Referenties trainingen

Referenties Bedrijfstrainingen / In Company

In Company
M. Wijbenga Pensioenfonds Horeca & Catering
Teamleider Functioneel & Technisch Beheer

De IT Management Group heeft voor ons een in-company masterclass verzorgd voor een groep van 13 medewerkers. De masterclass werd als een wervelwind verzorgd, er is in korte tijd veel kennis gedeeld en overgebracht! Het was goed om op deze manier iedereen weer extra fris en enthousiast te krijgen om boven de praktijk te gaan hangen. We gaan zeker aan de slag met deze materie bij de verdere professionalisering van onze beheerorganisatie. Hartstikke bedankt!
Algemene waardering: 9

In Company
Ilhan Yalcin Q8
Q8 was op zoek naar een partner voor het standaardiseren van hun IT processen internationaal gezien ter voorbereiding op een ITSM pakketkeuze. De IT Management Group heeft voor Q8 daartoe een aantal workshops georganiseerd om het gewenste procesverloop vast te stellen voor de processen incident management, change management en configuration management. Voor de analyse van de processen en tijdens de workshops is de ITIL best practice gebruikt. Q8 is zeer tevreden over de vlotte wijze waarop de IT Management Group invulling heeft gegeven aan deze opdracht.
Algemene waardering: 9

In Company
S. Kloos Hotelschool The Hague
Manager afdeling Automatisering

De medewerkers van de helpdesk en netwerk service desk hebben de training ITIL Foundation bij de IT Management Group gevolgd. Zowel training als trainer waren inspirerend voor de medewerkers en er was veel ruimte voor het bespreken van praktijkvoorbeelden. Ik ben tevreden over de kwaliteit die IT Management Group levert en daarom gaan de functioneel beheerders tevens op voor een training BiSL Foundation bij ITMG.
Algemene waardering: 8

In Company
Niels Wullink Provincie Gelderland
Medewerker Advies I&A

De Provincie Gelderland heeft met 10 van haar medewerkers een maatwerk training BiSL in één dag doorlopen. De doelstelling was om met elkaar kennis te maken met BiSL als best practice voor functioneel beheer en om daarbij direct een duidelijke verbinding naar de praktijk te leggen. Enkele quotes van onze deelnemers:
“Het was een pittige training, het tempo lag goed en de trainer heeft ervoor gezorgd dat iedereen goed werd meegenomen!”
“Deze training heeft mij geholpen om met een andere blik naar mijn eigen werkzaamheden te kijken en ook naar de verbanden met de rest van de organisatie.”
Algemene waardering: 8

In Company
J. Franken ING
Teammanager Servicedesk NL

De IT Management Group heeft voor ING inmiddels een aantal in-house trainingen verzorgd voor ITIL en PRINCE2 in zowel Nederlands als Engels en ook hebben een aantal collega’s inmiddels via de open inschrijving trainingen gevolgd op het gebied van ITIL, PRINCE2, ASL en BISL. Beiden groepen waren erg enthousiast over de trainingen door de interactieve manier waarop de trainingen werd gegeven, het hoge kennisniveau van de trainers en bij de open inschrijvingen ook de locatie en catering. Het contact met IT Management Group ervaar ik als erg prettig doordat ze steeds snel een passende offerte voor een goede prijs weten neer te leggen.
Algemene waardering: 9

In Company
Gert Wijsman Realworld-Systems
Field Manager

Samen met elf van mijn collega’s heb ik de in-company de training TOGAF Foundation bij de IT Management Group gevolgd. De training sloot aan bij het doel dat wij voor ogen hadden en was erg interessant. Een onbekende wereld ging open. Het is droge stof, maar deze werd goed gebracht.
Algemene waardering: 8

In Company
M. van Grieken Ministerie van SZW
Hoofd Document en Informatie Management SZW

Aan de IT Management Group is gevraagd om mijn afdeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ondersteunen bij het verder professionaliseren van het team functioneel beheer. De IT Management Group heeft DIM FB onder andere ondersteund bij het verder inrichten van kennisdeling en achtervang, het verder verkrijgen van inzicht en overzicht over de verschillende beheerdomeinen, het verder structureren van taken en verantwoordelijkheden en het gezamenlijk opzetten van een belangrijkste beheerprocessen zoals incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingenbeheer, transitie en gebruikersondersteuning. Als uitgangspunt voor deze professionalisatie is de best practice BiSL gebruikt. De IT Management Group heeft ook een aantal trainingen voor mijn team verzorgd: BiSL, Klantgericht Communiceren en Testen volgens TMap. Gedurende het traject is met het team door de IT Management Group ook gewerkt aan teambuilding en eigenaarschap. Het traject is na een half jaar afgesloten met een geslaagde teambuildingsdag. Ik ben erg tevreden over de inzet, kennis en kunde van IT Management Group.
Algemene waardering: 9

