Masterclass Agile Risicomanagement

Het beheersen van risico’s in de verschillende fasen van uw Agile ontwikkeltraject

Prijs: € 1050,-
Duur: 2 dagen
Locatie: Utrecht, Amsterdam, Den Haag

Trainingsdata Masterclass Agile Risicomanagement:
20-12-2019 t/m 21-12-2019 (Utrecht)

 
Inschrijven    Contact    Brochure

Wilt u samen met uw vakgenoten in korte tijd zowel vanuit de theorie als praktijk worden bijgespijkerd in uw vakgebied, dan biedt de Masterclass Agile Risicomanagement u een interessante verdieping van uw kennis!

Tijdens deze populaire masterclass van twee dagen gaat Bart de Best in op Agile Risicomanagement in de praktijk. Centraal in deze masterclass staat het beheersen van risico’s in agile ontwikkelprojecten met agile scrum en DevOps.

Steeds vaker worden niet alleen eenvoudige informatiesystemen op een agile werkwijze gerealiseerd, maar worden ook complexe informatiesystemen incrementeel en iteratief voortgebracht. Steeds meer organisaties beseffen dat het realiseren van de complexe informatiesystemen een doordachte aanpak vereist waarbij architectuur en risicomanagement belangrijke succesfactoren zijn. In de praktijk blijkt het lastig om de beheersing vanuit architectuur en risicomanagement te verenigen met de agile werkwijze.

Met deze Masterclass Agile Risicomanagement krijgt u een eenvoudig stappenplan aangereikt waarmee het mogelijk is voorafgaand aan uw agile project vanuit een architectuurperspectief en vanuit het perspectief van risicomanagement te kijken naar uw roadmap met themes en epics.

Het stappenplan gaat in op de samenhang van use cases (informatieservices) en architectuurbouwstenen van de te realiseren applicatie en de infrastructuur. Op basis daarvan worden risico’s en tegenmaatregelen onderkend die meegenomen worden als features op de product backlog alsmede de toetsing op basis van specifieke acceptatiecriteria.

Naast deze specifieke acceptatiecriteria gaat deze masterclass ook in op het onderkennen van operations risico’s en de vertaling daarvan naar generieke acceptatiecriteria. Vervolgens wordt de toepassing van deze acceptatiecriteria in een agile aanpak wordt besproken.

Uw profiel
Bent u werkzaam in één van de hierna volgende functies of aandachtsgebieden? Dan is de Masterclass Agile Risicomanagement voor u interessant:

– IT manager, Hoofd IT, Unit manager, Teammanager
– Coördinator Functioneel Beheer
– Projectmanager software ontwikkeling
– Projectleider in beheer name
– Architect, Product Owner, Scrum Master, Agile developer, Agile coach
– Testcoördinator, Testmanager
– Operations Engineer
– Service Level Manager
– Changemanager
– Servicemanager

Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. De Agile Scrum aanpak in een notendop
2. Wat is de relatie tussen een requirement, risico, acceptatiecriterium en testcase?
3. Waar binnen de Agile aanpak worden deze artefacts opgesteld en toegepast?
4. Welke operations risico’s moet ik in ieder geval onderkennen en hoe beheers ik deze in de Agile aanpak?
5. Hoe bepaal ik de specifieke risico’s voor mijn oplossing en hoe beheers ik deze in de Agile aanpak vanuit een architectuur perspectief?

Trainingsduur en kosten
De Masterclass Agile Risicomanagement duurt 2 dagen. De kosten voor de masterclass bedragen € 1050,-. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief BTW. Het materiaal voor deze masterclass wordt digitaal geleverd. Wanneer u de sheets tijdens de masterclass op uw eigen device wilt meelezen, dan dient u een eigen device mee te brengen. Bent u niet in het bezit van een eigen device (iPad, tablet of laptop)? Dan kunt u bij deze masterclass een device meebestellen. Neemt u in dat geval contact met ons op voor de mogelijkheden!

Bij de kosten voor de masterclass is inbegrepen:

– boek;
– 400 acceptatiecriteria;
– templates in MS Word formaat;
– casus met uitgewerkte voorbeelden;

Docent en locatie
Deze Masterclass wordt verzorgd door Bart de Best. Drs. Ing. Bart de Best RI is vanaf 1985 werkzaam in de ICT. Hij heeft voornamelijk bij de top 100 van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid gewerkt. Ruim twaalf jaar vervulde hij functies in alle fasen van de systeemontwikkeling, inclusief exploitatie en beheer. De laatste 15 jaar heeft hij zich toegelegd op het vakgebied van servicemanagement en vervult hij alle aspecten van de kennislevenscyclus van servicemanagement, zoals het schrijven en geven van trainingen, het adviseren van beheerorganisaties bij de inrichting, het verbeteren of uitbesteden van het beheer, het examineren van servicemanagers en het reviewen en auditen van beheerorganisaties. Hij is op zowel HTS niveau als op universitair niveau afgestudeerd op het beheervakgebied. Deze Masterclass wordt gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Utrecht, Rotterdam en Den Haag. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

Detachering
Bent u op zoek naar een goede Agile Risicomanager of Agile Coach. Neem dan contact op met IT Management Group.

 
Inschrijven    Contact    Brochure

Eerstvolgende startdata Masterclass Agile Risicomanagement

20 December 2019
Training Masterclass Agile Risicomanagement (MCRM)

ITMG Locatie
(Utrecht)

_____ _____ _____
 

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group