Opleiding tot Gecertificeerd Testmanager

Inclusief TMap en ISTQB certificeringen

Prijs: € 4900,-
Duur: 14 dagen
Locatie: Utrecht, Den Haag, Amsterdam

De IT Management Group verzorgt de Functiegerichte Opleiding tot Gecertificeerd Testmanager op de hierboven vermelde locaties. Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.
Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

 
Inschrijven    Contact    Brochure

Met deze praktijkgerichte opleiding tot Gecertificeerd Testmanager krijgt u in 14 dagen tijd een diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van Testmanagement, Testengineering en Requirements Engineering zowel in theorie als praktijk. Er wordt ingegaan op de belangrijkste marktconforme methoden en technieken van testen en testmanagement waarmee u de juiste handvaten aangereikt krijgt om uw doelen te bereiken. Daarnaast komen de zachte competenties die nodig zijn om als Testmanager een goed testtraject te coördineren tijdens deze opleiding aan bod. Een goed resultaat is immers niet alleen afhankelijk van het bereiken van een inhoudelijke doelen zoals het verzamelen en vastleggen de juiste requirements, het selecteren van de beste testmethoden en tools en het betrekken van de medewerkers met de benodigde competenties, vaak gaat het juist om het verbinden van de verschillende stakeholders en belanghebbenden en het begeleiden van het testtraject en het motiveren van de verschillende medewerkers die bij het testtraject betrokken zijn.

Startdata Opleiding tot Gecertificeerd Testmanager
TMap Suite Test Engineer 27 en 28 september 2017
TMap Suite Test Master 2, 3 en 11 oktober 2017
ISTQB Foundation 9, 10 en 11 oktober 2017
ISTQB Agile Tester 12 en 13 oktober 2017
Praktijktraining Requirements Engineering 29 november 2017
Effectief Communiceren en Presenteren data NTB 2018

Alternatieve data:
TMap Suite Test Engineer 27 en 28 november 2017
TMap Suite Test Master 7, 8 en 15 december 2017
Praktijktraining Requirements Engineering data NTB 2018
ISTQB Foundation data NTB 2018
ISTQB Agile Tester data NTB 2018
Effectief Communiceren en Presenteren data NTB 2018

Praktijkgericht
Tijdens deze opleiding tot Gecertificeerd Testmanager krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben ruime praktijkervaring als Testmanager, Testengineer, Testspecialist, organisatie-adviseur en/of coach. U leert niet alleen de theorie maar u gaat ook hands-on met deze ervaren trainers aan de slag!

Certificering
Binnen deze opleiding worden de belangrijkste best practices en testtechnieken op het gebied van test engineering en testmanagement behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de deelexamens bent u officieel gecertificeerd in TMap Suite Test Engineer, TMap Suite Test Master, ISTQB Foundation en ISTQB Agile Tester. Daarnaast bent u bekend gemaakt met de persoonlijke competenties die u als tester, Testmanager, Test Engineer of Requirements specialist minimaal nodig hebt om duidelijk en effectief te communiceren naar opdrachtgevers en stakeholders en bent u bekend met de persoonlijke competenties die minimaal nodig zijn om een groep testers aan te sturen. U bent in staat groepsinteractie te herkennen en hierop te anticiperen.

Programma
De opleiding tot Gecertificeerd Testmanager bestaat uit de volgende modules:

Intake opleiding tot Gecertificeerd Testmanager – telefonisch
De opleiding tot Gecertificeerd Testmanager start met een intake. In deze intake worden uw persoonlijke leerdoelen doorgenomen evenals de planning van uw opleiding. Indien nodig worden aanpassingen op maat gemaakt.