In Company
Rixt Veurman Gemeente Heerenveen
Adviseur Bedrijfsvoering

De gemeente Heerenveen heeft een belangrijke volgende stap gezet in de verdere professionalisering van haar IT medewerkers. Dee gemeente Heerenveen heeft allereerst een Apollo 13 Game gevolgd en vervolgens een ITIL Foundation training. De Apollo 13 Game geeft een goed inzicht in hoe wordt samengewerkt en wat eventueel verbeterd kan worden. ITIL Foundation is een best practice op het gebied van IT Management. Alle 14 deelnemers hebben het hoog aangeschreven certificaat weten te behalen!
Algemene waardering: 9

Referenties ITIL Trainingen

M. van de Kamp
ITIL Operational Support en Analysis is een zeer goede training. De trainer is uitermate goed in staat om zijn enorme kennis over te brengen, waarbij verbanden en logica zeer goed duidelijk werden.

P. Stuyts
ITIL Foundation is een zeer duidelijke en overzichtelijke training. De theorie wordt gestaafd met goede praktijkvoorbeelden.

A. Beerenk Kamer van Koophandel
Door de training ITIL Managing Across the Lifecycle zie ik het verband tussen de verschilende fases. De trainer weet op een boeiende manier de samenhang aan te tonen.

J. Ewalds DBC Onderhoud
ITIL Foundation V3 is een prima training!

P. van Baalen DBC Onderhoud
ITIL Foundation V3 is een erg waardevolle training, er wordt veel stof behandeld in korte periode.

Lees alle ervaringen.

Referenties ASL Trainingen

J.W. Schatens
ASL Foundation is een prima verzorgde training. De training is informatief en compleet. Er was ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en uitleg.

E. de Jong DJI
ASL Foundation is een goede training. De trainer heeft kennis van zaken, zijn uitleg was helder en er was ruimte voor vragen.

M. Thijssen Kunstencentrum Jerusalem
ASL Foundation is een prima training.

D. Pieplenbosch Ministerie van BZK
Ik waardeer de training ASL met een 9. Ik heb veel geleerd van de trainer en de interactieve manier van lesgeven.

P. van t Hof SSC-ICT
De training ASL is een leuke en interactieve training. De trainer is uitstekend.

Lees alle ervaringen.

Referenties BiSL Trainingen

Y. Bagcan CBRE Global Investors
Goede en leuke sessies, met voldoende interactie.

Sanjay Misri Ministerie van I en M
Ik waardeer de training BiSL Foundation met een 8. De training is goed gepresenteerd. Het lesmateriaal is duidelijk. Er is voldoende tijd om alles op te nemen. De trainer weet inhoudelijk veel over de materie en kan het goed overbrengen.

M. Breinburg De Surinaamsche Bank
BiSL is een zeer leerzame training. De training heeft inzicht verschaft in de belangrijkheid van het structureren van de processen van functioneel beheer.

J. liefhebber Provincie Zuid-Holland
BiSL Foundation is een zeer leerzame en informatieve training. Ik waardeer de training met een 8!

Victor van Gils DJI
BiSL Foundation is een goede training. Ik heb een goed overgezicht gekregen van de theorie en de verbindende processen.

Lees alle ervaringen.

Referenties ISO20000 Trainingen

Arien Roozendaal DNA Services
ISO/IEC 20000 is een interessante en nuttige training.

Rogier termeer DNA Services
ISO/IEC 20000 is een goede training.

Elianne Burgers DNA Services
ISO/IEC 20000 is een interessante en leerzame training. De trainer is deskundig en maakt gebruik van leuke praktijkvoorbeelden.

A. Lachman DNA Services
ISO/IEC 20000 is een goed verzorgde training, de trainer is erg kundig.

W. Veenstra TRUE
ISO20000 is een stabiele omgeving. De trainer is zeer bekwaam.

Lees alle ervaringen.

Referenties PRINCE2 Trainingen

Jeroen Hartsink Cordares
PRINCE2 Foundation is een goede en verzorgde training.

James Cronk Total Solutions Europe B.V.
Ik waardeer de training PRINCE2 Foundation met een 7. De trainer was goed, hij maakte veel gebruik van praktijkvoorbeelden.

A. van der Plas Dunea N.V.
PRINCE2 Foundation is een goede training. De training heeft voldaan aan mijn verwachtingen.

P. de Boer ABN Amro Bank NV
De training PRINCE2 Foundation maakt de theorie uit het boek tastbaarder!

Bert Broekman Ministerie van Vrom
De trainer van de Prince2 Foundation training weet droge kost op een speelse en leerzame manier onder de aandacht te brengen van de cursisten.

Lees alle ervaringen.

Referenties IPMA Trainingen

Raul Diaz Murillo Kamer van Koophandel
IPMA D is een goede training, met goede trainers.

M.Majstorovic Graydon Nederland BV
IPMA D is een vlotte, niet saaie en interessante training. De trainers zijn goed voorbereid en hebben een uitstekende kennis van de stof.

