Referenties trainingen

Referenties Bedrijfstrainingen / In Company

In Company
Ilhan Yalcin Q8
Q8 was op zoek naar een partner voor het standaardiseren van hun IT processen internationaal gezien ter voorbereiding op een ITSM pakketkeuze. De IT Management Group heeft voor Q8 daartoe een aantal workshops georganiseerd om het gewenste procesverloop vast te stellen voor de processen incident management, change management en configuration management. Voor de analyse van de processen en tijdens de workshops is de ITIL best practice gebruikt. Q8 is zeer tevreden over de vlotte wijze waarop de IT Management Group invulling heeft gegeven aan deze opdracht.
Algemene waardering: 9

In Company
Gert Wijsman Realworld-Systems
Field Manager

Samen met elf van mijn collega’s heb ik de in-company de training TOGAF Foundation bij de IT Management Group gevolgd. De training sloot aan bij het doel dat wij voor ogen hadden en was erg interessant. Een onbekende wereld ging open. Het is droge stof, maar deze werd goed gebracht.
Algemene waardering: 8

In Company
M. Wijbenga Pensioenfonds Horeca & Catering
Teamleider Functioneel & Technisch Beheer

De IT Management Group heeft voor ons een in-company masterclass verzorgd voor een groep van 13 medewerkers. De masterclass werd als een wervelwind verzorgd, er is in korte tijd veel kennis gedeeld en overgebracht! Het was goed om op deze manier iedereen weer extra fris en enthousiast te krijgen om boven de praktijk te gaan hangen. We gaan zeker aan de slag met deze materie bij de verdere professionalisering van onze beheerorganisatie. Hartstikke bedankt!
Algemene waardering: 9

In Company
M. van Grieken Ministerie van SZW
Hoofd Document en Informatie Management SZW

Aan de IT Management Group is gevraagd om mijn afdeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ondersteunen bij het verder professionaliseren van het team functioneel beheer. De IT Management Group heeft DIM FB onder andere ondersteund bij het verder inrichten van kennisdeling en achtervang, het verder verkrijgen van inzicht en overzicht over de verschillende beheerdomeinen, het verder structureren van taken en verantwoordelijkheden en het gezamenlijk opzetten van een belangrijkste beheerprocessen zoals incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingenbeheer, transitie en gebruikersondersteuning. Als uitgangspunt voor deze professionalisatie is de best practice BiSL gebruikt. De IT Management Group heeft ook een aantal trainingen voor mijn team verzorgd: BiSL, Klantgericht Communiceren en Testen volgens TMap. Gedurende het traject is met het team door de IT Management Group ook gewerkt aan teambuilding en eigenaarschap. Het traject is na een half jaar afgesloten met een geslaagde teambuildingsdag. Ik ben erg tevreden over de inzet, kennis en kunde van IT Management Group.
Algemene waardering: 9

In Company
Niels Wullink Provincie Gelderland
Medewerker Advies I&A

De Provincie Gelderland heeft met 10 van haar medewerkers een maatwerk training BiSL in één dag doorlopen. De doelstelling was om met elkaar kennis te maken met BiSL als best practice voor functioneel beheer en om daarbij direct een duidelijke verbinding naar de praktijk te leggen. Enkele quotes van onze deelnemers:
“Het was een pittige training, het tempo lag goed en de trainer heeft ervoor gezorgd dat iedereen goed werd meegenomen!”
“Deze training heeft mij geholpen om met een andere blik naar mijn eigen werkzaamheden te kijken en ook naar de verbanden met de rest van de organisatie.”
Algemene waardering: 8

In Company
J. Franken ING
Teammanager Servicedesk NL

De IT Management Group heeft voor ING inmiddels een aantal in-house trainingen verzorgd voor ITIL en PRINCE2 in zowel Nederlands als Engels en ook hebben een aantal collega’s inmiddels via de open inschrijving trainingen gevolgd op het gebied van ITIL, PRINCE2, ASL en BISL. Beiden groepen waren erg enthousiast over de trainingen door de interactieve manier waarop de trainingen werd gegeven, het hoge kennisniveau van de trainers en bij de open inschrijvingen ook de locatie en catering. Het contact met IT Management Group ervaar ik als erg prettig doordat ze steeds snel een passende offerte voor een goede prijs weten neer te leggen.
Algemene waardering: 9

