OBM Foundation

De praktische en bewezen benadering van gedragsverandering!


Prijs: € 1450,-
Duur: 3 dagen
Locatie: Utrecht, Den Haag

03-06-2019, 04-06-2019 en 05-06-2019 (Den Haag)
04-09-2019, 05-09-2019 en 06-09-2019 (Utrecht)
11-12-2019, 12-12-2019 en 13-12-2019 (Den Haag)

De IT Management Group verzorgt de training OBM Foundation op de hierboven vermelde locaties. Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.
Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

 
Inschrijven    Contact    Brochure

OBM staat voor Organizational Behavior Management, een praktische en wetenschappelijk bewezen benadering van gedragsverandering in organisaties. Als leidinggevende, projectleider of adviseur heeft u continu te maken met het gedrag van mensen. Gedrag speelt naast kennis en competenties een grote rol bij het werken in een organisatie. Zowel waar het gaat om dagelijkse werkzaamheden als gedurende een veranderingstraject.
OBM Foundation

Bij veranderingstrajecten zijn vaak juist de inhoudelijke componenten makkelijker te beïnvloeden dan de gedragscomponenten die bij de verandering horen. Als manager besteedt u vaak een groot deel van uw tijd en budget aan het aansturen en faciliteren van mensen, maar deze inspanningen lijken soms niet het gewenste en verwachte resultaat op te leveren. Medewerkers hebben vaak een eigen kijk op en soms belang bij een verandering. Kennis over de werking en beïnvloeding van gedrag is noodzakelijk om tot ander, nieuw gedrag te komen.

Met de cursus OBM Foundation krijgt u als manager of projectleider een aantal praktische handvatten aangereikt waarmee u op een positieve manier het beste uit mensen kunt halen en de organisatie beter kunt laten presteren.

Sterke punten van Organizational Behavior Management zijn:

– OBM is een positieve benadering die er op gericht is het beste uit mensen te halen;
– OBM is een bewezen aanpak die al tientallen jaren wordt toegepast;
– Via een praktisch én wetenschappelijk bewezen stappenplan worden prestaties meetbaar en aantoonbaar verbeterd;
– OBM sluit perfect aan op bestaande aanpakken en best practices zoals Lean, Lean Six Sigma, Agile, Scrum, ITIL en meer

Voor wie?
De training OBM is een aanrader voor iedereen die te maken heeft met de aansturing van een team en die meer handvatten wil hebben om op een positieve wijze het gedrag te beïnvloeden. Het gaat bijvoorbeeld om leidinggevenden, procesmanagers, coördinatoren, scrum masters, lean coaches, agile coaches en projectleiders. Uiteraard is de training ook geschikt wanneer u meer inzicht wilt krijgen in het gedrag van uzelf of anderen.

Inhoud van de training
Wat voor een soort manager, teamleider bent u van nature? Welke positie neemt u in en wat wordt door de organisatie van u gevraagd? Hoe past uw profiel bij de gevraagde plek? Hoe zet u mensen in beweging en hoe gaat u om met weerstand? Hoe reageert u op anderen en hoe reageren anderen op u? Vanuit de DISC rollen kijken we naar uw kwaliteiten en uw valkuilen als leider, manager.

In deze training leert u:

• Kennismaking met de techniek van ABC-Analyses en Consequentieanalyses ;
• Kennismaking met de principes van gedragsanalyse en Organizational Behavior Management;
• Leren definiëren van gedrag;
• De werking van beloningsschema’s;
• Kennismaking met het protocol voor OBM;
• Omgaan met ongewenst gedrag.

In de training komen thema’s en onderwerpen op een interactieve wijze aan bod en worden deze ondersteund met discussies, oefeningen en filmpjes.

Trainingsduur en kosten
De training OBM Foundation duurt 3 dagen. De kosten voor de training bedragen € 1450,-. Deze prijs is inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief examen en BTW. Het optionele examen bedraagt €250,- excl. BTW. Het examen wordt direct aansluitend aan de derde trainingsdag op locatie afgenomen.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

OBM advies en detachering
Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot gedragsbeïnvloeding of gedragsverandering: Neemt u dan contact op met IT Management Group.

 
Inschrijven    Contact    Brochure
 
Eerstvolgende startdata van de training OBM Foundation

3 June 2019
Training OBM Foundation (OBMF)

ITMG Locatie
(Den Haag)

_____ _____ _____

4 September 2019
Training OBM Foundation (OBMF)

ITMG Locatie
(Utrecht)

_____ _____ _____

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group