Identity Management en Access Control

In Company
Duur: 4 dagen
Locatie: In Company

De IT Management Group verzorgt de training Identity Management en Access Control op de hierboven vermelde locaties. Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.
Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

 
    Contact    Brochure

Identity en Access Management (IAM) is de verzamelnaam van processen en technieken om het beheer van identiteiten en autorisaties op een effectieve en efficiënte manier voor uw organisatie te realiseren. Daarbij gaat het niet alleen om de identiteiten en autorisaties van de eigen medewerkers, maar ook om die van klanten, partners en andere relaties.

Gezien het toenemende belang van beheersing, risk en compliance krijgt identiteiten- en autorisatiebeheer steeds meer de aandacht. In veel organisaties zijn inmiddels Identity en Access Management trajecten gestart, helaas vaak met onvoldoende succes. Hoe begint u nu een IAM project en hoe voorkomt u dat een IAM project maar blijft lopen en niet tot het beoogde resultaat leidt?

In de 4-daagse training Identity Management en Access Control worden alle aspecten van een IAM traject zodanig belicht dat de kans op een succesvolle implementatie aanzienlijk toeneemt. Bovendien krijgt u handvatten aangereikt om zelf een belangrijke bijdrage te leveren aan een Identity Management & Access Control project en kunt u de resultaten van leveranciers toetsen.

Professioneel en praktijkgericht
Tijdens de 4-daagse training Identity Management & Access Control wordt met name aandacht geschonken aan de volgende aspecten:
– Wat is een identiteit en hoe worden identiteiten overal beheerd?
– Waar komen de autorisaties vandaan? Wat houdt het beheer daarvan in?
– Wat zijn de verschillen tussen Identity Management & Access Control en waarom noemen we het standaard Identity & Access Management (IAM)?
– Hoe controleert u of de beheerprocessen goed verlopen?
– Hoe ziet een ‘Identity & Access Management’ referentie architectuur eruit ?
– Hoe werken identiteiten en autorisaties in de Cloud?
– Waarom mislukken Identity & Access Management trajecten?
– Waarom leveren Identity & Access Management trajecten vaak niet op wat ervan werd verwacht?

Uw profiel
Bent u (mede) verantwoordelijk voor de succesvolle implementatie van Identity Management en Access Control in uw organisatie? Dan is deze unieke 4-daagse training een must voor u! Qua functionarissen denken wij aan identity managers, procesmanagers, IT managers, informatiemanagers, hoofden informatiebeveiliging, IT auditors, netwerkmanagers/beheerders, security architecten, risk managers, compliance managers, HR managers en controllers.

Trainingsduur en kosten
De training Identity Management en Access Control duurt 4 dagen. De kosten voor de training zijn op aanvraag beschikbaar.

Opzet van de training
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat u aan het eind van de training zelf in staat bent om binnen uw eigen organisatie de geleerde stof toe te passen. Door de probleemstelling en oplossingsrichtingen te identificeren en te toetsen zult u een bijdrage kunnen leveren aan het initiëren van verbeteracties. De training Identity Management & Access Control is dan ook niet alleen gericht op mensen die werkzaam zijn in het IT domein, maar vooral ook op medewerkers die verantwoordelijk zijn voor processen aan de business-kant en voor auditors. In de training is veel plaats voor discussie en netwerken.

Docenten
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten.

 
    Contact    Brochure

Copyright © 2008 - 2018 IT Management Group