Opleiding tot Gecertificeerd IT Architect

De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd IT Architect leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de ICT!

Inclusief TOGAF, ArchiMate en Agile Scrum Foundation certificeringen

Totale kosten: € 6700,- (incl. examenkosten)

Duur: 16 dagen
Locatie: Utrecht, Den Haag, Amsterdam

De IT Management Group verzorgt de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd IT Architect op de hierboven vermelde locaties. Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.
Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

 
Inschrijven    Contact    Brochure

Al enige jaren is de krapte in de ICT sector op de arbeidsmarkt onderwerp van gesprek. De IT Management Group heeft onderzocht aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group 10 functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd IT Architect is één van de 10 opleidingsprofielen waarmee u uw carrièrekansen binnen de IT optimaliseert.

Bij de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd IT Architect ligt het accent op het inrichten en onderhouden van Enterprise, IT en projectarchitectuur. Enterprise en IT Architectuur is sterk in opkomst evenals de behoefte aan Enterprise en IT Architecten. Met deze praktijkgerichte opleiding tot IT Enterprise Architect krijgt u in 16 dagen tijd een diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van Enterprise en IT Architectuur zowel in theorie als praktijk. Er wordt ingegaan op de belangrijkste marktconforme methoden en technieken van Enterprise Architectuur waarmee u de juiste handvatten aangereikt krijgt om inhoudelijk uw doel te bereiken. Daarnaast komen de (persoonlijke) competenties die nodig zijn om als Enterprise Architect een verandering door te voeren tijdens deze opleiding aan bod. Een goed resultaat is immers niet alleen afhankelijk van het bereiken van een inhoudelijke verandering zoals het onder architectuur invoeren van een nieuwe of gewijzigde dienst, een transitie naar een andere leverancier of een introductie van een nieuw product, vaak gaat het juist om het verbinden van de verschillende stakeholders en belanghebbenden en het begeleiden van de verandering bij de medewerkers die te maken krijgen met de veranderende omstandigheden. Omdat veel organisaties tegenwoordig werken met Agile Scrum is er tijdens de opleiding ook uitgebreid aandacht voor IT Architectuur in Agile Scrum omgevingen.

Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies als: Enterprise Architect, IT Architect, Solution Architect, Project Architect.

Praktijkgericht
Tijdens deze opleiding tot Gecertificeerd IT Architect krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben ruime praktijkervaring als architect, projectleider of programmamanager, verandermanager, organisatie-adviseur en/of coach. U leert niet alleen de theorie maar gaat ook hands-on met deze ervaren trainers aan de slag!

Certificering
Binnen deze opleiding worden de belangrijkste architectuur best practices en architectuurraamwerken behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de deelexamens bent u officieel gecertificeerd in Agile Scrum, TOGAF Certified en ArchiMate. Daarnaast bent u bekend met de persoonlijke competenties die u als (Enterprise/Solution of IT) Architect minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar opdrachtgevers en stakeholders en bent u bekend met de persoonlijke competenties die minimaal nodig zijn om een team aan te sturen. U bent in staat groepsinteractie te herkennen en hierop te anticiperen. De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd IT Architect is inclusief de examens:

– TOGAF 9 Part 1
– TOGAF 9 Part 2
– ArchiMate 3 Part 1
– ArchiMate 3 Part 2
– Agile Scrum Foundation

Programma
De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Enterprise Architect bestaat uit de volgende modules:

Intake opleiding tot Gecertificeerd IT Architect – telefonisch
De functiegerichte opleiding Gecertificeerd Enterprise Architect start met een intake. In deze intake worden uw persoonlijke leerdoelen doorgenomen evenals de planning van uw opleiding. Indien nodig worden aanpassingen op maat gemaakt.

TOGAF® 9 Training: Foundation – 2 dagen
The Open Group Architecture Framework, TOGAF, is een gedetailleerde methode met ondersteunende technieken voor het ontwikkelen van een Enterprise Architectuur. TOGAF beschrijft het proces van acceptatie, productie, gebruik en onderhoud van een Enterprise Architectuur. TOGAF® wordt wereldwijd gebruikt door een groot aantal architecten om een passende architectuur voor hun organisatie te ontwerpen. TOGAF® 9 bestaat uit 2 levels. Het eerste level, TOGAF® 9 level 1, geeft inzicht in de basisconcepten van TOGAF®.
Zie ook: TOGAF® 9 Training: Foundation

TOGAF® 9 Training: Certified – 2 dagen
TOGAF 9 Training: Certified is het vervolg op de TOGAF 9 Training: Foundation training. TOGAF® 9 level 1 geeft inzicht in de basisconcepten van TOGAF®. Het tweede level, TOGAF® 9 level 2, gaat een stap verder en is bedoeld voor architecten die zich volledig willen certificeren in TOGAF.
Zie ook: TOGAF® 9 Training: Certified

Masterclass Beheerarchitectuur – 2 dagen
Met deze module geven we u middels deze masterclass inzicht in de wereld van Beheerarchitectuur. In deze masterclass leert u stapsgewijs hoe u uw serviceorganisatie onder architectuur vormgeeft qua richting, inrichting en verrichting. Naast dit organisatieaspect wordt tevens invulling gegeven aan het beheren van services vanaf het moment van requirements opstellen tot en met het beheren van de nieuwe of aangepaste service. Hierdoor wordt u in staat gesteld om de vormgeving van uw serviceorganisatie te beoordelen en te verbeteren. Tevens wordt u in staat gesteld om het voortbrengingsproces van informatiesystemen te beoordelen op het produceren van te beheren services.
Zie ook: Masterclass Beheerarchitectuur

