ITIL® Master

Prijs: € 6000,-
Duur: 6 tot 12 maanden

 
Inschrijven    Contact    Brochure

De ITIL Master kwalificatie is de hoogste ITIL kwalificatie die er bestaat. Met de ITIL Master kwalificatie toont u aan diepgaande kennis te hebben van de ITIL best practice. U heeft het ITIL Expert track met succes doorlopen en u heeft de ITIL principes, methoden en technieken in de praktijk toegepast.

Uw profiel
Het ITIL Master traject is geschikt voor ITIL Experts die zichzelf door het behalen van ITIL Master niveau willen profileren als IT professional die op het hoogste ITIL niveau in staat is om ITIL in een organisatie te implementeren en met behulp van de ITIL best practice verbeteringen in in de IT organisatie toe te passen.

Voorkennis
Om te kunnen deelnemen aan het ITIL master traject moet u het ITIL Expert track hebben afgerond. Daarnaast bent u minimaal 5 jaar werkzaam geweest op het vakgebied van IT Servicemanagement in een leidinggevende of adviserende functie.

Het ITIL Master traject
Het ITIL Mastertraject bestaat uit een schriftelijk en een mondeling assessment. Het gehele traject heeft een duur van zes tot twaalf maanden.

Op hoofdlijnen ziet het ITIL mastertraject er als volgt uit:

1. Aanmelding voor het ITIL Master traject bij het EXIN;
2. Verificatie en bevestiging van aanmelding;
3. Indienen van een globaal voorstel waarin opgenomen:
a. de praktijksituatie die zal worden beoordeeld
b. de ITIL elementen die bij deze praktijksituatie worden toegepast
4. Voorbereiding en indiening van het werkpakket voor het assessment
5. Het ondergaan van een vraaggesprek ter ondersteuning van het werkpakket dat wordt beoordeeld

Begeleiding vanuit de IT Management Group
Het ITIL master traject is te vergelijken met een afstudeeropdracht waarbij u zelf verantwoordelijk bent voor de inhoud, de kwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden. De IT Management Group biedt u graag een helpende hand. Door middel van coaching kunnen wij u begeleiden in het ITIL Master traject. De docenten die u tijdens het ITIL Expert Track hoogstwaarschijnlijk al bent tegengekomen treden tijdens het ITIL Master traject op als coach en sparring partner voor uw werkpakket. Ze kunnen onder andere met u sparren over de procedures, de aanpak, uw voorstel, het selecteren van de ITIL elementen waarop u beoordeeld zult worden etcetera. Bij aanvang van het ITIL Mastertraject maakt u de keuze voor uw coach.

Trainingsduur en kosten
De doorlooptijd van het ITIL Master traject wordt geschat op zes tot twaalf maanden. De kosten voor het ITIL Master traject bedragen € 6000,- excl. BTW. Bij deze prijs zijn 15 uren begeleiding door de IT Management Group inbegrepen. Indien u bij het ITIL Master traject gebruik wilt maken van extra begeleiding door de IT Management Group kunt u door middel van een strippenkaart extra begeleidingsuren kopen. U kunt strippenkaart aanschaffen in eenheden van tien uur. De kosten voor een strippenkaart van tien uur bedragen € 1250,-.

Coaches
De heer Erik van Eeden en de heer Michel Vossenberg zijn de aangewezen coaches voor het ITIL Mastertraject. Indien u tijdens het ITIL Master traject gebruik wilt maken van één van de coaches, dan raden wij u aan om op tijd contact te zoeken met de IT Management Group om de planning van uw ITIL Master traject te bespreken.


Voor meer inhoudelijke informatie over het ITIL Mastertraject kunt u terecht op de pagina van het EXIN of kunt u contact opnemen met de IT Management Group.

 
Inschrijven    Contact    Brochure

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group