Informatiebeveiliging in de Zorg (NEN 7510)

Inleiding Informatiebeveiliging in de Zorg gebaseerd op NEN 7510

Prijs: € 550,-
Duur: 1 dag
Locatie: In-company

Deze training organiseert de IT Management Group op aanvraag en IN COMPANY!

In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam.
Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

 
    Contact    Brochure

Informatiebeveiliging in de zorg is complex. Er zijn veel partijen en disciplines die een rol spelen in het verzamelen, opslaan, verwerken en transporteren van patiëntgegevens. Steeds meer organisaties in de gezondheidszorg wisselen onderling (regionaal, nationaal en zelfs internationaal) patiëntgegevens uit. De complexiteit van deze informatie-uitwisseling kan een risicobron vormen voor de medische kwaliteit en privacy van patiënten. Om de risico’s te beheersen is voortdurende aandacht voor informatiebeveiliging noodzakelijk. Wet- en regelgeving voor de zorgsector en het toezicht op de informatievoorziening vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg is strenger geworden.

De training Informatiebeveiliging in de Zorg is afgestemd op de implementatie van informatiebeveiliging binnen de zorg. In de zorgsector en zorgorganisaties werken veel partijen met elkaar samen zowel binnen de zorginstellingen als daarbuiten. Elke zorgorganisatie heeft haar eigen verantwoordelijkheid voor het beveiligen van de patiëntgegevens die zij vastlegt. Bij het leveren van verantwoorde zorg door de zorginstelling moeten de patiëntgegevens op adequate wijze worden beveiligd. Informatiebeveiliging valt daarmee onder het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ toetst aan de hand van formeel vastgestelde normeringen of zorginstellingen de juiste maatregelen treffen voor het invoeren en handhaven van hun informatiebeveiliging.

Bij de implementatie van informatiebeveiliging in de zorg zijn drie normen van toepassing:

NEN 7510
Deze norm biedt een gemeenschappelijk kader voor het inrichten van de informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. De norm is van toepassing op alle organisaties in de gezondheidszorg, ongeacht de aard en de omvang van het bedrijfsproces. De norm geeft aan wat een organisatie moet doen om informatie te beveiligen, maar bevat geen expliciete aanwijzingen voor specifieke technische maatregelen.

NEN 7512
De norm NEN 7512 gaat specifiek in op gegevensuitwisseling in de zorg.

NEN 7513
De norm NEN 7513 gaat over het vastleggen van acties op het elektronische patiëntendossiers (logging). Door gebruik te maken van logging wordt het mogelijk de rechtmatigheid van de toegang tot het patiëntendossier te controleren. Dit waarborgt de beveiliging van de data en de privacy van de patiënt.

Uw profiel
De training informatiebeveiliging in de zorg is relevant voor alle medewerkers van zorginstellingen die te maken hebben met het bewerken, verstrekken of communiceren van patiëntengegevens of die hiervoor vanuit hun functie of rol verantwoordelijk zijn.

Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training Informatiebeveiliging in de Zorg komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Inleiding en achtergrond informatiebeveiliging in de Zorg
• NEN 7510, NEN 7512, NEN 7513
• Rollen en verantwoordelijkheden
• Wat is een ISMS (Information Security Management System)?
• Toelichting implementatie van informatiebeveiliging in de Zorg
-> ISMS (Information Security Management System)
-> Risicomanagement
-> Risicoanalyse
-> GAP analyse
-> Informatiebeveiligingsplan
-> PDCA
-> Opstellen en uitvoeren audits

Trainingsduur en kosten
De training Inleiding Informatiebeveiliging in de zorg op basis van NEN 7510 duurt in principe 1 dag. De kosten voor de training zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en op aanvraag. In overleg kan de trainingsduur aan uw wensen worden aangepast.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.
Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam.

Informatiebeveiliging detachering
Bent u op zoek naar een deskundige consultant op het gebied van informatiebeveiliging met ervaring in de zorg of wilt u assistentie bij de implementatie van informatiebeveiliging in de zorg? Neemt u dan contact op met de IT Management Group!

 
    Contact    Brochure

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group