DevOps Master

Prijs: € 2400,-
Duur: 3 dagen
Locatie: Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven

Wilt u deze training in-company laten verzorgen? Neemt u dan contact op met de IT Management Group.

Data DevOps Master:

22-05-2019 t/m 24-05-2019 (Utrecht)
13-11-2019 t/m 15-11-2019 (Utrecht)

De IT Management Group verzorgt de training DevOps Master op de hierboven vermelde locaties. Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.
Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

 
Inschrijven    Contact    Brochure

De afgelopen jaren hebben veel organisaties de voordelen ervaren van de toepassing van van Agile methoden zoals Scrum en Kanban. De software wordt sneller opgeleverd en de kwaliteit stijgt, terwijl de kosten dalen. Een groot nadeel blijkt dat de agile ontwikkeling haaks staat op de traditionele beheerorganisatie, zowel qua information management, application management als infrastructure management. Dit komt vooral omdat de beheerorganisatie niet in staat is om aan de flexibiliteitseisen van de agile ontwikkelaars tegemoet te komen. Maar een veel belangrijkere reden is dat de kloof tussen ontwikkeling en beheer hierdoor veel groter is geworden. De agile cultuur van snelheid, communicatie en samenwerking staat daarbij op gespannen voet met die van de traditionele op control gebaseerde beheerorganisatie. De consequentie is dat de ontwikkelteams wel software snel opleveren maar niet snel in productie kunnen nemen.

Dit probleem vereist een fundamentele verandering in de wijze van samenwerking welke gevonden is de Dev (Development) Ops (Operations) oplossing. Beide werelden worden samengesmeed in één team waardoor de kennis en kunde wordt gedeeld en de werkmethoden op elkaar worden afgestemd. Dit heeft grote consequenties voor de wijze waarop de beheerprocessen moeten worden ingericht. Het voordeel is echter een hoge mate van in control komen met een hoge time to market. Deze DevOps Master trainingbespreekt hoe de DevOps aanpak werkt en geeft vele praktische tips.

De training DevOps Master geeft u in twee dagen op Master niveau inzicht in DevOps, gecombineerd met de kennis over de DevOps praktijk. Op de derde dag vindt een DevOps Serious Game plaats genaamd “The Phoenix Game”. Deze game duurt één dag. Gedurende deze dag brengt u de geleerde kennis in de praktijk. Na afloop van de training en de seriouw game bent u voorbereid op het door Exin gecertificeerde examen DevOps Master.

Uw profiel
U bent werkzaam als specialist of manager in een organisatie die DevOps wil vormgeven en/of verder wil ontwikkelen. U heeft ruime ervaring op het gebied van servicemanagement en projectmanagement en heeft kennis van DevOps.

Professioneel en praktijkgericht
Deze professionele en praktijkgerichte training wordt ingegaan op de theorie van DevOps, ondersteund met voorbeelden uit de praktijk. De volgende onderwerpen worden behandeld in deze professionele en praktijkgerichte training:

1. DevOps Toepassing
1.1 DevOps-mindset en voordelen
1.2 Organisatiecultuur
1.3 DevOps-principes en -concepten

2. Planning, Vereisten en Ontwerp
2.1 Applicatie- of service lifecycle management

2.2 Projectcharter (definiëren van de scope) en visuele beheersing
2.3 Infrastructuur- en architectuurontwerp

2.4 Service level requirements en service level agreements

2.5 Een teststrategie invoeren

3. Ontwikkeling en deployment (uitrol)
3.1 Continuous delivery (continue levering) en continuous integration (continue integratie)
3.2 Deployment Pipeline (Uitrolpijplijn)

3.3 Continuous deployment (continue uitrol)

3.4 Ji-Kotei-Kanketsu (JKK), ritme, Work-in-Progress (WiP) en one-piece-flow

3.5 Automatisering, tools en testen

4. Operations en schalen
4. 1 Databeheer; infrastructuur en omgevingen; en componenten en afhankelijkheden
4.2 Configuratiebeheer en versiebeheer
4.3 Cloud en onveranderlijke infrastructuur
4.4 Bedrijfscontinuïteit
4.5 Schaling

5. Uitfaseren
5.1 Voorwaarden voor het uitfaseren van een product of service

Trainingsduur en kosten
De training duurt drie dagen. De kosten voor de training bedragen €2400,-. Deze prijs is inclusief het boeken, digitaal materiaal, koffie, thee en lunch en exclusief BTW en examenkosten.

Examen DevOps Master
De kosten voor het door Exin gecertificeerde examen DevOps Master bedragen €250,- excl. BGTW.

Voorkennis
Kennis op het niveau van DevOps Foundation wordt aanbevolen. Het is geen formele verplichting voor de training en het examen.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag en Utrecht. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd. Bij de training DevOps FMaster zijn de volgende gerenommeerde docenten betrokken.

Bart de Best ITMG    Louis van Hemmen ITMG

DevOps detachering
Bent u op zoek naar een deskundige consultant op het gebied van Agile Scrum/DevOps of wilt u assistentie bij de implementatie van DevOps? Neemt u dan contact op met de IT Management Group!

 
Inschrijven    Contact    Brochure

Eerstvolgende startdata DevOps Master:

22 May 2019
Training DevOps Master (DEVOPSM)

ITMG Locatie
(Utrecht)

_____ _____ _____

13 November 2019
Training DevOps Master (DEVOPSM)

ITMG Locatie
(Utrecht)

_____ _____ _____

Copyright © 2008 - 2018 IT Management Group