Docenten

De IT Management Group werkt samen met vele docenten. Hieronder een impressie van de docenten waarmee wij samenwerken:

Roel Riepma

Roep Riepma is een enthousiaste en inspirerende docent en coach. Roel Riepma is mede-auteur van het standaard IPMA Boek Projectmanagement op basis van NCB en verzorgt bij de IT Management Group de trainingen IPMA-D, IPMA-C en de Masterclass Project- en Portfoliomanagement.

Rogier Ammerlaan

Rogier heeft zijn sporen verdiend op het vakgebied van software kwaliteit in zowel financiële- als technische automatisering. Hij is een allround testdeskundige en heeft in zijn testcarrière functies vervuld als testconsultant, testmanager, en testcoördinator in grote (internationale) projecten. Hij heeft zich de laatste jaren vooral beziggehouden met het geven van leiding aan grotere testteams en met het uitdenken en implementeren van complexe teststrategieën. Rogier heeft ruime ervaring met advisering op het gebied van testproces verbetering en heeft vele implementatietrajecten begeleid met als specialismen complexe keteninfrastructuren en datamigratie. Rogier geeft met regelmaat cursussen en is gecertificeerd docent voor ISTQB Testing en Business Analyse, en geaccrediteerd docent voor de trainingen TMAP Next Test Engineer en TMap Next Test Manager. Tijdens zijn trainingen worden concrete praktijkvoorbeelden gebruikt om de theorie te ondersteunen waardoor het geleerde ook echt gaat leven.

Bart de Best

Drs. Ing. Bart de Best RI is vanaf 1985 werkzaam in de ICT. Hij heeft voornamelijk bij de top 100 van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid gewerkt. Ruim vijftien jaar vervulde hij functies in alle fasen van de systeemontwikkeling, inclusief exploitatie en beheer. De laatste 15 jaar heeft hij zich toegelegd op het vakgebied van servicemanagement en vervult hij alle aspecten van de kennislevenscyclus van servicemanagement, zoals het schrijven en geven van trainingen, het adviseren van beheerorganisaties bij de inrichting, het verbeteren of uitbesteden van het beheer, het examineren van servicemanagers en het reviewen en auditen van beheerorganisaties. Hij is op zowel HTS niveau als op universitair niveau afgestudeerd op het beheervakgebied.

Bart heeft de afgelopen jaren diverse artikelen gepubliceerd en boeken uitgegeven. Zie ook het overzicht van boeken en artikelen van Bart de Best.

Erik van Eeden

Erik van Eeden

Erik van Eeden is een all-round ICT-er en heeft een grote affiniteit met lesgeven en coachen. Sinds 1982 heeft Erik ervaring opgedaan in verschillende rollen op het gebied van systeembeheer, systeemontwikkeling, testen en management. Deze ervaring vertaalt zich in levendige trainingen ITIL, BiSL, ASL, TMap Next en PRINCE2. De insteek van Erik is altijd om maximaal aan te sluiten bij de belevingswereld van de cursist.

Bart Ratgers

Bart Ratgers voelt zich thuis op het snijvlak van architectuur en management. Met zijn passie voor lastige vraagstukken en zijn capaciteit om in een complexe omgeving de samenhang te overzien, weet hij veelal organisatiespecifieke problemen inzichtelijk te maken en deze vervolgens gezamenlijk op te lossen. Bart is een gepassioneerd, autodidactisch en vrolijk persoon, sterk op het analytische, communicatieve en representatieve vlak. Hij koestert de nuance en deelt graag de verschillende
zienswijzen met een ieder.

Bart brengt graag zijn kennis en kunde door middel van trainingen en workshops over op diegenen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden en kracht van architectuur. Daarbij staat Bart graag stil bij de meerwaarde die TOGAF en ArchiMate kunnen bieden bij het vormgeven van strategische visies, het vroegtijdig identificeren van risico’s en de integratiemogelijkheden met overige managementtechnieken zoals; IT-management (COBIT), projectmanagement (PRINCE en PMBOK) en ServiceManagement (ITIL). Bart heeft als Enterprise Architect zeer ruime kennis en ervaring op het gebied van grote (overheid)organisaties, processen, infrastructuren en diverse applicatielandschappen. Hij manoeuvreert zich gemakkelijk in verschillende omgevingen en disciplines en hij weet daarbij op alle niveaus mensen te enthousiasmeren.

Dick Timan

Dick Timan heeft ruime ervaring als trainer. Daarnaast heeft Dick veel praktijkervaring opgedaan bij toonaangevende bedrijven op het gebied van IT Servicemanagement en geeft Dick sinds 1996 wereldwijd IT Servicemanagement trainingen. Dick ontwikkelt en verzorgt trainingen aan klanten wereldwijd op het gebied van ITIL, ASL, BiSL en PRINCE2®, inclusief examentraining en management overviews.

Jan de Vries

Jan de Vries

Jan is sinds 1987 werkzaam in de ICT en heeft ruime ervaring als trainer ITIL, ASL en BiSL. Hij verzorgt interactieve trainingen zodat de deelnemers aan het eind van de training beschikken over een lijst met verbeterpunten die kunnen worden opgepakt op het moment dat men terugkeert naar de werkplek. Naast het verzorgen van ICT-trainingen houdt Jan zich bezig met verander- en verbetertrajecten binnen diverse bedrijven, met name op het snijvlak tussen business en ICT. Naast zijn werkzaamheden als trainer en consultant is Jan actief lid van de ASL BiSL Foundation.

Arno Janssen

Arno Janssen

Arno Janssen is als trainer en coach werkzaam in de dynamiek tussen individu en organisatie. Oorspronkelijk opgeleid als marketing communicatie adviseur en later gecertificeerd als internationaal trainer. Zijn passie is de manier waarop mensen hun boodschap overbrengen op anderen en boodschappen van anderen waarnemen of interpreteren. Arno heeft ruime ervaring in het bedrijfsleven als markering communicatie project leider en heeft vanuit die rol veel ervaring in de afstemming en communicatie met ICTérs (en vice versa) binnen grote projecten. Arno werkt resultaatgericht, pragmatisch, soms confronterend maar altijd met een gezonde dosis relativerende humor.

Copyright © 2008 - 2018 IT Management Group