Referenties trainingen

Referenties Bedrijfstrainingen / In Company

In Company
Ilhan Yalcin Q8
Q8 was op zoek naar een partner voor het standaardiseren van hun IT processen internationaal gezien ter voorbereiding op een ITSM pakketkeuze. De IT Management Group heeft voor Q8 daartoe een aantal workshops georganiseerd om het gewenste procesverloop vast te stellen voor de processen incident management, change management en configuration management. Voor de analyse van de processen en tijdens de workshops is de ITIL best practice gebruikt. Q8 is zeer tevreden over de vlotte wijze waarop de IT Management Group invulling heeft gegeven aan deze opdracht.
Algemene waardering: 9

In Company
Rixt Veurman Gemeente Heerenveen
Adviseur Bedrijfsvoering

De gemeente Heerenveen heeft een belangrijke volgende stap gezet in de verdere professionalisering van haar IT medewerkers. Dee gemeente Heerenveen heeft allereerst een Apollo 13 Game gevolgd en vervolgens een ITIL Foundation training. De Apollo 13 Game geeft een goed inzicht in hoe wordt samengewerkt en wat eventueel verbeterd kan worden. ITIL Foundation is een best practice op het gebied van IT Management. Alle 14 deelnemers hebben het hoog aangeschreven certificaat weten te behalen!
Algemene waardering: 9

In Company
Niels Wullink Provincie Gelderland
Medewerker Advies I&A

De Provincie Gelderland heeft met 10 van haar medewerkers een maatwerk training BiSL in één dag doorlopen. De doelstelling was om met elkaar kennis te maken met BiSL als best practice voor functioneel beheer en om daarbij direct een duidelijke verbinding naar de praktijk te leggen. Enkele quotes van onze deelnemers:
“Het was een pittige training, het tempo lag goed en de trainer heeft ervoor gezorgd dat iedereen goed werd meegenomen!”
“Deze training heeft mij geholpen om met een andere blik naar mijn eigen werkzaamheden te kijken en ook naar de verbanden met de rest van de organisatie.”
Algemene waardering: 8

In Company
M. Wijbenga Pensioenfonds Horeca & Catering
Teamleider Functioneel & Technisch Beheer

De IT Management Group heeft voor ons een in-company masterclass verzorgd voor een groep van 13 medewerkers. De masterclass werd als een wervelwind verzorgd, er is in korte tijd veel kennis gedeeld en overgebracht! Het was goed om op deze manier iedereen weer extra fris en enthousiast te krijgen om boven de praktijk te gaan hangen. We gaan zeker aan de slag met deze materie bij de verdere professionalisering van onze beheerorganisatie. Hartstikke bedankt!
Algemene waardering: 9

In Company
J. Franken ING
Teammanager Servicedesk NL

De IT Management Group heeft voor ING inmiddels een aantal in-house trainingen verzorgd voor ITIL en PRINCE2 in zowel Nederlands als Engels en ook hebben een aantal collega’s inmiddels via de open inschrijving trainingen gevolgd op het gebied van ITIL, PRINCE2, ASL en BISL. Beiden groepen waren erg enthousiast over de trainingen door de interactieve manier waarop de trainingen werd gegeven, het hoge kennisniveau van de trainers en bij de open inschrijvingen ook de locatie en catering. Het contact met IT Management Group ervaar ik als erg prettig doordat ze steeds snel een passende offerte voor een goede prijs weten neer te leggen.
Algemene waardering: 9

In Company
Gert Wijsman Realworld-Systems
Field Manager

Samen met elf van mijn collega’s heb ik de in-company de training TOGAF Foundation bij de IT Management Group gevolgd. De training sloot aan bij het doel dat wij voor ogen hadden en was erg interessant. Een onbekende wereld ging open. Het is droge stof, maar deze werd goed gebracht.
Algemene waardering: 8

In Company
S. Kloos Hotelschool The Hague
Manager afdeling Automatisering

De medewerkers van de helpdesk en netwerk service desk hebben de training ITIL Foundation bij de IT Management Group gevolgd. Zowel training als trainer waren inspirerend voor de medewerkers en er was veel ruimte voor het bespreken van praktijkvoorbeelden. Ik ben tevreden over de kwaliteit die IT Management Group levert en daarom gaan de functioneel beheerders tevens op voor een training BiSL Foundation bij ITMG.
Algemene waardering: 8

In Company
M. van Grieken Ministerie van SZW
Hoofd Document en Informatie Management SZW

