ISO31000 Risicomanagement

Prijs: op aanvraag
Duur: 3 dagen
Locatie: In-company

Deze training organiseert de IT Management Group op aanvraag en IN COMPANY!

In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam.
Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

 
    Contact    Brochure

ISO31000 is een internationale richtlijn op het gebied van risicomanagement die een gemeenschappelijk begrippenkader en generiek raamwerk biedt voor het managen van risico’s. ISO 31000 definieert risico als het effect van onzekerheid op het bereiken van doelstellingen, zowel in positieve als in negatieve zin. Daarbij gaat het niet alleen om bedreigingen, maar ook om kansen die van invloed zijn op het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Het kader is gebaseerd op Deming’s Plan–Do–Check–Act cyclus en het proces vertegenwoordigt de internationale best practices in risicobeheer. ISO31000 is de enige internationaal erkende ISO standaard in risicomanagement. U leert tijdens de training de ISO31000 norm te interpreteren en te implementeren in uw al bestaande managementsysteem (systemen). Na deze training weet u wat risicomanagement inhoudt, kent u de eisen die ISO31000 aan risicomanagement stelt en kunt u een plan opstellen voor het implementeren van risicomanagement op basis van ISO 31000.

Professioneel en praktijkgericht
Tijdens de 3-daagse training ISO 31000 wordt met name aandacht geschonken aan de volgende aspecten:

– Introductie ISO 31000 standaard
– Risicomanagement principes en de betekenis voor de praktijk
– Risicomanagement raamwerk en de doorvertaling naar de praktijk
– Risicomanagement proces en de toepassing in de praktijk
– Risicocommunicatie en de context van de organisatie. De communicatie met belanghebbenden en het toesnijden van risicomanagement op de aard van de organisatie
– Risicobeoordeling en de toepassing in de praktijk
– Identificatie, weging en evaluatie van risico’s
– Risicobehandeling en monitoring afweging van de verschillende methoden om met risico’s om te gaan en het monitoren van de status

Gedurende de training wordt de theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden en wordt er geoefend voor het examen.

Uw profiel
ISO 31000 biedt een aanpak voor effectief risicomanagement die geschikt is voor alle typen organisaties en voor alle soorten risico’s. Deze certificerende training is dan ook een must voor iedereen die een (leidende) rol speelt in risicomanagement. In het bijzonder ISO auditors, KAM auditoren, operational auditors, security/facility managers, compliance managers, (IT) risk managers, (IT) auditors, hoofden interne audit, BCM managers, security managers, algemeen-, operationeel- en lijnmanagers, kwaliteitsmanagers en business controllers.

Trainingsduur en kosten
De training ISO 31000 duurt in principe 3 dagen. De kosten voor de training zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en op aanvraag. In overleg kan de trainingsduur aan uw wensen worden aangepast.

Opzet van de training
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat u aan het eind van de training zelf in staat bent om binnen uw eigen organisatie de geleerde stof toe te passen. Door de probleemstelling en oplossingsrichtingen te identificeren en te toetsen zult u een bijdrage kunnen leveren aan het initiëren van verbeteracties. De training ISO31000 is dan ook niet alleen gericht op mensen die werkzaam zijn in het IT domein, maar vooral ook op medewerkers die verantwoordelijk zijn voor processen aan de business-kant en voor auditors. In de training is veel plaats voor discussie en netwerken.

Examen ISO31000
Optioneel kunt u deelnemen aan het examen. Het multiplechoice examen bestaat uit 80 vragen en neemt 2 uur in beslag. Om te slagen voor het examen dient u 75% van de vragen correct te beantwoorden. Mocht u onverhoopt niet slagen voor het ISO 31000 examen, dan kunt u geheel kosteloos het examen opnieuw afleggen (binnen 6 maanden). Het Certified ISO31000 examen wordt afgenomen door het Global Institute for Risk Management Standards (G31000).

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.
Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam.

 
    Contact    Brochure

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group