Docenten

De IT Management Group werkt samen met vele docenten. Hieronder een impressie van de docenten waarmee wij samenwerken:

Jan Heunks

Jan is gepassioneerd trainer/consultant en al meer dan 25 jaar (in)direct betrokken binnen verschillende organisaties om IT-performance-vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Als gecertificeerd informatie-, project- en (business) servicemanagement-expert brengt Jan op adequate wijze veranderingen of verbeteringen aan in een demand-supply en/of in een regieorganisatie en zorgt daarmee voor meer grip op projecten en processen.

Jan is trainer voor o.a. ITIL, ASL, BiSL, Lean IT, PRINCE2 en Agile/Scrum.

Vanuit een brede kennis en ervaring met diverse werkgebieden binnen verschillende organisaties heeft Jan in december 2014 bij van Haren Publishing het boek uitgebracht: Lean IT – theorie en praktijk van Lean in een IT-omgeving. Hiermee is een duidelijke en inhoudelijke visie neergelegd op het brede IT-werkveld; Lean biedt een uitstekend kader voor een gestructureerde aanpak van de afstemmingsproblematiek tussen de business (demandorganisatie) en de IT (supplyorganisatie(s).
 

Bert Dingemans

Bert is een gedreven informatiearchitect met een passie voor data, modelleren, integratie en beheer. Bert heeft meer dan 20 jaar ervaring in de automatisering en heeft een breed scala aan opdrachten uitgevoerd. Onder andere voor de Belastingdienst, Zwitserleven, het Ministerie van Economische Zaken, de Provincie Gelderland en Jeugdzorg Nederland. Samenwerken met verschillende stakeholders, contacten onderhouden en verbinden van betrokkenen in de organisatie is zijn werkwijze. Graag vervult Bert de rol van intermediair tussen ICT en de rest van de organisatie, hij is daarbij zeer goed in staat om complexe zaken begrijpelijk te communiceren. Daarnaast wil hij kennis overdragen en mensen stimuleren in hun ontwikkeling, hij zoekt daarbij de trainende en coachende rol.

Bert heeft ervaring als spreker op congressen voor ICT professionals en is als gastdocent verbonden aan de Universiteit van Leuven. Daarnaast heeft hij bestuursfuncties vervuld bijvoorbeeld binnen de redactie van het Software Developer Magazine en binnen de afdeling architectuur van het NGI. Hij is auteur van het boek ‘Data-architectuur in de praktijk’ en heeft daarnaast veel artikelen en whitepapers geschreven gericht op architectuur, data-architectuur, integratie, beheer en modelleertechnieken. Verder is hij gecertificeerd cloud architect en SOA architect en gecertificeerd Big Data Professional.

Roel Riepma

Roel Riepma is een enthousiaste en inspirerende docent en coach. Roel Riepma is mede-auteur van het standaard IPMA Boek Projectmanagement op basis van NCB en verzorgt bij de IT Management Group de trainingen IPMA-D, IPMA-C en de Masterclass Project- en Portfoliomanagement.
 
 
 
 

Rogier Ammerlaan

Rogier heeft zijn sporen verdiend op het vakgebied van software kwaliteit in zowel financiële- als technische automatisering. Hij is een allround testdeskundige en heeft in zijn testcarrière functies vervuld als testconsultant, testmanager, en testcoördinator in grote (internationale) projecten. Hij heeft zich de laatste jaren vooral beziggehouden met het geven van leiding aan grotere testteams en met het uitdenken en implementeren van complexe teststrategieën. Rogier heeft ruime ervaring met advisering op het gebied van testproces verbetering en heeft vele implementatietrajecten begeleid met als specialismen complexe keteninfrastructuren en datamigratie. Rogier geeft met regelmaat cursussen en is gecertificeerd docent voor ISTQB Testing en Business Analyse, en geaccrediteerd docent voor de trainingen TMAP Next Test Engineer en TMap Next Test Manager. Tijdens zijn trainingen worden concrete praktijkvoorbeelden gebruikt om de theorie te ondersteunen waardoor het geleerde ook echt gaat leven.
 

Bart de Best

Drs. Ing. Bart de Best RI is vanaf 1985 werkzaam in de ICT. Hij heeft voornamelijk bij de top 100 van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid gewerkt. Ruim vijftien jaar vervulde hij functies in alle fasen van de systeemontwikkeling, inclusief exploitatie en beheer. De laatste 15 jaar heeft hij zich toegelegd op het vakgebied van servicemanagement en vervult hij alle aspecten van de kennislevenscyclus van servicemanagement, zoals het schrijven en geven van trainingen, het adviseren van beheerorganisaties bij de inrichting, het verbeteren of uitbesteden van het beheer, het examineren van servicemanagers en het reviewen en auditen van beheerorganisaties. Hij is op zowel HTS niveau als op universitair niveau afgestudeerd op het beheervakgebied.

Bart heeft de afgelopen jaren diverse artikelen gepubliceerd en boeken uitgegeven. Zie ook het overzicht van boeken en artikelen van Bart de Best.
 

Erik van Eeden

Erik van Eeden Erik van Eeden is een all-round ICT-er en heeft een grote affiniteit met lesgeven en coachen. Sinds 1982 heeft Erik ervaring opgedaan in verschillende rollen op het gebied van systeembeheer, systeemontwikkeling, testen en management. Deze ervaring vertaalt zich in levendige trainingen ITIL, BiSL, ASL, TMap Next en PRINCE2. De insteek van Erik is altijd om maximaal aan te sluiten bij de belevingswereld van de cursist.
 
 
 

Dick Timan

Dick Timan heeft ruime ervaring als trainer. Daarnaast heeft Dick veel praktijkervaring opgedaan bij toonaangevende bedrijven op het gebied van IT Servicemanagement en geeft Dick sinds 1996 wereldwijd IT Servicemanagement trainingen. Dick ontwikkelt en verzorgt trainingen aan klanten wereldwijd op het gebied van ITIL, ASL, BiSL en PRINCE2®, inclusief examentraining en management overviews.
 
 
 

Jan de Vries

Jan de Vries Jan is sinds 1987 werkzaam in de ICT en heeft ruime ervaring als trainer op diverse terreinen waaronder strategie-ontwikkeling, strategisch informatiemanagement, DevOps, procesinrichting, organisatie-inrichting en scaling.
Naast het verzorgen van ICT-trainingen houdt Jan zich bezig met verander- en verbetertrajecten binnen diverse bedrijven, met name op het snijvlak tussen business en ICT. Naast zijn werkzaamheden als trainer en consultant is Jan actief lid van de ASL BiSL Foundation, de Enterprise DevOps groep en het Agile Consortium en is hij een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland.
 

Arno Janssen

Arno Janssen Arno Janssen is als trainer en coach werkzaam in de dynamiek tussen individu en organisatie. Oorspronkelijk opgeleid als marketing communicatie adviseur en later gecertificeerd als internationaal trainer. Zijn passie is de manier waarop mensen hun boodschap overbrengen op anderen en boodschappen van anderen waarnemen of interpreteren. Arno heeft ruime ervaring in het bedrijfsleven als markering communicatie project leider en heeft vanuit die rol veel ervaring in de afstemming en communicatie met ICTérs (en vice versa) binnen grote projecten. Arno werkt resultaatgericht, pragmatisch, soms confronterend maar altijd met een gezonde dosis relativerende humor.

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group