Opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager

De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de ICT!

Inclusief Big Data Foundation, Agile Scrum Foundation en BiSL certificeringen

Kosten opleiding: € 5600,-
Kosten certificering: € 750,-
Totale kosten: € 6350,-

Duur: 16 dagen
Locatie: Utrecht, Den Haag, Amsterdam

De IT Management Group verzorgt de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager op de hierboven vermelde locaties. Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.
Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

 
Inschrijven    Contact    Brochure

Al enige jaren is de krapte in de ICT sector op de arbeidsmarkt onderwerp van gesprek. De IT Management Group heeft onderzocht aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group 10 functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager is één van de 10 opleidingsprofielen waarmee u uw carrièrekansen binnen de IT optimaliseert.

Belangrijk onderdeel van het opleidingsprofiel Gecertificeerd Informatiemanager is de aandacht voor samenwerking tussen de Business en de IT kant binnen een organisatie. Goede samenwerking tussen Business en IT (Business-IT alignment) is al jaren een grote uitdaging bij veel organisaties. Hoewel er zeker stappen zijn gezet en best practices zijn geïntroduceerd om samenwerking te bevorderen en grenzen weg te nemen zal de komende jaren op dit gebied nog veel inspanning noodzakelijk zijn. Een ander belangrijk aandachtsgebied in het opleidingsprofiel is de toenemende hoeveelheid aan data en informatie. Data (Big Data) is essentieel voor een goede bedrijfsvoering en biedt grote kansen en mogelijke concurrentievoordelen voor een organisatie, maar grote hoeveelheden data vormt ook een bedreiging. Met de nieuwe wetgeving op het gebied van data privacy mag alleen specifieke data worden gebruikt en opgeslagen en zijn organisaties verplicht om maatregelen te nemen om data te beschermen.

Tijdens de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager krijgt u in 16 dagen tijd een diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van Informatiemanagement zowel in theorie als praktijk. De theorie wordt afgewisseld met de praktijk en ook maakt u kennis met ervaren informatiemanagers uit de publieke en commerciële sector. Er wordt ingegaan op de belangrijkste marktconforme methoden en technieken voor informatiemanagement zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. U krijgt inzicht hoe u vanuit de business een sterke samenwerking kan opzetten met de IT kant van uw organisatie en u leert hoe u regie kunt voeren op uw leveranciers. U maakt kennis met de wereld van Big Data, Data Privacy en Data Protection. Ook krijgt u inzicht in kwaliteitsmanagement in ICT omgevingen. Daarnaast komen de (persoonlijke) competenties aan bod die nodig zijn om als Informatiemanager binnen het vakgebied van informatiemanagement een verandering door te voeren of die nodig zijn om een resultaat tot stand te brengen. Tot slot worden ook de laatste trends die invloed hebben op het vakgebied van informatiemanagement behandeld als onderdeel van deze functiegerichte opleiding zoals Agile Scrum, SAFe en DevOps.

Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies als: Informatiemanager, Business Analist, Proces Designer, ICT Consultant, Functioneel Beheerder, Data specialist, Data Privacy Officer.

Praktijkgericht
Tijdens deze opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben ruime praktijkervaring als consultant op het vakgebied van informatiemanagement. Daarnaast maakt u kennis met ervaren informatiemanagers uit de publieke en commerciële sector.

Certificering
Binnen deze opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager wordt de belangrijkste theorie op het gebied van Informatiemanagement behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de deelexamens bent u officieel gecertificeerd in BiSL Foundation, Agile Scrum Foundation en Big Data Foundation. Daarnaast bent u bekend met de onderwerpen kwaliteitsmanagement, Data Privacy, SAFe en DevOps, en ook bent u zich bewust van de persoonlijke competenties die u als Informatiemanager minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar opdrachtgevers en stakeholders.

