Masterclass Service Level Agreements (SLA)

Het opstellen en beheren van een professionele SLA

Prijs: € 1050,-
Duur: 2 dagen
Locatie: Utrecht, Amsterdam, Den Haag

Trainingsdata Masterclass Service Level Agreements
18-07-2019 t/m 19-07-2019 (Utrecht)
12-09-2019 t/m 13-09-2019 (Utrecht)
05-12-2019 t/m 06-12-2019 (Utrecht)

 
Inschrijven    Contact    Brochure

In de Masterclass Service Level Agreements leert u hoe u een professionele Service Level Agreement (SLA) kunt opstellen en beheren. Hiermee realiseert u de basis voor de afspraken tussen afnemer en aanbieder zodat er een optimale dienstverlening kan plaatsvinden.

Een SLA is een schriftelijke overeenkomst tussen een aanbieder en een afnemer van bepaalde diensten en/of producten. In een SLA staan, naast de beschrijving van de te leveren diensten, ook de rechten en de plichten van zowel de aanbieder als de afnemer ten aanzien van het overeengekomen kwaliteitsniveau (service level) van de te leveren diensten en/of producten (services).

Er wordt afgesproken wat de prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen zijn van de te leveren dienst of product, om deze later te kunnen toetsen. In een SLA worden de rechten en plichten van beide partijen omschreven. Een SLA kan als afspraak bestaan tussen zowel externe als interne partijen binnen een organisatie.

In deze Masterclass maakt u de vertaling van de klantwensen naar werkbare SLA’s. Tijdens de Masterclass doorloopt u het proces van het maken van een SLA en het beheren en bewaken van de SLA. Ook is het mogelijk om uw eigen SLA’s mee te nemen en deze tijdens de Masterclass te optimaliseren.

Na afloop van de Masterclass weet u het belang van een goede SLA en weet u welke componenten minimaal in een SLA moeten terugkomen. U bent in staat een SLA op te stellen of te optimaliseren binnen uw eigen omgeving.

Aansluitend aan de masterclass Service Level Agreements heeft u de mogelijkheid tot het afleggen van een examen.

Programma :
Onderdeel 1: Wat is een SLA?
Wat is een SLA?
Wanneer is een SLA van toepassing?
Het verschil tussen SLA en contract
Welke partijen spelen een rol bij de SLA?
Het belang van een goede SLA
Wat vormt de basis voor het opstellen van een SLA?
Casus contract versus SLA

Onderdeel 2: De inhoud van de SLA
Afspraken die in een SLA moeten terugkomen
Onderdelen van een SLA
Risico’s die worden afgedekt in de SLA
Serviceaspecten van de SLA
SLA en beveiligingsaspecten
SLA en Outsourcing
Casus SLA structuur

Onderdeel 3: SLA in de praktijk
Tijdens dit onderdeel wordt een aantal SLA’s uit de praktijk bestudeerd en besproken. U kunt bij dit onderdeel ook uw eigen SLA meebrengen en optimaliseren.
Casus Praktijkcase SLA

Onderdeel 4: SLA proces
SLA Rapportage
SLA Monitoring
Service Level Management procesinrichting

Uw profiel
Bent u werkzaam in één van de hierna volgende functies of aandachtsgebieden? Dan is de Masterclass Service Level Agreements voor u interessant:

– Service Coördinator
– Service Level Manager
– Service Manager
– Functioneel Beheerder
– Contractmanager
– Afdelingshoofd
– Teamleider
– ICT auditor
– ICT Manager
– Kwaliteitsmanager
– Leverancier
– Dienstenaanbieder

Er is geen specifieke voorkennis vereist om deze masterclass te volgen.

Trainingsduur en kosten
De Masterclass Service Level Agreements duurt 2 dagen. De kosten voor de masterclass bedragen: € 1050,-. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief BTW. Het materiaal voor deze masterclass wordt digitaal geleverd. Wanneer u de sheets tijdens de masterclass op uw eigen device wilt meelezen, dan dient u een eigen device mee te brengen. Bent u niet in het bezit van een eigen device (iPad, tablet of laptop)? Dan kunt u bij deze masterclass een device meebestellen. Neemt u in dat geval contact met ons op voor de mogelijkheden!

Examen Service Level Agreements (optioneel)
De kosten voor het Service Level Agreements examen bedragen €200,- exclusief BTW. Het examen kan direct aansluitend aan de tweede trainingsdag op locatie afgenomen. Tevens is het mogelijk het examen op een ander moment af te leggen.

Docent en locatie
De Masterclass Service Level Agreements wordt gegeven door een van de ervaren docenten/consultants van de IT Management Group. Onze docenten/consultants zijn volledig op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van Servicemanagement en zelf als consultant/coach actief in het bedrijfsleven, waardoor zij een goed beeld hebben van het hedendaags servicemanagement in de praktijk. De masterclass wordt gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Utrecht en/of Den Haag. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

Inschrijven    Contact    Brochure

Eerstvolgende startdata Masterclass SLA

18 July 2019
Training Masterclass Service Level Agreements (MCSLA)

ITMG Locatie
(Utrecht)

_____ _____ _____

12 September 2019
Training Masterclass Service Level Agreements (MCSLA)

ITMG Locatie
(Utrecht)

_____ _____ _____
 

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group