Referenties trainingen

Referenties Bedrijfstrainingen / In Company

In Company
J. Franken ING
Teammanager Servicedesk NL

De IT Management Group heeft voor ING inmiddels een aantal in-house trainingen verzorgd voor ITIL en PRINCE2 in zowel Nederlands als Engels en ook hebben een aantal collega’s inmiddels via de open inschrijving trainingen gevolgd op het gebied van ITIL, PRINCE2, ASL en BISL. Beiden groepen waren erg enthousiast over de trainingen door de interactieve manier waarop de trainingen werd gegeven, het hoge kennisniveau van de trainers en bij de open inschrijvingen ook de locatie en catering. Het contact met IT Management Group ervaar ik als erg prettig doordat ze steeds snel een passende offerte voor een goede prijs weten neer te leggen.
Algemene waardering: 9

In Company
Ilhan Yalcin Q8
Q8 was op zoek naar een partner voor het standaardiseren van hun IT processen internationaal gezien ter voorbereiding op een ITSM pakketkeuze. De IT Management Group heeft voor Q8 daartoe een aantal workshops georganiseerd om het gewenste procesverloop vast te stellen voor de processen incident management, change management en configuration management. Voor de analyse van de processen en tijdens de workshops is de ITIL best practice gebruikt. Q8 is zeer tevreden over de vlotte wijze waarop de IT Management Group invulling heeft gegeven aan deze opdracht.
Algemene waardering: 9

In Company
Niels Wullink Provincie Gelderland
Medewerker Advies I&A

De Provincie Gelderland heeft met 10 van haar medewerkers een maatwerk training BiSL in één dag doorlopen. De doelstelling was om met elkaar kennis te maken met BiSL als best practice voor functioneel beheer en om daarbij direct een duidelijke verbinding naar de praktijk te leggen. Enkele quotes van onze deelnemers:
“Het was een pittige training, het tempo lag goed en de trainer heeft ervoor gezorgd dat iedereen goed werd meegenomen!”
“Deze training heeft mij geholpen om met een andere blik naar mijn eigen werkzaamheden te kijken en ook naar de verbanden met de rest van de organisatie.”
Algemene waardering: 8

In Company
Gert Wijsman Realworld-Systems
Field Manager

Samen met elf van mijn collega’s heb ik de in-company de training TOGAF Foundation bij de IT Management Group gevolgd. De training sloot aan bij het doel dat wij voor ogen hadden en was erg interessant. Een onbekende wereld ging open. Het is droge stof, maar deze werd goed gebracht.
Algemene waardering: 8

In Company
M. Wijbenga Pensioenfonds Horeca & Catering
Teamleider Functioneel & Technisch Beheer

De IT Management Group heeft voor ons een in-company masterclass verzorgd voor een groep van 13 medewerkers. De masterclass werd als een wervelwind verzorgd, er is in korte tijd veel kennis gedeeld en overgebracht! Het was goed om op deze manier iedereen weer extra fris en enthousiast te krijgen om boven de praktijk te gaan hangen. We gaan zeker aan de slag met deze materie bij de verdere professionalisering van onze beheerorganisatie. Hartstikke bedankt!
Algemene waardering: 9

In Company
Rixt Veurman Gemeente Heerenveen
Adviseur Bedrijfsvoering

De gemeente Heerenveen heeft een belangrijke volgende stap gezet in de verdere professionalisering van haar IT medewerkers. Dee gemeente Heerenveen heeft allereerst een Apollo 13 Game gevolgd en vervolgens een ITIL Foundation training. De Apollo 13 Game geeft een goed inzicht in hoe wordt samengewerkt en wat eventueel verbeterd kan worden. ITIL Foundation is een best practice op het gebied van IT Management. Alle 14 deelnemers hebben het hoog aangeschreven certificaat weten te behalen!
Algemene waardering: 9

In Company
M. van Grieken Ministerie van SZW
Hoofd Document en Informatie Management SZW

Aan de IT Management Group is gevraagd om mijn afdeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ondersteunen bij het verder professionaliseren van het team functioneel beheer. De IT Management Group heeft DIM FB onder andere ondersteund bij het verder inrichten van kennisdeling en achtervang, het verder verkrijgen van inzicht en overzicht over de verschillende beheerdomeinen, het verder structureren van taken en verantwoordelijkheden en het gezamenlijk opzetten van een belangrijkste beheerprocessen zoals incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingenbeheer, transitie en gebruikersondersteuning. Als uitgangspunt voor deze professionalisatie is de best practice BiSL gebruikt. De IT Management Group heeft ook een aantal trainingen voor mijn team verzorgd: BiSL, Klantgericht Communiceren en Testen volgens TMap. Gedurende het traject is met het team door de IT Management Group ook gewerkt aan teambuilding en eigenaarschap. Het traject is na een half jaar afgesloten met een geslaagde teambuildingsdag. Ik ben erg tevreden over de inzet, kennis en kunde van IT Management Group.
Algemene waardering: 9

