: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Den Haag

Wilt u deze training in-company laten verzorgen? Neemt u dan contact op met de IT Management Group.

Data DevOps in de praktijk:
19-04-2019 (Utrecht)
04-10-2019 (Utrecht)

De IT Management Group verzorgt de training DevOps in de Praktijk op de hierboven vermelde locaties. Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kan vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.
Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

 
Inschrijven    Contact    Brochure

De afgelopen jaren hebben veel organisaties de voordelen ervaren van de toepassing van van Agile methoden zoals Scrum en Kanban. De software wordt sneller opgeleverd en de kwaliteit stijgt, terwijl de kosten dalen. Een groot nadeel blijkt dat de Agile ontwikkeling haaks staat op de traditionele beheerwijze, zowel qua information management, application management als infrastructure management. Dit komt vooral omdat de beheerorganisatie niet in staat is om aan de flexibiliteitseisen van de Agile ontwikkelaars tegemoet te komen. Maar een veel belangrijkere reden is dat de kloof tussen ontwikkeling en beheer hierdoor veel groter is geworden. De Agile cultuur van snelheid, communicatie en samenwerking staat daarbij op gepanne voet met die van de traditionele control gebaseerde beheerorganisatie. De consequentie is dat de ontwikkelteams wel software snel opleveren maar niet snel in productie kunnen nemen.

Dit probleem vereist een fundamentele verandering in de wijze van samenwerking welke gevonden is de de Dev (Development) Ops (Operations) oplossing. Beide werelden worden samengesmeed in één team waardoor de kennis en kunde wordt gedeeld en de werkmethoden op elkaar worden afgestemd. Dit heeft grote consequenties voor de wijze waarop de beheerprocessen moeten worden ingericht. Het voordeel is echter een hoge mate van in control komen met een hoge time to market. Deze training bespreekt hoe de DevOps aanpak werkt en geeft vele praktische tips.
Deze training is bedoeld voor degene die een verdieping wil hebben op de basiskennis, maar verder geen vakspecialistische DevOps Masterclass volgt (applicatieontwikkeling, beheer of architectuur). Aan deze training is verder geen examen verbonden. Voor degene die wel één of meer DevOps masterclasses wil volgen is dit een uitgelezen kans om zich gedegen voor te bereiden dan wel een keuze te maken uit een van de DevOps masterclasses.

Uw profiel

De termen Agile, Scrum, Continuous Integration, Continuous Testing en Continuous Delivery zijn tegenwoordig steeds meer gebruikte begrippen bij organisaties die informatiesystemen aanpassen en/of ontwikkelen. De training DevOps in de praktijk is daarom geschikt voor iedereen die werkt in de IT op het gebied van systeemontwikkeling, beheer of exploitatie. Deze training van één dag is bij uitstek ook geschikt voor IT Managers die in een kort tijdsbestek willen weten wat DevOps betekent en wat je er mee kunt binnen de organisatie. In deze professionele en praktijkgerichte training wordt ingegaan op het concept van DevOps, gecombineerd met voorbeelden uit de praktijk. De volgende onderwerpen worden behandeld.

Programma

1. Inleiding DevOps

2. Wat is DevOps
2.1 Wat is DevOps?
2.2 Wat zijn de faalfactoren?

3. DevOps applicatieontwikkeling
3.1 Wat is het DevOps Applicatieontwikkelproces?
3.2 Wat zijn Themes, Epics, Features en Stories?
3.3 Feature splitting
3.4 Ontwikkeltechnieken
3.5 Testtechnieken
3.6 OTAP

4. DevOps beheren
4.1 DevOps en Service Operations
4.2 DevOps en Service Transition
4.3 DevOps en Service Design

5. DevOps Architectuur
5.1 Monitorarchitectuur
5.2 Schaling
5.3 Volwassenwording
5.4 De Caluwe
5.5 DevOps implementatie patterns

In de modulen worden vele kleine oefeningen gegeven om de kennis toe te passen en discussies te starten om uw inzicht te verdiepen.

Trainingsduur en kosten
De training DevOps in de praktijk duurt 1 dag. De kosten voor de training bedragen €650,-. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, het boek “Agile Service Management met Scrum in de praktijk”, koffie, thee en lunch en exclusief BTW.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

DevOps detachering
Bent u op zoek naar een deskundige consultant op het gebied van Agile Scrum/DevOps of wilt u assistentie bij de implementatie van DevOps? Neemt u dan contact op met de IT Management Group!

 
Inschrijven    Contact    Brochure

Eerstvolgende startdata DevOps in de Praktijk:

19 April 2019
Training DevOps in de Praktijk (DEVO)

ITMG Locatie
(Utrecht)

_____ _____ _____

4 October 2019
Training DevOps in de Praktijk (DEVO)

ITMG Locatie
(Utrecht)

_____ _____ _____

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group