Referenties trainingen

Referenties Bedrijfstrainingen / In Company

In Company
Ilhan Yalcin Q8
Q8 was op zoek naar een partner voor het standaardiseren van hun IT processen internationaal gezien ter voorbereiding op een ITSM pakketkeuze. De IT Management Group heeft voor Q8 daartoe een aantal workshops georganiseerd om het gewenste procesverloop vast te stellen voor de processen incident management, change management en configuration management. Voor de analyse van de processen en tijdens de workshops is de ITIL best practice gebruikt. Q8 is zeer tevreden over de vlotte wijze waarop de IT Management Group invulling heeft gegeven aan deze opdracht.
Algemene waardering: 9

In Company
Niels Wullink Provincie Gelderland
Medewerker Advies I&A

De Provincie Gelderland heeft met 10 van haar medewerkers een maatwerk training BiSL in één dag doorlopen. De doelstelling was om met elkaar kennis te maken met BiSL als best practice voor functioneel beheer en om daarbij direct een duidelijke verbinding naar de praktijk te leggen. Enkele quotes van onze deelnemers:
“Het was een pittige training, het tempo lag goed en de trainer heeft ervoor gezorgd dat iedereen goed werd meegenomen!”
“Deze training heeft mij geholpen om met een andere blik naar mijn eigen werkzaamheden te kijken en ook naar de verbanden met de rest van de organisatie.”
Algemene waardering: 8

In Company
S. Kloos Hotelschool The Hague
Manager afdeling Automatisering

De medewerkers van de helpdesk en netwerk service desk hebben de training ITIL Foundation bij de IT Management Group gevolgd. Zowel training als trainer waren inspirerend voor de medewerkers en er was veel ruimte voor het bespreken van praktijkvoorbeelden. Ik ben tevreden over de kwaliteit die IT Management Group levert en daarom gaan de functioneel beheerders tevens op voor een training BiSL Foundation bij ITMG.
Algemene waardering: 8

In Company
Gert Wijsman Realworld-Systems
Field Manager

Samen met elf van mijn collega’s heb ik de in-company de training TOGAF Foundation bij de IT Management Group gevolgd. De training sloot aan bij het doel dat wij voor ogen hadden en was erg interessant. Een onbekende wereld ging open. Het is droge stof, maar deze werd goed gebracht.
Algemene waardering: 8

In Company
M. van Grieken Ministerie van SZW
Hoofd Document en Informatie Management SZW

Aan de IT Management Group is gevraagd om mijn afdeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ondersteunen bij het verder professionaliseren van het team functioneel beheer. De IT Management Group heeft DIM FB onder andere ondersteund bij het verder inrichten van kennisdeling en achtervang, het verder verkrijgen van inzicht en overzicht over de verschillende beheerdomeinen, het verder structureren van taken en verantwoordelijkheden en het gezamenlijk opzetten van een belangrijkste beheerprocessen zoals incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingenbeheer, transitie en gebruikersondersteuning. Als uitgangspunt voor deze professionalisatie is de best practice BiSL gebruikt. De IT Management Group heeft ook een aantal trainingen voor mijn team verzorgd: BiSL, Klantgericht Communiceren en Testen volgens TMap. Gedurende het traject is met het team door de IT Management Group ook gewerkt aan teambuilding en eigenaarschap. Het traject is na een half jaar afgesloten met een geslaagde teambuildingsdag. Ik ben erg tevreden over de inzet, kennis en kunde van IT Management Group.
Algemene waardering: 9

In Company
Rixt Veurman Gemeente Heerenveen
Adviseur Bedrijfsvoering

De gemeente Heerenveen heeft een belangrijke volgende stap gezet in de verdere professionalisering van haar IT medewerkers. Dee gemeente Heerenveen heeft allereerst een Apollo 13 Game gevolgd en vervolgens een ITIL Foundation training. De Apollo 13 Game geeft een goed inzicht in hoe wordt samengewerkt en wat eventueel verbeterd kan worden. ITIL Foundation is een best practice op het gebied van IT Management. Alle 14 deelnemers hebben het hoog aangeschreven certificaat weten te behalen!
Algemene waardering: 9

In Company
J. Franken ING
Teammanager Servicedesk NL

De IT Management Group heeft voor ING inmiddels een aantal in-house trainingen verzorgd voor ITIL en PRINCE2 in zowel Nederlands als Engels en ook hebben een aantal collega’s inmiddels via de open inschrijving trainingen gevolgd op het gebied van ITIL, PRINCE2, ASL en BISL. Beiden groepen waren erg enthousiast over de trainingen door de interactieve manier waarop de trainingen werd gegeven, het hoge kennisniveau van de trainers en bij de open inschrijvingen ook de locatie en catering. Het contact met IT Management Group ervaar ik als erg prettig doordat ze steeds snel een passende offerte voor een goede prijs weten neer te leggen.
Algemene waardering: 9

