Referenties trainingen

Referenties Bedrijfstrainingen / In Company

In Company
Niels Wullink Provincie Gelderland
Medewerker Advies I&A

De Provincie Gelderland heeft met 10 van haar medewerkers een maatwerk training BiSL in één dag doorlopen. De doelstelling was om met elkaar kennis te maken met BiSL als best practice voor functioneel beheer en om daarbij direct een duidelijke verbinding naar de praktijk te leggen. Enkele quotes van onze deelnemers:
“Het was een pittige training, het tempo lag goed en de trainer heeft ervoor gezorgd dat iedereen goed werd meegenomen!”
“Deze training heeft mij geholpen om met een andere blik naar mijn eigen werkzaamheden te kijken en ook naar de verbanden met de rest van de organisatie.”
Algemene waardering: 8

In Company
Gert Wijsman Realworld-Systems
Field Manager

Samen met elf van mijn collega’s heb ik de in-company de training TOGAF Foundation bij de IT Management Group gevolgd. De training sloot aan bij het doel dat wij voor ogen hadden en was erg interessant. Een onbekende wereld ging open. Het is droge stof, maar deze werd goed gebracht.
Algemene waardering: 8

In Company
Rixt Veurman Gemeente Heerenveen
Adviseur Bedrijfsvoering

De gemeente Heerenveen heeft een belangrijke volgende stap gezet in de verdere professionalisering van haar IT medewerkers. Dee gemeente Heerenveen heeft allereerst een Apollo 13 Game gevolgd en vervolgens een ITIL Foundation training. De Apollo 13 Game geeft een goed inzicht in hoe wordt samengewerkt en wat eventueel verbeterd kan worden. ITIL Foundation is een best practice op het gebied van IT Management. Alle 14 deelnemers hebben het hoog aangeschreven certificaat weten te behalen!
Algemene waardering: 9

In Company
S. Kloos Hotelschool The Hague
Manager afdeling Automatisering

De medewerkers van de helpdesk en netwerk service desk hebben de training ITIL Foundation bij de IT Management Group gevolgd. Zowel training als trainer waren inspirerend voor de medewerkers en er was veel ruimte voor het bespreken van praktijkvoorbeelden. Ik ben tevreden over de kwaliteit die IT Management Group levert en daarom gaan de functioneel beheerders tevens op voor een training BiSL Foundation bij ITMG.
Algemene waardering: 8

In Company
J. Franken ING
Teammanager Servicedesk NL

De IT Management Group heeft voor ING inmiddels een aantal in-house trainingen verzorgd voor ITIL en PRINCE2 in zowel Nederlands als Engels en ook hebben een aantal collega’s inmiddels via de open inschrijving trainingen gevolgd op het gebied van ITIL, PRINCE2, ASL en BISL. Beiden groepen waren erg enthousiast over de trainingen door de interactieve manier waarop de trainingen werd gegeven, het hoge kennisniveau van de trainers en bij de open inschrijvingen ook de locatie en catering. Het contact met IT Management Group ervaar ik als erg prettig doordat ze steeds snel een passende offerte voor een goede prijs weten neer te leggen.
Algemene waardering: 9

In Company
Ilhan Yalcin Q8
Q8 was op zoek naar een partner voor het standaardiseren van hun IT processen internationaal gezien ter voorbereiding op een ITSM pakketkeuze. De IT Management Group heeft voor Q8 daartoe een aantal workshops georganiseerd om het gewenste procesverloop vast te stellen voor de processen incident management, change management en configuration management. Voor de analyse van de processen en tijdens de workshops is de ITIL best practice gebruikt. Q8 is zeer tevreden over de vlotte wijze waarop de IT Management Group invulling heeft gegeven aan deze opdracht.
Algemene waardering: 9

In Company
M. van Grieken Ministerie van SZW
Hoofd Document en Informatie Management SZW

Aan de IT Management Group is gevraagd om mijn afdeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ondersteunen bij het verder professionaliseren van het team functioneel beheer. De IT Management Group heeft DIM FB onder andere ondersteund bij het verder inrichten van kennisdeling en achtervang, het verder verkrijgen van inzicht en overzicht over de verschillende beheerdomeinen, het verder structureren van taken en verantwoordelijkheden en het gezamenlijk opzetten van een belangrijkste beheerprocessen zoals incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingenbeheer, transitie en gebruikersondersteuning. Als uitgangspunt voor deze professionalisatie is de best practice BiSL gebruikt. De IT Management Group heeft ook een aantal trainingen voor mijn team verzorgd: BiSL, Klantgericht Communiceren en Testen volgens TMap. Gedurende het traject is met het team door de IT Management Group ook gewerkt aan teambuilding en eigenaarschap. Het traject is na een half jaar afgesloten met een geslaagde teambuildingsdag. Ik ben erg tevreden over de inzet, kennis en kunde van IT Management Group.
Algemene waardering: 9