TMap Suite Test Engineer – 2 dagen
Deze module staat in het teken van TMap Suite Test Engineer. Steeds meer bedrijven realiseren zich dat de kwaliteit van IT-producten van groot belang is voor een succesvolle bedrijfsvoering. Testen is nodig om de opdrachtgever inzicht te geven in de kwaliteit van informatiesystemen en de risico’s bij in productie name. De Test Management approach (TMap) is hét voorbeeld van een gestructureerde testaanpak. TMap Next® is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zeer volledige aanpak die in alle project- en klantsituaties toegevoegde waarde biedt. TMap is als teststandaard toonaangevend. Honderden organisaties passen – wereldwijd – TMap toe. TMap® Suite is een mensgedreven en kwaliteitsgerichte aanpak die kansen biedt om de kwaliteit van software te verbeteren. Tijdens de opleiding TMap® Suite Test Engineer leert u hoe de TMap® Suite bestaat uit TMap® HD, TMap NEXT® en hoe u als Test Engineer de onderdelen van de suite succesvol kunt toepassen. Vertrouwde en nog steeds relevante stof uit TMap NEXT® is aangevuld met de nieuwe aanpak beschreven in TMap® HD en in de building blocks. Na afloop van de training TMAP Suite Test Engineer beschikt u over de kennis om als zelfstandig tester aan de slag te gaan.

TMap Suite Test Master- 3 dagen
Tijdens de training TMap Suite Test Master ligt de nadruk op het beheren van het totale testproces. U krijgt inzicht in de verschillende fases van het testproces en de verschillende soorten testen zoals acceptatie- en systeemtesten en ontwikkeltesten. U krijgt inzicht in het opstellen van het testplan en de ondersteunende processen. Na afloop van de training TMap Suite Test Master beschikt u over de kennis om het gehele testtraject te coördineren.

Effectief Communiceren en Presenteren – 3 dagen
Tijdens de training Effectief Communiceren en Presenteren is er aandacht voor uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste communicatie- en presentatietechnieken die u als Servicemanager nodig heeft tijdens uw overleggen met collega’s, leveranciers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap. Ook worden verschillende presentatietechnieken besproken.

ISTQB Foundation en ISTQB Agile Tester – 5 dagen
In tegenstelling tot de TMap standaard die voornamelijk in Nederland wordt gebruikt is ISTQB een internationale standaard. De ISTQB standaard is in Nederland na TMap de tweede standaard best practice op het gebied van testen en testmanagement.

ISTQB Foundation: Deze module staat in het teken van ISTQB. De ITSQB Foundation training heeft tot doel om professionals praktische kennis over de fundamenten van testen bij te brengen. Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: testprincipes & standaarden, testmanagement, testfasering, statische- en dynamische testtechnieken (o.a. white-box, black-box) en testtools. De training is een voorbereiding op het examen “ISTQB Foundation Certificate in Software Testing” en voldoet aan de eisen zoals deze door ISTQB zijn gesteld.

ISTQB Agile Tester: Agile testen is een relatief nieuwe aanpak voor software testen, waarbij de principes van agile software ontwikkeling, zoals beschreven in het Agile Manifesto, gevolgd worden. Een tester binnen een agile project zal een andere manier van werken hebben dan een tester binnen een traditioneel project. Testers moeten op de hoogte zijn van de waarden en principes die bij Agile projecten horen en moeten weten hoe ze een integraal onderdeel kunnen zijn van het team, samen met ontwikkelaars en business representanten. Deze cursus besteedt aandacht aan de agile werkwijze en ontwikkelmethodieken en stipt de verschillen tussen een traditioneel en agile ontwikkelaanpak aan. Daarbij geeft deze training de tester handvaten hoe in de nieuwe manier van werken te kunnen acteren.

Praktijktraining Requirements Engineering – 1 dag
Requirements zijn een kritische succesfactor voor ieder project. Het verzamelen, analyseren en vastleggen van requirements is een kunst. Hoe krijgt u de juiste requirements boven water? En hoe legt u deze eenduidig vast? Deze praktijktraining is een introductie in het requirements engineering vakgebied. In 1 dag wordt u, op basis van het boek ‘Succes met de Requirements’ bekend gemaakt met de principes van requirements engineering en krijgt u een introductie van de technieken die daarbij komen kijken. Deze training heeft een praktische insteek, en combineert de theorie met praktijk. Hierdoor kunt u het theoretisch kader direct handen en voeten geven in een praktijkgerichte case. De training krijgt daardoor een zeer interactief karakter waardoor het geleerde direct gebruikt kan worden in het alledaagse werkgebied van de requirements engineer.