In Company
M. Wijbenga Pensioenfonds Horeca & Catering
Teamleider Functioneel & Technisch Beheer

De IT Management Group heeft voor ons een in-company masterclass verzorgd voor een groep van 13 medewerkers. De masterclass werd als een wervelwind verzorgd, er is in korte tijd veel kennis gedeeld en overgebracht! Het was goed om op deze manier iedereen weer extra fris en enthousiast te krijgen om boven de praktijk te gaan hangen. We gaan zeker aan de slag met deze materie bij de verdere professionalisering van onze beheerorganisatie. Hartstikke bedankt!
Algemene waardering: 9

Referenties ITIL Trainingen

J. Chen Poun Foe De Surinaamsche Bank
ITIL V3 is een goede en duidelijke training.

A. Beerendonk Kamer van Koophandel
ITIL Service Strategy is een boeiende training. Dit komt mede door het enthousiasme en de ervaring van de trainer.

N.van Beek Nationale Politie
ITIL Managing Across the Lifecycle is een goede training.

W. Kok Snellius
ITIL V3 Foundation is een prima training. De trainer heeft veel kennis en brengt dit op een prettige manier over. Er heerste een prettige sfeer.

R. van Maurik
ITIL Service Design is een uitstekende training. Er is voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De trainer luistert uitstekend. Hij gaat goed in op vragen en onduidelijkheden.

Lees alle ervaringen.

Referenties ASL Trainingen

M. Thijssen Kunstencentrum Jerusalem
ASL Foundation is een prima training.

W. van der Jagt Scania Networks BV
ASL is een prima training. De droge stof wordt opgeleukt door interactie en praktijkvoorbeelden. De trainer is vriendelijk, flexibel en hij heeft kennis van zaken.

Anton van Rosmalen
Het is een prima ASL-training.

M. Ruff
ASL Foundation is een nuttige en leerzame training, in een goed tempo. De stof is zeker toepasbaar in de praktijk. De trainer heeft een goede inhoudelijke kennis.

Eric Arts Dela
Het was een duidelijke training. Het tempo was goed en voldeed aan de verwachtingen.

Lees alle ervaringen.

Referenties BiSL Trainingen

E. de Kleijn DJI
De training BiSL geeft een goede aanvulling op de praktijk.

Danielle Hennephof ING
BiSL Foundation is een goede en leerzame training. De trainer is een zeer gedegen man met veel kennis.

B. van Andel DJI
De training BiSL is een verheldering van de theorie in het boek. De praktijkvoorbeelden maakt veel voor mij duidelijk en helpt mij om mijn eigen organisatie beter te begrijpen.

P. van der Meulen CBRE Global Investors
Het was een goede training met veel theoretische kennis. Deze kennis is zeker te gebruiken in de dagelijkse praktijk.
Het tempo van de training was goed.

Ruud Batta ING
BISL is een goede training, met focus op de juiste zaken. Er wordt gebruik gemaakt van veel praktijkvoorbeelden.

Lees alle ervaringen.

Referenties ISO20000 Trainingen

Rogier termeer DNA Services
ISO/IEC 20000 is een goede training.

M. Methorst Rijnstate
De training ISO20000 heeft een interessante invulling van de stof, met uitstapjes naar de praktijk. De trainer heeft veel kennis van de stof en de praktijk.

A. Lachman DNA Services
ISO/IEC 20000 is een goed verzorgde training, de trainer is erg kundig.

Maarten van Werkhoven DNA Services
ISO/IEC 20000 bevat veel informatie, maar met een duidelijke vertaling naar de praktijk.

Henk Vaandrager DNA Services
ISO/IEC 20000 is een goede training. De training bevat
veel informatie, in een vlot tempo.

Lees alle ervaringen.

Referenties PRINCE2 Trainingen

D. Kootkar Scholten Awater
PRINCE2 Practitioner is een goede training!

A. Groen Alite
PRINCE2 Practitioner is een zeer goede training. Ik waardeer de trainer met een 10!

G. Gelsing Gelsing Consultancy B.V.
Prince2 Foundation is een uitmuntende training. De trainer heeft een helder verstand van zaken gecombineerd met een gezonde dosis humor.

Francois van Velthoven ING Real estate B.V.
Prince2 Foundation is een heldere training, gepaard met nuttige praktijkvoorbeelden. De locatie is top.

J. Bedert Kober Groep
PRINCE2 Foundation is een zeer goede verduidelijking van de theorie uit het boek. Ik waardeer de training en de trainer met een 9!