R. Fiolet Boskalis
De training IPMA D van de IT Management Group is een goede training. De trainer heeft een uitgebreide kennis.

R. Sanders
IPMA D is een prima training, in een goed tempo. De samenhang en inhoud van de training is ook prima. Ik waardeer de training met een 8!

R. Sandmann Kamer van Koophandel
IPMA C is een training op een hoog niveau. De trainer gaf een zeer goede begeleiding. Ik waardeer de trainer met een 9!

Lees alle ervaringen.

Referenties TOGAF Trainingen

E. Veen Jeroen Bosch Ziekenhuis
Door deze training TOGAF Practitioner, vervolg op de training TOGAF Foundation, heb ik een nog beter beeld gekregen van de TOGAF methodiek.

G. Chorus APG
TOGAF Foundation is een goede en duidelijke training. Ik waardeer de training en trainer met een 8!

D. Roelse OCI Nitrogen
Ik waardeer de training TOGAF Foundation met een negen! Ik heb veel handvaten meegekregen voor het opzetten van een EA.

Andre Beerendonk Kamer van Koophandel
De training TOGAF Practitioner is een goede training. Ik waardeer de inhoud van de training evenals de trainer met een 8!

Y. Berrich Ministerie van BZK
De training TOGAF Foundation is een zinvolle training, het is conform mijn verwachtingen.

Lees alle ervaringen.

Referenties TMap Next Trainingen

Carin de Bont
TMap Next Test Engineer is een leuke training, in een vlot tempo.

J. Veldhuizen Rikas Consultancy
TMap Next Test Manager is een goede training. De trainers waren deskundig en enthousiast. De interactie tussen de deelnemers was heel interessant. Ik waardeer de training met een 9!

J. de Bie
TMap Next Test Engineer is een uitmuntende training. Er werd veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, waardoor het inzichtelijk werd. De trainer bracht het met humor.

R. Verhoeven Cofely Nederland BV
TMap Next Test Manager is een goede training. De trainer is duidelijk en heeft ruim voldoende kennis en ervaing

V. Elegeert Philips
De training TMAP Foundation is top! De lesstof werd boeiend gebracht, hierdoor blijf je steeds alert.

Lees alle ervaringen.

Referenties Masterclass IT Risicomanagement

J.C.M. Rimmelzwaan Boskalis
Masterclass IT Risicomanagement is een uitstekende training.

Peter Minderhoud DNWB
De Masterclass IT Risicomanagement is zeer goed. Er wordt voldoende gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden.

T. Jetten Wageningen Universiteit
Door de Masterclass IT Risicomanagement heb ik een goed beeld gekregen van het belang van het onderwerp. De trainer gaf een heldere uitleg met goede voorbeelden.

I.C. Boutkan Dunea
Masterclss IT Risicomanagement is een uitstekende training, het geeft een mooi beeld van de samenhang van verschillende modellen.

G. van der Lek
De Masterclass IT Risicomanagement is uitstekend. Ik ben zeer tevreden. De Masterclass heeft zeker aan mijn verwachtingen voldaan.

Lees meer referenties.

Referenties Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL

M. Meeuwessen
De Masterclass Integratie ITIL, ASl, BiSL is een goede training die aansluit op de praktijk, met veel theorie en praktijkvoorbeelden. De motiverende trainer maakt gebruik van goed lesmateriaal.

Erik de Roo De Twentse Zorgcentra
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een goede training. De training geeft duidelijke handvatten voor de praktijk.

J. Kuijsten Ministerie van BZK
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een goede training.

H. Mcilveen Santrade Ltd.
De Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een zeer goede training, ik heb veel geleerd. De discussies waren fijn, vooral de real life discussies. De trainer is zeer kundig, ik waardeer de trainer met een 9!

Taco Braber Kadaster Apeldoorn
De Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL heeft voldaan aan mijn verwachtingen. De trainer is zeer kundig en brengt de stof goed over. Er worden goede praktijkvoorbeelden gegeven.

Lees meer referenties.

Referenties Masterclass IT Procesmanagement

M. Jansen ING
Masterclass IT Procesmanagement is een goede training. Ik ken niemand met meer parate kennis dan deze trainer.

P. van der Hoeven DUO
De Masterclass IT Procesmanagement is een training die inzicht geeft in diverse processen.

A. Simmelink UWV
De Masterclass IT Procesmanagement is top! Theorie en praktijkvoorbeelden zijn mooi in balans en de trainer gaat goed in op de vragen van de groep.

D. Verwey CGI
Masterclass IT Procesmanagement is een nuttige training. De trainer heeft veel kennis van zaken en weet de theorie goed over te brengen met goede praktijkvoorbeelden.

S. Nour
Masterclass IT Procesmanagement is een goede training.

Lees meer referenties.

Copyright © 2008 - 2018 IT Management Group