Aan de IT Management Group is gevraagd om mijn afdeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ondersteunen bij het verder professionaliseren van het team functioneel beheer. De IT Management Group heeft DIM FB onder andere ondersteund bij het verder inrichten van kennisdeling en achtervang, het verder verkrijgen van inzicht en overzicht over de verschillende beheerdomeinen, het verder structureren van taken en verantwoordelijkheden en het gezamenlijk opzetten van een belangrijkste beheerprocessen zoals incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingenbeheer, transitie en gebruikersondersteuning. Als uitgangspunt voor deze professionalisatie is de best practice BiSL gebruikt. De IT Management Group heeft ook een aantal trainingen voor mijn team verzorgd: BiSL, Klantgericht Communiceren en Testen volgens TMap. Gedurende het traject is met het team door de IT Management Group ook gewerkt aan teambuilding en eigenaarschap. Het traject is na een half jaar afgesloten met een geslaagde teambuildingsdag. Ik ben erg tevreden over de inzet, kennis en kunde van IT Management Group.
Algemene waardering: 9

Referenties ITIL Trainingen

Rob Koerts Thales
ITIL Foundation is een zeer goede training, met veel discussie.

Francois Vermaas SKF B.V.
ITIL Foundation is een goede training! Er is een goede combinatie van theorie en praktijk. Goede voorbereiding op het examen door het trainen van de verwachte vragen en veel herhaling van de materie.

F. Brunings Intertrustgroup BV
ITIL Service Offerings & Agreements, onderdeel van het ITIL Expert Track van de IT Management Group, is een boeiende en interactieve training.

Marco Brundel ANVA
De training ITIL MLC heeft voldaan aan mijn verwachtingen. Het is een goede voorbeiding op het examen.

P. Stuyts
ITIL Foundation is een zeer duidelijke en overzichtelijke training. De theorie wordt gestaafd met goede praktijkvoorbeelden.

Lees alle ervaringen.

Referenties ASL Trainingen

M. Thijssen Kunstencentrum Jerusalem
ASL Foundation is een prima training.

P. van t Hof SSC-ICT
De training ASL is een leuke en interactieve training. De trainer is uitstekend.

E. de Jong DJI
ASL Foundation is een goede training. De trainer heeft kennis van zaken, zijn uitleg was helder en er was ruimte voor vragen.

J.W. Schatens
ASL Foundation is een prima verzorgde training. De training is informatief en compleet. Er was ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en uitleg.

D. Pieplenbosch Ministerie van BZK
Ik waardeer de training ASL met een 9. Ik heb veel geleerd van de trainer en de interactieve manier van lesgeven.

Lees alle ervaringen.

Referenties BiSL Trainingen

Martin Hoekstra ING
BiSL Foundation is een goede training. Er wordt gebruikt gemaakt van veel praktijkvoorbeelden.

Claudia Kouwenhoven Gemeente Den Haag
Ik waardeer de training BiSL met een 8!

H. Groenenberg
BiSL is een goede en duidelijke training.

M. Breinburg De Surinaamsche Bank
BiSL is een zeer leerzame training. De training heeft inzicht verschaft in de belangrijkheid van het structureren van de processen van functioneel beheer.

Sanjay Misri Ministerie van I en M
Ik waardeer de training BiSL Foundation met een 8. De training is goed gepresenteerd. Het lesmateriaal is duidelijk. Er is voldoende tijd om alles op te nemen. De trainer weet inhoudelijk veel over de materie en kan het goed overbrengen.

Lees alle ervaringen.

Referenties ISO20000 Trainingen

M. Benschop DNA Services
ISO/IEC 20000 is een interessante training.

Maarten van Werkhoven DNA Services
ISO/IEC 20000 bevat veel informatie, maar met een duidelijke vertaling naar de praktijk.

Arien Roozendaal DNA Services
ISO/IEC 20000 is een interessante en nuttige training.

Elianne Burgers DNA Services
ISO/IEC 20000 is een interessante en leerzame training. De trainer is deskundig en maakt gebruik van leuke praktijkvoorbeelden.

Niels Treurniet DNA S ervices
ISO/IEC 20000 is een goede training, de trainer is helder in zijn uitleg.

Lees alle ervaringen.

Referenties PRINCE2 Trainingen

Isabella Janssen Ing Real Estate B.V.
Prince2 Foundation is een prima training. De locatie is geweldig.

Adriaan Oprins Synthon B.V.
PRINCE2 Foundation is een gedegen basistraining.

Francois van Velthoven ING Real Estate B.V.
Prince2 Practitioner is een goede training, waarbij het mogelijk is om de invulling naar eigen wens te veranderen. Hierdoor wordt het een op maat gemaakte training.

Paul Franssen ING Real Estate B.V.
Prince2 Foundation is een plezierige training, waarvan ik veel heb geleerd. De training wordt gegeven op een mooie locatie.

Irene Mol Universiteit Utrecht
PRINCE2 Foundation is een prima training, met een enthousiaste en heldere trainer en duidelijk lesmateriaal.

Lees alle ervaringen.

Referenties IPMA Trainingen

R. Fiolet Boskalis
De training IPMA D van de IT Management Group is een goede training. De trainer heeft een uitgebreide kennis.