Lees alle ervaringen.

Referenties IPMA Trainingen

M.Majstorovic Graydon Nederland BV
IPMA D is een vlotte, niet saaie en interessante training. De trainers zijn goed voorbereid en hebben een uitstekende kennis van de stof.

Raul Diaz Murillo Kamer van Koophandel
IPMA D is een goede training, met goede trainers.

M. Dieteren
IPMA D is een zeer goede training. De stof werd duidelijk uitgelegd. De trainer gebruikte goede praktijkvoorbeelden en mooie cases.

T. Nielen
IPMA C is een hele open en inspirerende training, waarbij ik erg genoten heb van de inhoud, de trainer en de trainees. Ik waardeer de training en de trainer met een 9!

R. Sanders
IPMA D is een prima training, in een goed tempo. De samenhang en inhoud van de training is ook prima. Ik waardeer de training met een 8!

Lees alle ervaringen.

Referenties TOGAF Trainingen

A. Schrijer Kamer van Koophandel
De training TOGAF Foundation voldeed aan mijn verwachtingen. De training is nuttig en geeft een goed overzicht. De trainer speelt goed in op de vragen.

G. Chorus APG
TOGAF Foundation is een goede en duidelijke training. Ik waardeer de training en trainer met een 8!

S. van der Klauw Achmea
TOGAF Practitioner is een prima training. Ik ben goed wegwijs geworden in TOGAF. De trainer is goed op de hoogte en weet het prima over te brengen.

R. de Putter
TOGAF Foundation is een goede training, in een goed tempo. De trainer heeft veel theoretische en praktische kennis van de materie en hij speelt goed in op behoefte van de deelnemers.

B. Haans Jeroen Bosch Ziekenhuis
De toegevoegde waarde van de training TOGAF Practitioner is hoog. Door deze training valt alles op zijn plek.

Lees alle ervaringen.

Referenties TMap Next Trainingen

Rob van den Hondel Enexis B.V.
TMap Next Test Engineer is een verzorgde training.

Abdurrahman Akin ISIZ
TMAP Next Test Engineer is een nuttige training.

H. van Tol IBM
TMap Next Test Engineer is een goede training.

D. van der Wal
TMap Next Test Manager is een zeer interactieve training. Ik waardeer de training met een 9 en de trainer met een 9,5.

Niels de Boer Schuuring B.V.
TMap Next Test Engineer is een prima training, in een goed tempo.

Lees alle ervaringen.

Referenties Masterclass IT Risicomanagement

Frans de Troye DNWB
De Masterclass IT Risicomanagement is een heel goede training. De presentaties zijn duidelijk en het lesmateriaal is goed

Roelof Koopman vtsPN
Ik heb de Masterclass IT Risicomanagement als zeer positief ervaren. Er wordt veel informatie gegeven, waarvan een groot gedeelte goed inpasbaar.

J. Cruden UWV
De inhoud, tempo en interactie van de Masterclass IT Risicomanagement van de IT Management Group zijn goed.

Alex gesink DNWB
De Masterclass IT Risicomanagement is een goede training. Er was een goede opzet en een duidelijke uitleg. Door een goede structuur was de Masterclass goed te volgen

J.C.M. Rimmelzwaan Boskalis
Masterclass IT Risicomanagement is een uitstekende training.

Lees meer referenties.

Referenties Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL

M. Ludwig
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een zeer goede en complete training, in een snel tempo. Ik waardeer de training en de trainer met een 10!

Arjen Alkemade AgentschapNL
Ik waardeer de Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL met een 9! De trainer heeft een zeer goede kennis van zaken.

Bas van Nunen Universiteit van Tilburg
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een complete training. De trainer heeft veel kennis en een prettige manier van kennisdeling.

J. Kuijsten Ministerie van BZK
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een goede training.

Erik de Roo De Twentse Zorgcentra
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een goede training. De training geeft duidelijke handvatten voor de praktijk.

Lees meer referenties.

Referenties Masterclass IT Procesmanagement

T. Tulleners UWV
De Masterclass IT Procesmanagement is zeer goed. De training is logisch ingedeeld en inhoudelijk goed onderbouwd.

M. Jansen ING
Masterclass IT Procesmanagement is een goede training. Ik ken niemand met meer parate kennis dan deze trainer.

P. van der Hoeven DUO
De Masterclass IT Procesmanagement is een training die inzicht geeft in diverse processen.

S. Nour
Masterclass IT Procesmanagement is een goede training.

A. Simmelink UWV
De Masterclass IT Procesmanagement is top! Theorie en praktijkvoorbeelden zijn mooi in balans en de trainer gaat goed in op de vragen van de groep.

Lees meer referenties.

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group