Masterclass Project- en Portfoliomanagement

Het invoeren van Project- en Portfoliomanagement in de praktijk

Prijs: € 1250,-
Duur: 2 dagen
Locatie: Utrecht, Amsterdam, Den Haag

Trainingsdata Masterclass Project- en Portfoliomanagement
26-06-2019 t/m 27-06-2019 (Utrecht)

 
Inschrijven    Contact    Brochure

Herkent u dit? Het aantal projecten neemt voortdurend toe. Er moeten bovendien steeds méér projecten worden afgerond met minder tijd en minder geld. Hoe zorgt u ervoor dat u die projecten prioriteert die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de omgeving? Hoe zorgt u er als organisatie voor dat de projecten die worden uitgevoerd in één lijn liggen met de visie, missie, kernwaarden en strategie van uw organisatie? En: hoe zorgt u ervoor dat de projecten die worden gestart ook daadwerkelijk tot een succesvolle afronding komen?
Portfoliomanagement wordt formeel omschreven als het managen van het totaal van investeringen van een organisatie in veranderingen die nodig zijn om strategische doelstellingen te realiseren.
Het portfoliomanagement brengt daartoe onderhanden investeringen en nieuw te prioriteren investeringen goed in kaart, zodat uw organisatie de volgende beoogde voordelen kan bereiken:
– Het realiseren van transparantie in het maken van keuzen voor investeringen en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden.
– Het stoppen van overbodige, elkaar overlappende en slecht presterende programma’s en projecten;
– Het verbeteren van de coördinatie over de verschillende projecten
– Het afwegen en optimaliseren van de inzet van beperkte mensen en middelen voor projectwerkzaamheden en reguliere (beheer) werkzaamheden.

Met de Masterclass Project- en Portfoliomanagement krijgt u instrumenten in handen waarmee u in staat wordt gesteld regie te voeren op uw projecten.

Deze Masterckass is bedoeld voor diegenen zich (verder) willen bekwamen in de invoering van projectmatig werken en portfoliomanagement in uw organisatie. U heeft bij voorkeur al enige jaren ervaring in de praktijk met projectmanagement en projectmatig werken of portfoliomanagement.

Agenda
In deze professionele en praktijkgerichte masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

Inleiding Portfoliomanagement
– Wat zijn projecten?
– Wat is portfoliomanagement?
– Hoe voer je een integrale omgevings- en organisatie-analyse uit ten behoeve van het afbakenen van de juiste projecten?
– Hoe krijg je met portfoliomanagement meer regie op projecten?
– Welke beste praktijken zijn er en welke tooling wordt daarbij ingezet?
– Hoe bed je project- en portfoliomanagement professioneel in, in staande organisatiestructuren?

Inleiding Projectmatig werken
– Wat is projectmanagement?
– Nut en noodzaak van projectmatig werken
– Welke beste praktijken en projectaanpakken zijn er en welke tooling wordt daarbij ingezet?
– Hoe zorg je ervoor dat projectaanpak en staande organisatiestructuren optimaal op elkaar worden afgestemd?

Invoeren Portfoliomanagement en projectmatig werken
– Aanpak bij het invoeren project- en portfoliomanagement
– Volwassenheidsniveau van de organisatie ten aanzien van projectmatig samenwerken
– Implementatie strategieën project- en portfoliomanagement (Top down, Bottum up)
– Inrichting afstemmingsprocessen tussen portfolio- en projectmanagement
– De betekenis van organisatiecultuur voor de invoering van project- en portfoliomanagement

Praktijkcasus project- en portfoliomanagement
– Hoe gaat het in de praktijk? Hoe gaat het in uw praktijk?
– Valkuilen bij invoering van portfoliomanagement
– Tips en trucs

De theorie wordt afgewisseld met praktijkcasussen en voorbeelden en oefeningen. Wij moedigen u aan ook uw eigen cases mee te brengen naar de masterclass.

Trainingsduur en kosten
De Masterclass Project- en Portfoliomanagement duurt 2 dagen. De kosten voor de masterclass bedragen: € 1250,-. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, de twee basisboeken Management of Portfolio (Axelos) en Toekomstbestendig ondernemen, de OK! methode als basis, koffie, thee en lunch en exclusief BTW. De boeken ontvangt u tijdens de les en het lesmateriaal voor deze masterclass wordt digitaal geleverd. Wanneer u de sheets tijdens de masterclass op uw eigen device wilt meelezen, dan dient u een eigen device mee te brengen. Bent u niet in het bezit van een eigen device (iPad, tablet of laptop)? Dan kunt u bij deze masterclass een device meebestellen. Neemt u in dat geval contact met ons op voor de mogelijkheden!

Docenten en locaties
De Masterclass Project- en Portfoliomanagement wordt verzorgd door twee zeer ervaren trainers van IT Management Group. De trainers zijn bekend met de theorie en de praktijk. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

 
Inschrijven    Contact    Brochure

Eerstvolgende startdata Masterclass Project- en Portfoliomanagement

26 June 2019
Training Masterclass Project- en Portfoliomanagement (MCPPM)

ITMG Locatie
(Utrecht)

_____ _____ _____

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group