In Company
S. Kloos Hotelschool The Hague
Manager afdeling Automatisering

De medewerkers van de helpdesk en netwerk service desk hebben de training ITIL Foundation bij de IT Management Group gevolgd. Zowel training als trainer waren inspirerend voor de medewerkers en er was veel ruimte voor het bespreken van praktijkvoorbeelden. Ik ben tevreden over de kwaliteit die IT Management Group levert en daarom gaan de functioneel beheerders tevens op voor een training BiSL Foundation bij ITMG.
Algemene waardering: 8

Referenties ITIL Trainingen

Mike Gonesh Provincie Zuid-Holland
Ik waardeer de training ITIL SO met een 9! Ik heb een goede indruk van de stof gekregen.

D. André ING
ITIL Foundation versie 3 is een prima training, het sluit goed aan bij (het behalen van) het doel.

Wouter Luling
ITIL Foundation is een goede en duidelijke training, in een goed tempo. De trainers zijn erg leuk.

Frans Guddee Gemeente Oud-Beijerland
ITIL Foundation is een prima training! Het tempo is goed, en er is veel aandacht voor de praktijk. De trainer heeft een uitstekende kennis van zaken.

J. Muijser
ITIL Service Design is een prima training!

Lees alle ervaringen.

Referenties ASL Trainingen

M. Ruff
ASL Foundation is een nuttige en leerzame training, in een goed tempo. De stof is zeker toepasbaar in de praktijk. De trainer heeft een goede inhoudelijke kennis.

Herman Anson
Ik waardeer de training ASL met een 9! Ik ben onder de indruk van de deskundigheid en de prettige manier van lesgeven van de trainer.

P. van t Hof SSC-ICT
De training ASL is een leuke en interactieve training. De trainer is uitstekend.

Bert Dingemans The Future Group
Het was een prima training.

J.W. Schatens
ASL Foundation is een prima verzorgde training. De training is informatief en compleet. Er was ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en uitleg.

Lees alle ervaringen.

Referenties BiSL Trainingen

Danielle Hennephof ING
BiSL Foundation is een goede en leerzame training. De trainer is een zeer gedegen man met veel kennis.

H. Groenenberg
BiSL is een goede en duidelijke training.

B. van Andel DJI
De training BiSL is een verheldering van de theorie in het boek. De praktijkvoorbeelden maakt veel voor mij duidelijk en helpt mij om mijn eigen organisatie beter te begrijpen.

D. de Hoop Ministerie van BZK
De training BiSL Foundation is prima te behappen. Het tempo is goed, een juiste diepte en een goede frequentie van trainingsdagen. Ik waardeer de training en de trainer met een 8!

Monique Molenaar-Triepels Gemeente Den Haag
Ik waardeer de training BiSL met een 8!

Lees alle ervaringen.

Referenties ISO20000 Trainingen

M. Methorst Rijnstate
De training ISO20000 heeft een interessante invulling van de stof, met uitstapjes naar de praktijk. De trainer heeft veel kennis van de stof en de praktijk.

Maarten van Werkhoven DNA Services
ISO/IEC 20000 bevat veel informatie, maar met een duidelijke vertaling naar de praktijk.

Arien Roozendaal DNA Services
ISO/IEC 20000 is een interessante en nuttige training.

M. Benschop DNA Services
ISO/IEC 20000 is een interessante training.

A. Lachman DNA Services
ISO/IEC 20000 is een goed verzorgde training, de trainer is erg kundig.

Lees alle ervaringen.

Referenties PRINCE2 Trainingen

John Kerstens Sodexo
PRINCE2 Foundation is een leerzame en verhelderende training.

Sabrina Scholtz ING Real Estate BV
Veel geleerd in deze korte periode wat zeker toegevoegde waarde heeft voor de praktijk en het behalen van het examen.

Marieke Treffers Vijfkeerblauw
Prince2 Foundation is een duidelijke training dat veel praktijkgerichte voorbeelden bevat.

M. Castricum Mtel
PRINCE2 Foundation is een goede training. Uitleg is duidelijk en een goede combinatie van praktijk en theorie.

Richard Orta Penta College
PRINCE2 Foundation is een prima training, met een enthousiaste trainer.

Lees alle ervaringen.

Referenties IPMA Trainingen

M.Majstorovic Graydon Nederland BV
IPMA D is een vlotte, niet saaie en interessante training. De trainers zijn goed voorbereid en hebben een uitstekende kennis van de stof.

