Masterclass Servicemonitoring

Het meten, monitoren en bewaken van IT dienstverlening

Prijs: € 1050,-
Duur: 2 dagen
Locatie: Utrecht, Amsterdam, Den Haag

Trainingsdata Masterclass Servicemonitoring
01-08-2019 t/m 02-08-2019 (Utrecht)

 
Inschrijven    Contact    Brochure

Centraal in deze masterclass staat het meten van uw IT organisatie op basis van uw bedrijfs- en beheerprocessen.

Met deze Masterclass Servicemonitoring krijgt u inzicht in de wijze waarop u uw dienstverlening kan monitoren en vervolgens kan bijsturen. U heeft uw bedrijfs- en beheerprocessen ingericht en afspraken gemaakt met uw leveranciers en klanten over deze dienstverlening. De dienstverlening zijn vervolgens vastgelegd in Service Level Agreements.

Het afspreken van de serviceverlening in SLA’s en contracten vereist het definiëren van ICT-services. Deze ICT-services moeten vervolgens meetbaar gemaakt worden. Dat blijkt in de praktijk geen eenvoudige aangelegenheid. Veel ICT-services zijn erg complex en lastig objectief te monitoren. Daarnaast is alleen het meten van de ICT-services niet goed genoeg. Van de ICT-services moet tevens vastgesteld worden uit welke componenten deze bestaan om de locatie van een verstoring inzichtelijk te kunnen maken.

Met deze Masterclass Servicemonitoring krijgt u een stappenplan aangereikt waarmee het mogelijk is om in uw eigen IT organisatie een servicemonitoring systeem vorm te geven dat zowel uw servicemanagement, projectmanagement als human resource management prestaties meetbaar maakt. Hierbij wordt de balanced scorecard ingezet als overkoepelend instrument zodat de prestaties gericht zijn en blijven op uw bedrijfsdoelen. Hierdoor bent u niet alleen in staat om uw SLA’s meetbaar te maken, maar kunt u ook achteraf aangeven wat de behaalde kwaliteit is van de ICT-serviceverlening en waar deze verbeterd kan worden.

Uw profiel
Functionarissen die betrokken zijn bij en sturing geven aan de bedrijfs- en beheerprocessen.

Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:
– Hoe maak ik mijn IT organisatie meetbaar?
– Wat is monitoring?
– Wat zijn prestatie indicatoren en kritieke succes factoren?
– Hoe kan ik de balanced scorecard inzetten om mijn IT organisatie meetbaar te maken?
– Welke prestatie-afspraken over producten, processen en services komen in de SLA?
– Hoe laat ik mijn prestatie indicatoren aansluiten op het bedrijfsdoel?
– Hoe weet ik dat mijn SLA een complete vertaling is van de behoefte van de business?
– Wat betekenen benchmarking en outsourcing voor mijn meetsysteem?
– Wat betekent ketenmanagement voor mijn meetsysteem?
– Hoe monitor ik ICT-componenten, ICT-services en ICT-ketens?

Voorkennis
Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Trainingsduur en kosten
De Masterclass Servicemonitoring duurt 2 dagen. De kosten voor de masterclass bedragen: € 1050,-. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief BTW.

Materiaal
Het materiaal voor deze masterclass wordt digitaal geleverd. Wanneer u de sheets tijdens de masterclass op uw eigen device wilt meelezen, dan dient u een eigen device mee te brengen. Bent u niet in het bezit van een eigen device (iPad, tablet of laptop)? Dan kunt u bij deze masterclass een device meebestellen. Neemt u in dat geval contact met ons op voor de mogelijkheden!

Docent en locatie
Deze Masterclass wordt gegeven door Bart de Best. Drs. Ing. Bart de Best RI is vanaf 1985 werkzaam in de ICT. Hij heeft voornamelijk bij de top 100 van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid gewerkt. Ruim twaalf jaar vervulde hij functies in alle fasen van de systeemontwikkeling, inclusief exploitatie en beheer. De laatste 15 jaar heeft hij zich toegelegd op het vakgebied van servicemanagement en vervult hij alle aspecten van de kennislevenscyclus van servicemanagement, zoals het schrijven en geven van trainingen, het adviseren van beheerorganisaties bij de inrichting, het verbeteren of uitbesteden van het beheer, het examineren van servicemanagers en het reviewen en auditen van beheerorganisaties. Hij is op zowel HTS niveau als op universitair niveau afgestudeerd op het beheervakgebied.
Deze Masterclass wordt gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Utrecht en Den Haag. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

 
Inschrijven    Contact    Brochure
 
Eerstvolgende startdata Masterclass Servicemonitoring:

1 August 2019
Training Masterclass Servicemonitoring (MCSM)

ITMG Locatie
(Utrecht)

_____ _____ _____

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group