Inhoud opleidingsprofiel
De opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager bestaat uit de volgende modules:

Intake opleiding Gecertificeerd Informatiemanager – telefonisch
De opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager start met een telefonische intake. In deze intake worden uw persoonlijke leerdoelen doorgenomen evenals de planning van uw opleiding. Indien nodig worden aanpassingen op maat gemaakt.

Strategisch business informatiemanagement – 1 dag
Een van de modules van de opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager betreft de module Strategisch business informatiemanagement. Tijdens deze unieke module worden de strategische aspecten van informatiemanagement behandeld. Het gaat daarbij onder andere om het opstellen van de informatie strategie en informatie architectuur, informatie lifecyclemanagement, informatie portfoliomanagement, bepalen keten-ontwikkelingen, bepalen technologie ontwikkelingen, bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen, coördinatie van informatie, inrichting van de Informatie Voorziening(IV) functie, leveranciersmanagement, ketenpartnermanagement. Theorie wordt afgewisseld met discussies en oefeningen.
Zie ook: Training: Strategisch Business Informatiemanagement

Tactisch en operationeel informatiemanagement – 2 dagen
Tijdens deze module gaat u aan de slag met tactisch en operationeel informatiemanagement. In deze module wordt met name ingegaan op functioneel beheer en aspecten van tactisch informatiemanagement zoals Planning en Control, Financieel Management, Behoeftemanagement, Contractmanagement, Gebruikersondersteuning, Operationele IT-aansturing, Beheer Bedrijfsinformatie, Wijzigingenbeheer, Transitie en Specificeren. Ook worden relaties gemaakt met het vakgebied van technisch beheer en applicatiebeheer. Na afloop van deze module kunt u zich certificeren in de module BiSL Foundation.
Zie ook: Training: Tactisch en Operationeel Informatiemanagement

Kwaliteitsmanagement in ICT omgevingen – 3 dagen
Tijdens de module Kwaliteitsmanagement in ICT omgevingen krijgt u uitleg over de belangrijkste aspecten van kwaliteitsmanagement. U leert het belang van deze aspecten en de onderlinge samenhang. Naast uitleg zal ook met cases een verdieping worden aangebracht zodat u zelf in staat bent de behandelde stof direct binnen uw organisatie toe te passen. Binnen drie dagen zal een traject worden doorlopen waarbij de opzet, de invoering en het beheer van een kwaliteitsmanagementsysteem zullen worden behandeld. Na afloop krijgt u uw eigen kwaliteitsplan mee!
Zie ook: Training: Kwaliteitsmanagement in ICT omgevingen

Big Data Foundation – 3 dagen
De module Big Data Foundation behandelt in twee dagen tijd het begrip Big Data, de grondbeginselen en de mogelijkheden van Big Data. Het verkrijgen van Big Data is tegenwoordig niet meer het probleem maar wel hoe Big Data kan worden omgezet naar waardevolle informatie!
Zie ook: Training: Big Data Foundation

Agile Scrum Foundation – 2 dagen
Steeds meer organisaties hebben behoefte aan flexibilisering van hun projecten. Agile geeft hier invulling aan. Een voorbeeld hiervan is Scrum. Door in korte slagen steeds dat te realiseren wat het belangrijkste is voor de klant, wordt de kans kleiner dat een project mislukt of dat er niets wordt opgeleverd. Het centraal stellen van de mens in het ontwikkelproces en het elimineren van overhead maakt dat Scrum steeds vaker door organisaties wordt ingezet om hun innovatie efficiënter en effectiever te maken. De training Agile Scrum Foundation geeft u in 2 dagen op Foundation niveau inzicht in Agile Scrum, gecombineerd met de kennis over de scrum praktijk.
Zie ook: Training: Agile Scrum Foundation