R. Sanders
IPMA D is een prima training, in een goed tempo. De samenhang en inhoud van de training is ook prima. Ik waardeer de training met een 8!

R. Fiolet Boskalis
De training IPMA D van de IT Management Group is een goede training. De trainer heeft een uitgebreide kennis.

R. Sandmann Kamer van Koophandel
IPMA C is een training op een hoog niveau. De trainer gaf een zeer goede begeleiding. Ik waardeer de trainer met een 9!

M. Dieteren
IPMA D is een zeer goede training. De stof werd duidelijk uitgelegd. De trainer gebruikte goede praktijkvoorbeelden en mooie cases.

Lees alle ervaringen.

Referenties TOGAF Trainingen

C. Parisius Ministerie van Defensie
TOGAF Foundation is een goede training, prettige afwisseling tussen theorie en opdrachten.

P. Fennema Sungard
TOGAF Foundation is een goede training. Een prima trainer, met veel kennis van zaken.

S. de Vries TRIOMPH
TOGAF Practitioner is een prima training. Goed theoretisch kader en er is ruimte voor dialoog en onderbouwing.

Hans Witberg KPN
TOGAF Foundation is een goede training.

Ad Stekelenburg Kamer van Koophandel
De training TOGAF Practitioner is een goede training. De trainer is duidelijk en geeft heldere uitleg bij de “droge” stof. Er is ruimte voor praktijk en goed geleide interacties.

Lees alle ervaringen.

Referenties TMap Next Trainingen

Ronald Hoogenboom Gemeente Den Haag
Ik heb de training als positief ervaren. De trainer heeft een prettige manier van lesgeven.

R. Simons
TMap Next Test Manager is een prima training. De training heeft voldoende snelheid om de stof te behandelen. De trainer heeft een prettige manier van lesgeven.

Luc van der Plas SV Utilities
TMap Next Test Engineer is een inhoudelijk goede training, met een goede opbouw en veel humor.

M. Smits
TMap Suite Test Engineer is een zeer prettige training. De trainer heeft de stof duidelijk en met veel humor uitgelegd, waardoor het goed bij mij is geland. De trainer heeft zeer veel kennis.

R. Smit
TMap Suite Test Master is een interessante training, met leuke invalshoeken. De trainer heeft prima theoretische kennis en leuke praktijk anekdotes.

Lees alle ervaringen.

Referenties Masterclass IT Risicomanagement

I. Looije Dunea
Masterclass IT Risicomanagement is een zeer interessante training. De praktijkvoorbeelden maken de stof herkenbaar.

C. Koning SPS
De Masterclass IT Risicomanagement is een leerzame training. Er is een goede balans tussen theorie en praktijk(voorbeelden).

K. el Adib AMC
De Masterclass IT Risicomanagement is een leuke, inhoudelijke en zeer toepasbare training. De training voldoet aan mijn verwachtingen. De trainer heeft veel praktijkervaring en kan de stof ook goed overbrengen.

G. van der Lek
De Masterclass IT Risicomanagement is uitstekend. Ik ben zeer tevreden. De Masterclass heeft zeker aan mijn verwachtingen voldaan.

N. de Lange UWV
Ik waardeer de Masterclass IT Risicomanagement met een acht! De trainer heeft zeer veel kennis en legt de stof op een heldere manier uit.

Lees meer referenties.

Referenties Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL

T. Bakker Ministerie van BZK
De Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een leerzame en verhelderende training.

Ton van de Laar Rabobank Nederland
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een prima overview van ITIL, ASL en BiSL.

Eric van der Haas Toshiba
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een goede training! Het is veel theorie, maar met een goede voorbereiding overzichtelijk.

H. Mcilveen Santrade Ltd.
De Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een zeer goede training, ik heb veel geleerd. De discussies waren fijn, vooral de real life discussies. De trainer is zeer kundig, ik waardeer de trainer met een 9!

E. Duits Rabobank
De Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een zeer goede training.

Lees meer referenties.

Referenties Masterclass IT Procesmanagement

S. Nour
Masterclass IT Procesmanagement is een goede training.

G. Minett UWV
De Masterclass IT Procesmanagement is erg nuttig. Ik heb veel geleerd. Het tempo was goed.

A. Simmelink UWV
De Masterclass IT Procesmanagement is top! Theorie en praktijkvoorbeelden zijn mooi in balans en de trainer gaat goed in op de vragen van de groep.

T. Tulleners UWV
De Masterclass IT Procesmanagement is zeer goed. De training is logisch ingedeeld en inhoudelijk goed onderbouwd.

G. Peuscher ING
De Masterclass IT Procesmanagement bevat zeer veel nuttige informatie die in de praktijk gebracht kan worden.

Lees meer referenties.

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group