Masterclass DevOps Implementatie

Dé roadmap voor de invoering van DevOps in uw organisatie!

Prijs: € 1050,-
Duur: 2 dagen
Locatie: Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Eindhoven of In Company

Wilt u deze training in-company laten verzorgen of op andere data? Neemt u dan contact op met de IT Management Group.

03-12-2019 t/m 04-12-2019 (Utrecht)

De IT Management Group verzorgt de Masterclass DevOps Implementatie op de hierboven vermelde locaties. Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.
Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

 
Inschrijven    Contact    Brochure

Veel organisaties hebben een start gemaakt met het Agile ontwikkelen. Daarbij is vaak Agile Scrum en Kanban gebruikt om het ontwikkelproces te versnellen. De software wordt steeds sneller gerealiseerd om in productie genomen te worden. Dan echter blijkt dat het in productie nemen en beheren niet zo vlot gaat als het realiseren van de software. Veel organisaties kijken nu naar het Agile maken van de Operations kant van de software lifecycle in de vorm van DevOps. Hierbij staat Dev voor development en Ops voor operations. De vraag is echter hoe nu zo’n DevOps aanpak in te voeren. Deze masterclass is specifiek bedoeld voor de organisaties die op deze vraag een antwoord willen hebben.

In twee dagen tijd worden alle aspecten behandeld die van belang zijn voor de invoering van DevOps. Daarom is deze masterclass van belang voor ITIL experts, applicatiebeheerders, infrastructuur specialisaten, testers, architecten, scrum masters, product owners en andere functionarissen die een rol spelen in de opzet en werking van een effectief en efficiënt DevOps team. Dit bespaart u tijd in de volwassenwording van uw DevOps team.

De Masterclass DevOps Implementatie geeft u in 2 dagen op Practitioner niveau inzicht in het opstellen van een DevOps roadmap en traint u om DevOps coach te worden om een dergelijke verandering te begeleiden. Aansluitend aan deze masterclass heeft u de mogelijkheid tot het afleggen van het door ITMG gecertificeerde examen.

Uw profiel
U bent werkzaam in een agile organisatie en vraagt zich of hoe de transitie van klassieke Operations functie te integreren met de snel veranderde Development functie in de vorm van DevOps en wilt u verder bekwamen en/of certificeren als DevOps coach. Na het doorlopen van de Masterclass DevOps Implementatie kunt u zich verder ontwikkelen op het gebied van DevOps door één van de volgende masterclasses te volgen: DevOps Beheren, DevOps Architectuur, DevOps Applicatieontwikkeling, DevOps in de praktijk, DevOps Professional en/of DevOps Master

Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte masterclass wordt ingegaan op de theorie en de praktijk van het implementeren van DevOps. De volgende onderwerpen worden behandeld in deze professionele en praktijkgerichte masterclass:

Dag 1: DevOps Roadmap
Aan het eind van deze dag bent u in staat om de juiste vragen te stellen om te komen tot een roadmap. Tevens bent u in staat om op basis van een voorbeeld roadmap uw eigen organisatie te voorzien van een voorstel.

1. Introductie DevOps

2. Wat is DevOps?
2.1 DevOps mensen, methoden en middelen
2.2 DevOps Benefits
2.3 Relatie met ITIL

3. De basisconcepten van DevOps
3.1 Wat zijn de DevOps pillars?
3.2 Welke dimensies kent DevOps?
3.3 Hoe verricht ik een DevOps value stream mapping?
3.4 Wat is een toepasbaar architectuurraamwerk voor DevOps?
3.5 Wat is een DevOps roadmap?
3.6 Welke rol spelen de kleuren van de Caluwé?

4. De DevOps rollen
4.1 Welke functies omvat DevOps?
4.2 Wat zijn de TPS DevOps rollen?

5. De implementatie van DevOps middels de three ways
5.1 Wat omvat de three ways?
5.2 Wat zijn de beoogde resultaten?

6. De implementatie van DevOps middels Kotter
6.1 Wat zijn de 8 stappen van Kotter?
6.2 Hoe zijn deze stappen toepasbaar op DevOps?

7. DevOps roadmap
7.1 Hoe bepaal ik de IST situatie?
7.2 Hoe bepaal ik de SOLL situatie?
7.3 Welke scenario’s en mijlpalen onderken ik?
7.4 Hoe betrek ik Ops in Dev?
7.5 Welke besturing hanteer ik voor de roadmap?

Dag 2: DevOps Coach
Aan het einde van de tweede dag heeft u een goed beeld van wat een DevOps coach is en hoe deze rol vorm te geven in een DevOps team. Tevens heeft u een behoorlijke set van methoden en technieken die kunnen helpen om de prestaties van het DevOps team te verhogen door bottlenecks te herkennen en op te lossen.

8. Governance op een DevOps team
8.1 Zelfsturing en coaching, kaderstelling of aansturing
8.2 Relatie met besturing vanuit architectuur en ITIL
8.3 Hoe bepaal ik mijn TCO?
8.4 Hoe ga ik om met auditing?
8.6 Inhuur, aanbesteding, samenwerking leveranciers

9. De rol van de DevOps coach
9.1 Welke taken voer ik uit in een DevOps team?
9.2 Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden heb ik nodig?
9.3 Wat is mijn rol in relatie tot de product owner en scrum master?
9.4 Welke kennis en kunde heb ik nodig?

10. Coaching van de DevOps medewerkers
10.1 Wat zijn de coaching aspecten van ontwikkelaars?
10.2 Hoe ga ik om met diepgaande DevOps vragen?

11. Monitoring aspecten development, valkuilen en oplossingen voor:
11.1 Risico en impact analyse in DevOps
11.2 Feature management
11.3 Tooling
11.4 Test automation

12. Monitoring aspecten operations, valkuilen en oplossingen voor:
12.1 Deployment pipeline
12.2 OTAP omgevingen
12.3 Release management

Trainingsduur en kosten
De masterclass duurt twee dagen. De kosten voor de masterclass DevOps Implementatie bedragen €1050,-. Deze prijs is inclusief het boek “Acceptatiecriteria”, digitaal materiaal exclusief BTW, koffie, thee en lunch en exclusief BTW.

Examen DevOps Implementatie
De kosten voor het examen DevOps Implementatie bedragen €200,-. Het examen is optioneel.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag en Utrecht. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

 
Inschrijven    Contact    Brochure

Eerstvolgende startdata Masterclass DevOps Implementatie:

3 December 2019
Training DevOps Implementatie (DEVOPSI)

ITMG Locatie
(Utrecht)

_____ _____ _____

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group