Informatiebeveiliging voor Gemeenten (BIG)

Informatiebeveiliging voor Gemeenten: Inleiding BIG

Prijs: op aanvraag
Duur: 1 dag
Locatie: In-company

Deze training organiseert de IT Management Group op aanvraag en IN COMPANY!

In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam.
Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

 
    Contact    Brochure

De training Inleiding Informatiebeveiliging voor Gemeenten is volledig afgestemd op de (verplichte) implementatie van de Baseline Informatie Beveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Sinds november 2013 is de De BIG als basisnormenkader voor het gemeentelijke domein geldig.

Gemeenten zijn voor steeds meer beleidsterreinen verantwoordelijk. Zij maken daarbij gebruik van de mogelijkheden van informatie-uitwisseling. Door informatie te delen en processen te optimaliseren kunnen gemeenten de dienstverlening beter organiseren en efficiënter werken. Bij een professionele gemeentelijke organisatie hoort ook dat de beveiliging van informatie adequaat is georganiseerd. Informatie moet immers beschikbaar en betrouwbaar zijn en mag alleen door bevoegden zijn in te zien. Bij de uitwisseling moeten gemeenten voldoende rekening houden met beveiligingsaspecten en privacyaspecten. De implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging voor Gemeenten (BIG) moet dit waarborgen.

Met de training Inleiding Informatiebeveiliging voor Gemeenten leert u in één dag wat de Baseline Informatiebeveiliging inhoudt, wat het betekent voor uw gemeente en de diverse rollen en verantwoordelijkheden binnen uw gemeente, hoe u de BIG implementeert en hoe u de BIG na de implementatie in een kwaliteitscyclus onderbrengt. De BIG is gebaseerd op ISO27001, ISO27002 en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst. De BIG is onder meer ontstaan omdat is gebleken dat het basis beveiligingsniveau bij gemeenten onderling veel verschilt en niet altijd op het juiste niveau aanwezig is. Door het implementeren en vervolgens naleven van de BIG bij iedere gemeente wordt een basisniveau van beveiliging gerealiseerd.

De hoofddoelen van de BIG zijn:
– een degelijk minimaal basisbeveiligingsniveau voor gemeenten neer te leggen;
– gemeenten op een vergelijkbare manier efficiënt te laten werken met informatiebeveiliging;
– gemeenten een hulpmiddel te bieden om aan alle eisen op het gebied van informatiebeveiliging te kunnen voldoen;
– informatiebeveiliging een integraal onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering en van de keuzes die het management maakt.

Uw profiel
De BIG is relevant voor alle medewerkers van gemeenten! Voor de volgende medewerkers is gedegen kennis van de BIG een must: College van Burgemeester en Wethouders, gemeentesecretarissen, informatiebeveiligingsfunctionarissen, (lijn)managers, beleidsmakers, HRM-functionarissen, beveiligingsfunctionarissen, infrastructuur- en ICT-functionarissen, applicatiebeheerders en systeemeigenaren, informatiebeveiligingsadviseurs, ICT-auditors en externe leveranciers.

Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training Inleiding Informatiebeveiliging voor Gemeenten (BIG) komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Inleiding en achtergrond Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)
• Waarom een Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten?
• Oorsprong en tijdpad
• Strategische BIG
• Tactische BIG
• Operationele BIG
• Rollen en verantwoordelijkheden
• Voordelen van de BIG
• Hulpdocumenten voor de implementatie van de BIG
• Toelichting implementatie van de BIG
-> Risicomanagement
-> Risicoanalyse
-> GAP analyse
-> Informatiebeveiligingsplan
-> ISMS en PDCA
-> Baselinetoets BIG en Privacy Impact Assessment

Trainingsduur en kosten
De training Inleiding Informatiebeveiliging voor Gemeenten (BIG) duurt in principe 1 dag. De kosten voor de training zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en op aanvraag. In overleg kan de trainingsduur aan uw wensen worden aangepast.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.
Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam.

Implementatie BIG
Voor diegene die daadwerkelijk aan de slag gaan met de implementatie van de BIG heeft IT Management Group de Workshop Implementatie BIG ontwikkeld.

Informatiebeveiliging detachering
Bent u op zoek naar een deskundige consultant op het gebied van informatiebeveiliging met ervaring in het gemeentelijke domein of wilt u assistentie bij de implementatie van de BIG? Neemt u dan contact op met de IT Management Group!

 
    Contact    Brochure

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group