In Company
M. Wijbenga Pensioenfonds Horeca & Catering
Teamleider Functioneel & Technisch Beheer

De IT Management Group heeft voor ons een in-company masterclass verzorgd voor een groep van 13 medewerkers. De masterclass werd als een wervelwind verzorgd, er is in korte tijd veel kennis gedeeld en overgebracht! Het was goed om op deze manier iedereen weer extra fris en enthousiast te krijgen om boven de praktijk te gaan hangen. We gaan zeker aan de slag met deze materie bij de verdere professionalisering van onze beheerorganisatie. Hartstikke bedankt!
Algemene waardering: 9

Referenties ITIL Trainingen

M. Kodde Allianz Global Assistance
TIL Service Design is een heldere en gestructureerde training. De trainer is goed voorbereid.

E. Kazakova
ITIL Foundation is een zeer interessante training, in een perfect tempo. De training sluit goed aan bij mij informatiebehoefte. De stof wordt goed uitgelegd en er worden duidelijke praktijkvoorbeelden gegeven.

J. Egbreghts MN
De training ITIL Managing Across the Lifecycle is een goede en leerzame training.

P. Gelder Zorg en Zekerheid
Ik waardeer de training ITIL Foundation met een 9! een goede uiteenzetting. De trainer maakte gebruik van sprekende praktijkvoorbeelden.

Eren Yildirim Vestia Groep
ITIL Foundation was een zeer interactieve training. Het was helder en zeer goed te volgen.

Lees alle ervaringen.

Referenties ASL Trainingen

Herman Anson
Ik waardeer de training ASL met een 9! Ik ben onder de indruk van de deskundigheid en de prettige manier van lesgeven van de trainer.

Anton van Rosmalen
Het is een prima ASL-training.

Eric Arts Dela
Het was een duidelijke training. Het tempo was goed en voldeed aan de verwachtingen.

J.W. Schatens
ASL Foundation is een prima verzorgde training. De training is informatief en compleet. Er was ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en uitleg.

M. Thijssen Kunstencentrum Jerusalem
ASL Foundation is een prima training.

Lees alle ervaringen.

Referenties BiSL Trainingen

Andries Karssen ING
BiSL Foundation is een algemene, maar zinvolle training. Er wort veel informatie verstrekt in korte tijd.

W. van der Jagt Scania Networks BV
BiSL is een prima training. Theorie wordt steeds onderbouwd met praktijkvoorbeelden. Ik waardeer de training en de trainer met een 8!

Marcel Hertog ING
BiSL is een prima training!

Sandra Foei ING
BiSL is een heldere training, met ondersteuning van goede praktijkvoorbeelden om de theorie beter te begrijpen.

A. Libau Ministerie van Veiligheid en Justitie
BISL Foundation is een goede training, met een heldere uitleg.

Lees alle ervaringen.

Referenties ISO20000 Trainingen

Arien Roozendaal DNA Services
ISO/IEC 20000 is een interessante en nuttige training.

Niels Treurniet DNA S ervices
ISO/IEC 20000 is een goede training, de trainer is helder in zijn uitleg.

Henk Vaandrager DNA Services
ISO/IEC 20000 is een goede training. De training bevat
veel informatie, in een vlot tempo.

A. Lachman DNA Services
ISO/IEC 20000 is een goed verzorgde training, de trainer is erg kundig.

Elianne Burgers DNA Services
ISO/IEC 20000 is een interessante en leerzame training. De trainer is deskundig en maakt gebruik van leuke praktijkvoorbeelden.

Lees alle ervaringen.

Referenties PRINCE2 Trainingen

L. Pronk Ministerie van EL&I, Dienst ICT Uitvoering
PRINCE2 Foundation waardeer ik met een acht! De trainer heeft veel praktische kennis, hierdoor werd er veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Het tempo was goed.

Isabella Janssen ING Real Estate B.V.
Prince2 Practitioner is een goed verzorgde training. De inhoud is echter wel pittig. De locatie is zeer mooi, met prima faciliteiten en een heerlijke lunch.

Jan Tijmen Donkelaar Argos SSC B.V.
PRINCE2 Foundation is een goede training. Ik waardeer de training met een 8!

Annemarie Groen CBI
PRINCE Foundation is een goede training, in een goede tempo. De lesdagen zijn gevarieerd.

Isabella Janssen Ing Real Estate B.V.
Prince2 Foundation is een prima training. De locatie is geweldig.

Lees alle ervaringen.

Referenties IPMA Trainingen

R. Sanders
IPMA D is een prima training, in een goed tempo. De samenhang en inhoud van de training is ook prima. Ik waardeer de training met een 8!

M.Majstorovic Graydon Nederland BV
IPMA D is een vlotte, niet saaie en interessante training. De trainers zijn goed voorbereid en hebben een uitstekende kennis van de stof.