B. Visser
IPMA D is een zeer goede training. De training voldeed aan mijn verwachtingen. De trainer is zeer competent en ze speelde goed in op de groep.

R. Sandmann Kamer van Koophandel
IPMA C is een training op een hoog niveau. De trainer gaf een zeer goede begeleiding. Ik waardeer de trainer met een 9!

T. Nielen
IPMA C is een hele open en inspirerende training, waarbij ik erg genoten heb van de inhoud, de trainer en de trainees. Ik waardeer de training en de trainer met een 9!

R. Sanders
IPMA D is een prima training, in een goed tempo. De samenhang en inhoud van de training is ook prima. Ik waardeer de training met een 8!

Lees alle ervaringen.

Referenties TOGAF Trainingen

H. de Jager Friesland Bank NV
De training TOGAF Practitioner is heel zinvol. De taining heeft een goed overzicht en veel kennis.

D. Dronrijp
TOGAF Foundation is een inhoudelijk sterke training, met leuke en nuttige uitstapjes naar de praktijk. De trainer is vakkundig en zeer flexibel.

John Tetteroo Kamer van Koophandel
TOGAF Practitioner is een goede training, het voldeed aan mijn verwachtingen. De lesstof was uitdagend en de discussies interessant. De trainer staat boven de lesstof, chapeau!

S. van der Klauw Achmea
TOGAF Practitioner is een prima training. Ik ben goed wegwijs geworden in TOGAF. De trainer is goed op de hoogte en weet het prima over te brengen.

J. Ogunjimi Realworld Systems
Ik waardeer de training TOGAF Foundation met een 8!

Lees alle ervaringen.

Referenties TMap Next Trainingen

C. de Bont
TMap Next Test Manager is een leuke en praktijkgerichte training, met veel interactie. Er wordt gebruik gemaakt van veel nuttige praktijkvoorbeelden.

Y. Martina Ministerie van I & M
TMap Next Test Engineer is een goede training.

M. Klene MKLVD IT Services
Training wordt op prima wijze gegeven.

Dionne Doenen CZ
TMap Next Test Manager is een prettige training met veel interactie. De trainer brengt de kennis over met veel humor en maakt gebruik van veel praktijkvoorbeelden. Het was een prettige ervaring!

Vera van Dorp Woonbron
TMAP Next Test Engineer is een goede training.

Lees alle ervaringen.

Referenties Masterclass IT Risicomanagement

Alex gesink DNWB
De Masterclass IT Risicomanagement is een goede training. Er was een goede opzet en een duidelijke uitleg. Door een goede structuur was de Masterclass goed te volgen

G. van der Lek
De Masterclass IT Risicomanagement is uitstekend. Ik ben zeer tevreden. De Masterclass heeft zeker aan mijn verwachtingen voldaan.

Hans Ditzel DNWB
De Masterclass IT Risicomanagement is goed. Je krijgt door de Masterclass veel handvaten om toe te passen in eigen organisatie.

F. Alkemade Dunea
Masterclass IT Risicomanagement is een goede en duidelijke training, met veel praktijkvoorbeelden.

I. Looije Dunea
Masterclass IT Risicomanagement is een zeer interessante training. De praktijkvoorbeelden maken de stof herkenbaar.

Lees meer referenties.

Referenties Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL

M. Ludwig
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een zeer goede en complete training, in een snel tempo. Ik waardeer de training en de trainer met een 10!

H. Verstappen vtsPN
De Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is zeer goed. Ik waardeer de Masterclass en de trainer met een 9!

Kevin Huitema Tilburg University
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een erg interessante training, gegeven door de beste trainer die ik ooit heb gehad!

M. Meeuwessen
De Masterclass Integratie ITIL, ASl, BiSL is een goede training die aansluit op de praktijk, met veel theorie en praktijkvoorbeelden. De motiverende trainer maakt gebruik van goed lesmateriaal.

Frans Bijsterveld ING
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een prima training. Uitestekende documentatie!

Lees meer referenties.

Referenties Masterclass IT Procesmanagement

G. Peuscher ING
De Masterclass IT Procesmanagement bevat zeer veel nuttige informatie die in de praktijk gebracht kan worden.

D. Verwey CGI
Masterclass IT Procesmanagement is een nuttige training. De trainer heeft veel kennis van zaken en weet de theorie goed over te brengen met goede praktijkvoorbeelden.

S. Nour
Masterclass IT Procesmanagement is een goede training.

G. Minett UWV
De Masterclass IT Procesmanagement is erg nuttig. Ik heb veel geleerd. Het tempo was goed.

A. Simmelink UWV
De Masterclass IT Procesmanagement is top! Theorie en praktijkvoorbeelden zijn mooi in balans en de trainer gaat goed in op de vragen van de groep.

Lees meer referenties.

Copyright © 2008 - 2018 IT Management Group