Masterclass Digitale Transformatie in de publieke sector

Behaal uw digitale doelstellingen!

Prijs: op aanvraag
Duur: 2 dagen
Locatie: In-company

Deze training organiseert de IT Management Group op aanvraag en IN COMPANY!

In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.
Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam.

Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

 
    Contact    Brochure

Digitalisering vindt overal om u heen plaats. De trends en vraagstukken zijn u bekend: denk aan big data, blockchain, informatiebeveiliging, maar ook aan de Open Overheid, de BIR2017, archiveren van digitale dossiers en aan privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar hoe geeft u er in uw organisatie succesvol invulling aan? Op basis van een casus en aan de hand van modellen, checklists en best practices gaan we in op de praktijk van informatiemanagement. Dit geeft u handvatten om direct in uw eigen werkomgeving toe te passen en klant (burger), business en IT dichter bij elkaar te brengen waardoor u succesvol uw digitale doelstellingen realiseert.

Uw profiel
Bent u vanuit het perspectief van bedrijfsvoering, business of IT bezig met informatievraagstukken om de digitale overheid vorm te geven, maar mist u praktijkgerichte kennis, dan is deze masterclass iets voor u!

Programma
In de masterclass werken we met een casus. Deze behandelen we aan de hand van onderstaande onderwerpen en een veranderkundige aanpak gebaseerd op de drie pijlers ‘inhoud’, ‘proces’ en ‘persoon’:

Inhoud
1. Het vertalen van vraagstukken naar projecten met heldere doelen en haalbare resultaten
• Waarom gaan we iets doen?
• Wat is het doel?
• Wat gaan we precies doen?
2. De impact van digitalisering op de processen, producten en diensten van uw organisatie
• Welke aanpassingen zijn nodig in de organisatie?
Proces
3. Het digitaliseren van de interne en externe processen van uw organisatie
• Hoe?
• Op welke wijze? Op een Agile manier, zoals Scrum, of meer traditioneel volgens de Prince2 projectmanagement methodiek?
• Wat is de strategie?
• Wat is het tijdpad of de fasering?
Persoon
4. De impact van digitalisering op uw klant(contact) en uw (keten)partners
• Voor wie?
5. Het betrekken en begeleiden van collega’s en medewerkers naar succesvolle digitale klantcontacten
• Met wie?
• Wat is ieders betrokkenheid?

Het zoeken naar antwoorden op deze vragen levert u een helder beeld op van uw vraagstuk, hetgeen een onmisbare basis is om uw digitale doelstelling te behalen.

Voorkennis
U heeft minimaal HBO werk- en denkniveau en bent in uw dagelijks werk regelmatig bezig met informatievraagstukken of moet hier een start mee maken. Indien u niet over een eigen casus beschikt, dan wordt een casus beschikbaar gesteld.

Inclusief templates
Tijdens de training worden templates beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de casus. Deze templates zijn eveneens handige hulpmiddelen en uw dagelijkse praktijk.

Docenten en locaties
Docenten zijn werkzaam bij Content Strategy en hebben veel ervaring met het begeleiden van adviestrajecten en digitale transformatie in de publieke sector. Deze masterclass wordt als in-company traject op maat gemaakt voor uw organisatie. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

    Contact    Brochure

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group