Masterclass Project- en Portfoliomanagement

Het invoeren van Project- en Portfoliomanagement in de praktijk

Prijs: € 1050,-
Duur: 2 dagen
Locatie: Utrecht, Amsterdam, Den Haag

Trainingsdata Masterclass Project- en Portfoliomanagement
11-03-2019 t/m 12-03-2019 (Utrecht)
26-06-2019 t/m 27-06-2019 (Utrecht)
 
Inschrijven    Contact    Brochure

Herkent u dit? Het aantal projecten neemt voortdurend toe. Er moeten bovendien steeds méér projecten worden afgerond met minder tijd en minder geld. Ook worden projecten vaak niet binnen tijd en budget afgerond of voldoen niet aan de wensen van gebruikers. Hoe zorgt u er als organisatie voor dat de projecten die het meest bijdragen aan de missie en visie van uw organisatie prioriteit krijgen boven projecten die minder bijdragen? En hoe zorgt u ervoor dat de projecten die worden gestart ook daadwerkelijk tot een succesvolle afronding komen?

Portfoliomanagement wordt formeel omschreven als een gecoördineerde verzameling van strategische processen en besluiten die gezamenlijk de meest effectieve balans van organisatorische verandering en dagelijkse bedrijfsactiviteiten mogelijk maken.

De beoogde voordelen die organisaties kunnen bereiken zijn:

– Overbodige, elkaar overlappende en slecht presterende programma’s en projecten worden gestopt.
– Coördinatie tussen verschillende projecten wordt verbeterd.
– De inzet van beperkte mensen en middelen wordt afgewogen ingezet voor projectwerkzaamheden en reguliere (beheer) werkzaamheden.
– Er ontstaat meer transparantie in de verschillende verantwoordelijkheden.

Met de Masterclass Project- en Portfoliomanagement krijgt u instrumenten in handen waarmee u in staat wordt gesteld regie te voeren op uw projecten.

Deze Masterckass is bedoeld voor diegenen zich (verder) willen bekwamen in de invoering van projectmatig werken en portfoliomanagement. U heeft bij voorkeur al enige jaren ervaring in de praktijk met projectmanagement en projectmatig werken of portfoliomanagement.

Agenda
In deze professionele en praktijkgerichte masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

Inleiding Portfoliomanagement
– Wat is portfoliomanagement?
– Hoe kan je met portfoliomanagement regie krijgen op projecten?
– Best practices en tooling
– Waar moet je minimaal afspraken over maken?

Inleiding Projectmatig werken
– Nut en noodzaak van projectmatig werken
– Best practices en tooling
– Waar moet je minimaal afspraken over maken?

Invoeren Portfoliomanagement en projectmatig werken
– Aanpak bij het invoeren project- en portfoliomanagement
– Volwassenheidsniveau van de organisatie (CMM)
– Implementatie strategie (Top down, Bottum up)
– Organisatiecultuur

Praktijkcasus project- en portfoliomanagement
– Hoe gaat het in de praktijk?
– Valkuilen bij invoering van portfoliomanagement
– Tips en trucs

De theorie wordt afgewisseld met praktijkcasussen en voorbeelden en oefeningen. Wij moedigen u aan ook uw eigen cases mee te brengen naar de masterclass.

Trainingsduur en kosten
De Masterclass Project- en Portfoliomanagement duurt 2 dagen. De kosten voor de masterclass bedragen: € 1050,-. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief BTW. Het materiaal voor deze masterclass wordt digitaal geleverd. Wanneer u de sheets tijdens de masterclass op uw eigen device wilt meelezen, dan dient u een eigen device mee te brengen. Bent u niet in het bezit van een eigen device (iPad, tablet of laptop)? Dan kunt u bij deze masterclass een device meebestellen. Neemt u in dat geval contact met ons op voor de mogelijkheden!

Docenten en locaties
De Masterclass Project- en Portfoliomanagement wordt verzorgd door twee zeer ervaren trainers van de IT Management Group. De trainers zijn bekend met de theorie en de praktijk. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

 
Inschrijven    Contact    Brochure

Eerstvolgende startdata Masterclass Project- en Portfoliomanagement

11 March 2019
Training Masterclass Project- en Portfoliomanagement (MCPPM)

ITMG Locatie
(Utrecht)

_____ _____ _____

26 June 2019
Training Masterclass Project- en Portfoliomanagement (MCPPM)

ITMG Locatie
(Utrecht)

_____ _____ _____

Copyright © 2008 - 2018 IT Management Group