R. Sandmann Kamer van Koophandel
IPMA C is een training op een hoog niveau. De trainer gaf een zeer goede begeleiding. Ik waardeer de trainer met een 9!

R. Fiolet Boskalis
De training IPMA D van de IT Management Group is een goede training. De trainer heeft een uitgebreide kennis.

M. Dieteren
IPMA D is een zeer goede training. De stof werd duidelijk uitgelegd. De trainer gebruikte goede praktijkvoorbeelden en mooie cases.

Lees alle ervaringen.

Referenties TOGAF Trainingen

Diederik Wentink Wentink Solutions
De training TOGAF Foundation voldoet aan mijn verwachtingen. De training geeft een goed beeld van wat TOGAF en architectuur inhoudt. De trainer heeft veel ervaring en weet zijn kennis goed over te brengen.

Y. Berrich Ministerie van BZK
De training TOGAF Foundation is een zinvolle training, het is conform mijn verwachtingen.

S. Bassie TRIOMPH
TOGAF Foundation is een goede training.

F. Kloosterman SSC-I
TOGAF Foundation is een interessante, maar wel pittige training.

John Tetteroo Kamer van Koophandel
TOGAF Practitioner is een goede training, het voldeed aan mijn verwachtingen. De lesstof was uitdagend en de discussies interessant. De trainer staat boven de lesstof, chapeau!

Lees alle ervaringen.

Referenties TMap Next Trainingen

Jack Bartholomeus Inter Access
Goede voorbereiding op het examen, met een interessante link naar de praktijk. De trainer heeft een fijne en humoristische wijze van lesgeven, met gebruik van veel praktijkvoorbeelden.

R. Simons
TMap Next Test Manager is een prima training. De training heeft voldoende snelheid om de stof te behandelen. De trainer heeft een prettige manier van lesgeven.

Ingrid Uittenbogerd Rheigroup
Prima training, goede combinatie tussen praktijk en theorie. De trainer speelde goed in op vragen en opmerkingen.

C. de Bont
TMap Next Test Manager is een leuke en praktijkgerichte training, met veel interactie. Er wordt gebruik gemaakt van veel nuttige praktijkvoorbeelden.

Dionne Doenen CZ
TMap Next Test Manager is een prettige training met veel interactie. De trainer brengt de kennis over met veel humor en maakt gebruik van veel praktijkvoorbeelden. Het was een prettige ervaring!

Lees alle ervaringen.

Referenties Masterclass IT Risicomanagement

P. Offringa Gemeente Leeuwarden
Masterclass IT Risicomanagement is een nuttige training.

R. van der Helm Dunea
Ik waardeer de Masterclass IT Risicomanagement met een 9! De vele praktijkvoorbeelden maken de theorie begrijpelijk.

I. Looije Dunea
Masterclass IT Risicomanagement is een zeer interessante training. De praktijkvoorbeelden maken de stof herkenbaar.

R. Vernede Wageningen Universiteit
Masterclass IT Risicomanagement is een leuke en boeiende masterclass.

T. Jetten Wageningen Universiteit
Door de Masterclass IT Risicomanagement heb ik een goed beeld gekregen van het belang van het onderwerp. De trainer gaf een heldere uitleg met goede voorbeelden.

Lees meer referenties.

Referenties Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL

Piet Hoekstra Rabobank Nederland
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een prima training, met een gedreven trainer.

Bert-Jan van de Brug Rabobank Nederland
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een prima training. De trainer is erg bekwaam en heeft vakinhoudelijke kennis.

Arjen Alkemade AgentschapNL
Ik waardeer de Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL met een 9! De trainer heeft een zeer goede kennis van zaken.

Ton van de Laar Rabobank Nederland
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een prima overview van ITIL, ASL en BiSL.

Bas van Nunen Universiteit van Tilburg
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een complete training. De trainer heeft veel kennis en een prettige manier van kennisdeling.

Lees meer referenties.

Referenties Masterclass IT Procesmanagement

M. Jansen ING
Masterclass IT Procesmanagement is een goede training. Ik ken niemand met meer parate kennis dan deze trainer.

D. Verwey CGI
Masterclass IT Procesmanagement is een nuttige training. De trainer heeft veel kennis van zaken en weet de theorie goed over te brengen met goede praktijkvoorbeelden.

G. Peuscher ING
De Masterclass IT Procesmanagement bevat zeer veel nuttige informatie die in de praktijk gebracht kan worden.

S. Nour
Masterclass IT Procesmanagement is een goede training.

A. Simmelink UWV
De Masterclass IT Procesmanagement is top! Theorie en praktijkvoorbeelden zijn mooi in balans en de trainer gaat goed in op de vragen van de groep.

Lees meer referenties.

Copyright © 2008 - 2017 IT Management Group