Workshop Implementatie BIG

Implementatie van de BIG binnen uw gemeente

In Company
Duur: 2 dagen
Locatie: In Company

Deze training organiseert de IT Management Group op aanvraag en IN COMPANY!

In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam.
Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

 
    Contact    Brochure

U heeft kennis genomen van de Baseline Informatiebeveiliging voor Gemeenten (BIG) en weet wat de doelstelling van de BIG zijn en wat u op hoofdlijnen moet doen om de BIG binnen uw gemeente in te voeren (zie anders de training Informatiebeveiliging voor Gemeenten). Wellicht heeft u al enkele onderdelen van de BIG ingevoerd. U bent er nu klaar voor om de BIG (volledig) te implementeren, zodat u voldoet aan het Convenant Informatiebeveiliging en zodat een degelijk basisniveau van informatiebeveiliging voor uw gemeente is gerealiseerd.

Uw profiel
De Workshop Implementatie Baseline Informatiebeveiliging voor Gemeenten is met name geschikt voor diegenen die daadwerkelijk aan de slag gaan met de BIG en hier in de dagelijkse praktijk voor verantwoordelijk is. Het gaat dan informatiebeveiligingsspecialisten, security officers of bijvoorbeeld projectleiders Invoering BIG.

Agenda
In deze professionele en praktijkgerichte Workshop Implementatie Baseline Informatiebeveiliging voor Gemeenten komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Inleiding BIG
• Te bereiken resultaten (checklist BIG)
• Hulpdocumenten voor de implementatie van de BIG
• Implementatie van de BIG
• Inrichten Risicomanagement
• Inrichten en uitvoeren Risicoanalyse
• Inrichten en uitvoeren GAP analyse
• Opstellen Informatiebeveiligingsplan
• Inrichten ISMS en PDCA
• Toepassen Baselinetoets BIG en Privacy Impact Assessment

In Company
Bij deze In Company workshop doorloopt u de workshop alleen met deelnemers van uw eigen gemeente. Medewerkers met verschillende rollen binnen uw gemeente doen mee aan de workshop. Heel de dag wordt gebruikt om op uw specifieke situatie in te gaan en deze aan te pakken.

Trainingsduur en kosten
De Workshop Implementatie Baseline Informatiebeveiliging duurt 2 dagen. De kosten voor de training zijn op aanvraag beschikbaar. Neem contact op met de IT Management Group.

Docenten
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten.

 
    Contact    Brochure

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group