Data Privacy en Data Protection – 2 dagen
Privacy wet- & regelgeving zoals de Wet Bescherming Persoonsbescherming (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) zijn voor elk bedrijf van belang en er wordt steeds strikter op naleving gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Door digitalisering en Big Data technologieën zijn organisaties steeds beter in staat data en persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Veelal maakt u voor de verwerking gebruik van (de kennis van) derden. Het is van cruciaal belang dat u alle data goed beschermt en alleen die data vastlegt die u volgens de richtlijnen mag vastleggen. Als u de data onvoldoende beschermt, loopt u het risico aangesproken te worden op schending van de privacy van klanten, medewerkers of gebruikers. Daarbij is de kans op reputatieschade als gevolg van een enkel incident erg groot. Daarbij riskeert u mogelijke vervolging en boetes door de toezichthouders. Uw organisatie is optimaal beschermd als u goed bent geïnformeerd en een privacy-strategie heeft waarin u beschrijft hoe uw organisatie persoonsgegevens gebruikt en beschermt. Vanuit deze strategie benoemt u cruciale rollen zoals die van de Data Privacy Officer en neemt u maatregelen om de integriteit van deze persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
Zie ook: Training: Data Privacy en Data Protection

Effectief Communiceren en Presenteren – 3 dagen
De module Effectief Communiceren en Presenteren schenkt aandacht aan uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste communicatie- en presentatietechnieken die u als Informatiemanager nodig heeft tijdens uw overleggen met collega’s, leveranciers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap. Ook worden verschillende presentatietechnieken besproken.
Zie ook: Training: Effectief Communiceren en Presenteren

Profiel
De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager is geschikt voor (toekomstige) informatiemanagers die een solide opleiding willen volgen waarbij zowel aandacht is voor de theorie en de certificering van de hedendaagse informatiemanager als voor de praktijk en de persoonlijke competenties die van belang zijn bij de dagelijkse uitvoering van uw rol als informatiemanager. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en – bij het met goed gevolg afleggen van de examens – de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als informatiemanager direct aan de slag te gaan!

Vrijstelling
Bent u reeds in het bezit bent van een certificering op het gebied van BiSL, Big Data of Agile Scrum Foundation of heeft u al voldoende ervaring met een van de andere modules, dan kunt u voor deze modules een vrijstelling aanvragen. De kosten voor de vrijstelling zullen dan in mindering worden gebracht. Neemt u contact met ons op voor de mogelijkheden.

Trainingsduur en kosten
De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager duurt 16 dagen. De kosten voor deze opleiding bedragen:

Kosten opleiding: € 5600,-
Kosten certificering: € 750,-
Totale kosten: € 6350,-

Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, examens, koffie/thee en lunch en exclusief BTW.

Materiaal
Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd, dus wij vragen u uw eigen device mee te brengen.
Bent u niet in het bezit van een eigen device (iPad, tablet of laptop) dan kunt u bij deze opleiding een device meebestellen, neemt u contact met ons op voor de mogelijkheden.

Docenten en locaties
De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager wordt gegeven op onze luxe trainingslocaties in Utrecht, Amsterdam en Den Haag. De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten die thuis zijn in zowel de theorie en in de praktijk. Bij de opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager zijn onder meer de volgende gerenommeerde docenten betrokken:

Jan de Vries ITMG    Erik Scholtens ITMG    Arno Janssen ITMG    Bart de Best ITMG    Kurt de Koning ITMG    Kees Daniels ITMG

Planning
U kunt op elk moment instappen in de opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager. Vrijstelling voor onderdelen van de opleiding is mogelijk wanneer u al in het bezit bent van één of meer certificeringen die tijdens de opleiding aan bod komen. Er wordt altijd een planning op maat voor u samengesteld. Neem hiervoor contact met ons op.

Onderstaand de eerstvolgende mogelijke startdata:

18-06-2019
20-06-2019
24-06-2019
27-06-2019
05-07-2019

 
Inschrijven    Contact    Brochure

Zie ook: ITMG start met de opleiding tot gecertificeerd informatiemanager.

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group