European Competence Framework (e-CF)

Het European e-Competence Framework (e-CF) is een framework dat omschrijft welke ICT-competenties in een organisatie nodig zijn. Het doel van het e-CF is om een algemene doch volledige set van e-competences aan te bieden die vervolgens op maat kunnen worden benut in verschillende ICT-omgevingen.

Het European e-Competence Framework is een dynamisch competentieframework dat is opgesteld in opdracht van de Europese Commissie en dat in samenwerking met de industrie – zowel de vraag- als aanbodzijde – en de verschillende overheden. Het doel van het e-CF is te komen tot een universeel systeem van benodigde competenties voor de uiteenlopende gebieden binnen de ICT. De bestaande ICT HR frameworks verschillen vaak per land of segment en kennen eigen begrippen. Het e-CF vervangt de diverse frameworks met één Europees systeem, universele definities en internationale certificaten.

Voordelen e-CF

Door het standaardiseren van ICT-functies wordt het voor werkgevers makkelijker het juiste personeel aan te trekken. Opleidingsinstituten kunnen hun onderwijs beter afstemmen op de behoeften van de markt. Voor werknemers en zzp’ers maakt het e-CF het gemakkelijker zich in de markt te zetten. Tevens verbetert het e-CF de Europese vergelijkbaarheid van sollicitanten. Het verbeteren van de werking van de ICT-arbeidsmarkt is belangrijk omdat Nederland een tekort kent aan goed opgeleide ICT-professionals. Samengevat: het gebruik van het e-CF bevordert transparantie in vraag en aanbod van ICT’ers en hun diensten!

Door het nieuwe e-Competence Framework kan iedereen nu één taal spreken wat betreft competenties. En door het hanteren van dezelfde begrippen kunnen gevraagde competenties en aangeboden competenties (en vice versa) gemakkelijker op elkaar worden afgestemd.

Het e-Competence Framework (e-CF) 3.0 is opgebouwd uit vier dimensies:

– De 5 competentiegebieden: Plan, Build, Run, Enable en Manage.
– De 40 ICT competenties, allemaal verdeeld over de bovengenoemde 5 competentiegebieden
– Voorbeelden van vaardigheden en kennis per competentie
– De 5 vaardigheidsniveaus

IT Management Group opleidingen en e-CF.

De IT Management Group heeft haar opleidingen gekoppeld aan het e-CF. Zo kan een deelnemers aan een training van de IT Management Group eenvoudig zien welke competenties uit het e-CF framework aan bod komen in een training. Een deelnemer of organisatie kan zo mede op basis van de benodigde e-CF competenties een keuze maken uit het aanbod aan opleidingen. Hieronder is ter illustratie de ITIL Foundation training afgebeeld op het e-CF Framework:

De CEN ICT Skills Workshop (werkgroep op Europees niveau) heeft een set van 23 profielen voor ICT-professionals uitgewerkt, op basis van de competenties in het e-CF. Meer informatie over het E-CF is hier terug te vinden.

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group