Effectief communiceren en presenteren (Persoonlijke Ontwikkeling) – 3 dagen
De training Persoonlijke Ontwikkeling, Effectief communiceren en presenteren, gaat in op uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van het communiceren met gesprekspartners zoals collega’s, leidinggevende(n), medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers. In de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap.
Zie ook: Effectief communiceren en presenteren

ArchiMate® 3 Training: Foundation en Practitioner combined- 3 dagen
ArchiMate® is een open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor enterprise-architecturen. De taal wordt ondersteund door diverse modelleerhulpmiddelen voor IT-architectuur van verschillende leveranciers. Sinds 2008 wordt ArchiMate® als open standaard ondersteund en beheerd door The Open Group. ArchiMate® bestaat uit een algemene taal voor het beschrijven van het ontwikkelen, onderhouden en operationaliseren van bedrijfsprocessen, organisatiestructuren, informatiestromen, IT-systemen en technische infrastructuren. Door het vastleggen in een standaardtaal wordt het mogelijk op een eenduidige manier te communiceren over het ontwerp en de toetsing daarvan. Ook maakt de vastlegging het mogelijk verschillende versies van een architectuur te beheren.

ArchiMate® bestaat uit twee levels. Het eerste level, ArchiMate 3 level 1, geeft inzicht in de basisconcepten van ArchiMate®. ArchiMate 3 level 2 geeft een verdieping van het Foundation niveau en inzicht in meer complexe modelleervraagstukken.
Zie ook: ArchiMate® 3 Training: Foundation en Practitioner combined

Agile Scrum Foundation – 2 dagen
Steeds meer organisaties hebben behoefte aan flexibilisering van hun projecten. Agile geeft hier invulling aan. Een voorbeeld hiervan is Scrum. Door in korte slagen steeds dat te realiseren wat het belangrijkste is voor de klant, wordt de kans kleiner dat een project mislukt of dat er niets wordt opgeleverd. Het centraal stellen van de mens in het ontwikkelproces en het elimineren van overhead maakt dat scrum steeds vaker door organisaties wordt ingezet om hun innovatie efficiënter en effectiever te maken. De training Agile Scrum Foundation geeft u in 2 dagen op Foundation niveau inzicht in Agile Scrum, gecombineerd met kennis over de scrum praktijk.
Zie ook: Agile Scrum Foundation

Masterclass IT Architectuur – 2 dagen
In deze Masterclass IT Architectuur van 2 dagen krijgt u praktisch inzicht in de wereld van de IT Architectuur. U wordt meegenomen in de opzet van IT Architectuur in de praktijk. U krijgt inzicht in de verschillende vormen van IT Architectuur waarbij de verschillende invalshoeken vanuit de business, informatie en technologie worden belicht. IT Architectuur is een methode bedoeld voor het in samenhang beschouwen en valideren van veranderingen vanuit een IT perspectief. De IT architect vervult een cruciale rol bij het vormgeven van een verandering door vanuit stakeholder perspectief de eisen te inventariseren en deze in samenhang te beschouwen waardoor de stakeholder onderbouwde keuzes kan maken.
Zie ook: Masterclass IT Architectuur

Profiel
De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd IT Architect is geschikt voor (toekomstige) Enterprise en IT Architecten die een solide opleiding willen volgen waarbij zowel aandacht is voor de best practices op het gebied van Enterprise en IT Architectuur als voor de persoonlijke competenties die van belang zijn bij een rol binnen de Enterprise Architectuur. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en bij het met goed gevolg afleggen van de examens ook de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als Enterprise of IT Architect aan de slag te gaan.

Vrijstelling
Heeft u al één van bovenstaande modules met goed gevolg afgelegd dan kunt u voor deze modules een vrijstelling aanvragen. De kosten voor de vrijstelling zullen dan in mindering worden gebracht. Neemt u contact met ons op voor de mogelijkheden.

Trainingsduur en kosten
De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd IT Architect duurt 16 dagen. De kosten voor deze opleiding bedragen:

Totale kosten: € 6700,- (incl. examenkosten)

Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, examens, koffie/thee en lunch en exclusief BTW.

Materiaal
Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd, dus wij vragen u uw eigen device mee te brengen.
Bent u niet in het bezit van een eigen device (iPad, tablet of laptop) dan kunt u bij deze opleiding een device meebestellen, neemt u contact met ons op voor de mogelijkheden.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten die thuis zijn in zowel de theorie en in de praktijk. De opleiding tot Gecertificeerd IT Architect wordt verzorgd op onze luxe trainingslocaties in Utrecht, Amsterdam en Den Haag. Bij de opleiding tot Gecertificeerd IT Architect zijn onder meer de volgende gerenommeerde docenten betrokken:

Bart de Best ITMG    Martijn Bakker ITMG    Jan van Santbrink ITMG    Arno Janssen ITMG    Louis van Hemmen ITMG

Planning
U kunt op elk moment instappen in de opleiding tot Gecertificeerd IT Architect. Vrijstelling voor onderdelen van de opleiding is mogelijk wanneer u al in het bezit bent van één of meer certificeringen die tijdens de opleiding aan bod komen. Er wordt altijd een planning op maat voor u samengesteld. Neem hiervoor contact met ons op.

Onderstaand de eerstvolgende mogelijke startdata:

12-06-2019
13-06-2019
20-06-2019
24-06-2019
24-06-2019

 
Inschrijven    Contact    Brochure

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group