Na afloop van deze training kent u de basisbegrippen van een requirements engineering proces en heeft u praktische handvaten voor het verzamelen, analyseren en valideren van de requirements die u in staat stellen om deze verder te optimaliseren en toe te passen binnen uw eigen omgeving.

U kunt op elk moment instappen in de opleiding tot Gecertificeerd Testmanager. Vrijstelling voor onderdelen van de opleiding is mogelijk wanneer u al in het bezit bent van één of meer certificeringen die tijdens de opleiding aan bod komen. Indien onderstaande data niet schikken, dan kan de IT Management Group voor u een planning op maat maken. De eerstvolgende mogelijkheid om te starten is:

Startdata Opleiding tot Gecertificeerd Testmanager
TMap Suite Test Engineer 27 en 28 september 2017
TMap Suite Test Master 2, 3 en 11 oktober 2017
ISTQB Foundation 9, 10 en 11 oktober 2017
ISTQB Agile Tester 12 en 13 oktober 2017
Praktijktraining Requirements Engineering 29 november 2017
Effectief Communiceren en Presenteren data NTB 2018

Alternatieve data:
TMap Suite Test Engineer 27 en 28 november 2017
TMap Suite Test Master 7, 8 en 15 december 2017
Praktijktraining Requirements Engineering data NTB 2018
ISTQB Foundation data NTB 2018
ISTQB Agile Tester data NTB 2018
Effectief Communiceren en Presenteren data NTB 2018

Profiel
De opleiding tot Gecertificeerd Testmanager is geschikt voor (toekomstige) testmanagers en testspecialisten die een solide opleiding willen volgens waarbij zowel aandacht is voor de best practices op het gebied van testen als voor de persoonlijke competenties die van belang zijn bij Testmanagement en Testengineering. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en bij het met goed gevolg afleggen van de examens ook de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als testspecialist of testmanager aan de slag te gaan.

Vrijstelling
Indien u reeds in het bezit bent van een certificering TMap Suite Test Engineer, TMap Suite Test Master, ISTQB Foundation of ISTQB Agile Tester dan kunt u voor deze modules een vrijstelling aanvragen. Neemt u voor meer informatie over deze vrijstelling contact met ons op.

Trainingsduur en kosten
De opleiding tot Opleiding tot Gecertificeerd Testmanager duurt 14 dagen. De kosten voor deze opleiding bedragen € 4900,-
Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief BTW. Het materiaal voor deze combinatietraining wordt digitaal geleverd. Wanneer u de sheets tijdens de combinatietraining op uw eigen device wilt meelezen, dan dient u een eigen device mee te brengen. Bent u niet in het bezit van een eigen device (iPad, tablet of laptop)? Dan kunt u bij deze combinatietraining een device meebestellen. Neemt u in dat geval contact met ons op voor de mogelijkheden!
Heeft u al één van bovenstaande modules met goed gevolg afgelegd dan is het mogelijk om daarvoor een vrijstelling te krijgen. Per trainingsdag wordt dan €350,- in mindering gebracht op de totale opleidingskosten. Wilt u zich gedurende deze opleiding ook certificeren in de TMap en ISTQB modules dan dient u rekening te houden met de aanvullende examenkosten. Voor de actuele examenprijzen verwijzen wij u naar onze TMap trainingspagina.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten die thuis zijn in zowel de theorie en in de praktijk. Bij de opleiding tot Gecertificeerd Testmanager zijn alleen gerenommeerde docenten betrokken.

De opleiding tot Gecertificeerd Testmanager wordt gegeven op onze luxe trainingslocaties in Utrecht, Amsterdam en Den Haag.
 
 
Inschrijven    Contact    Brochure

Copyright © 2008 - 2017 IT Management Group