In Company
Rixt Veurman Gemeente Heerenveen
Adviseur Bedrijfsvoering

De gemeente Heerenveen heeft een belangrijke volgende stap gezet in de verdere professionalisering van haar IT medewerkers. Dee gemeente Heerenveen heeft allereerst een Apollo 13 Game gevolgd en vervolgens een ITIL Foundation training. De Apollo 13 Game geeft een goed inzicht in hoe wordt samengewerkt en wat eventueel verbeterd kan worden. ITIL Foundation is een best practice op het gebied van IT Management. Alle 14 deelnemers hebben het hoog aangeschreven certificaat weten te behalen!
Algemene waardering: 9

In Company
S. Kloos Hotelschool The Hague
Manager afdeling Automatisering

De medewerkers van de helpdesk en netwerk service desk hebben de training ITIL Foundation bij de IT Management Group gevolgd. Zowel training als trainer waren inspirerend voor de medewerkers en er was veel ruimte voor het bespreken van praktijkvoorbeelden. Ik ben tevreden over de kwaliteit die IT Management Group levert en daarom gaan de functioneel beheerders tevens op voor een training BiSL Foundation bij ITMG.
Algemene waardering: 8

Referenties ITIL Trainingen

Francois Vermaas SKF B.V.
ITIL Foundation is een goede training! Er is een goede combinatie van theorie en praktijk. Goede voorbereiding op het examen door het trainen van de verwachte vragen en veel herhaling van de materie.

Jo Hermans Valid Consultancy BV
ITIL Service Strategy is een zeer intensieve training. De trainer is goed onderlegd en gaf een goede presentatie.

M. de Rijter DBC Onderhoud
ITIL Foundation V3 is een goede training, er wordt veel stof behandeld. De trainer heeft diepgaande theoretische en praktische ervaring.

B. Smith Thales
De training ITIL Foundation geeft een goed inzicht in ITIL. Er worden goede praktijkvoorbeelden gegeven.

N. Doornebosch IT Syne
ITIL RCV is een goede training. De trainer legt de stof goed en duidelijk uit.

Lees alle ervaringen.

Referenties ASL Trainingen

J.W. Schatens
ASL Foundation is een prima verzorgde training. De training is informatief en compleet. Er was ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en uitleg.

E. de Jong DJI
ASL Foundation is een goede training. De trainer heeft kennis van zaken, zijn uitleg was helder en er was ruimte voor vragen.

M. Ruff
ASL Foundation is een nuttige en leerzame training, in een goed tempo. De stof is zeker toepasbaar in de praktijk. De trainer heeft een goede inhoudelijke kennis.

Eric Arts Dela
Het was een duidelijke training. Het tempo was goed en voldeed aan de verwachtingen.

Baja Bajovic SGR
ASL Foundation is een zeer leerzame training.

Lees alle ervaringen.

Referenties BiSL Trainingen

Jan ten Hoeve Algemene Rekenkamer
BiSL is een prima training, die het functioneel beheer inzichtelijk maakt.

H. Groenenberg
BiSL is een goede en duidelijke training.

B. Veira De Surinaamsche Bank
BiSL is een goede training!

Terence Kroes De Surinaamsche Bank
BiSL is een heel goed verzorgde training. De trainer kon de materie goed overbrengen.

Monique Molenaar-Triepels Gemeente Den Haag
Ik waardeer de training BiSL met een 8!

Lees alle ervaringen.

Referenties ISO20000 Trainingen

Niels Treurniet DNA S ervices
ISO/IEC 20000 is een goede training, de trainer is helder in zijn uitleg.

Rogier termeer DNA Services
ISO/IEC 20000 is een goede training.

A. Lachman DNA Services
ISO/IEC 20000 is een goed verzorgde training, de trainer is erg kundig.

M. Benschop DNA Services
ISO/IEC 20000 is een interessante training.

Henk Vaandrager DNA Services
ISO/IEC 20000 is een goede training. De training bevat
veel informatie, in een vlot tempo.

Lees alle ervaringen.

Referenties PRINCE2 Trainingen

James Cronk Total Solutions Europe B.V.
Ik waardeer de training PRINCE2 Foundation met een 7. De trainer was goed, hij maakte veel gebruik van praktijkvoorbeelden.

Mark Willems BRS Building Systems B.V.
PRINCE2 Foundation is een heel goede training.

J. Bedert Kober Groep
PRINCE2 Foundation is een zeer goede verduidelijking van de theorie uit het boek. Ik waardeer de training en de trainer met een 9!

L. Pronk Ministerie van EL&I, Dienst ICT Uitvoering
PRINCE2 Foundation waardeer ik met een acht! De trainer heeft veel praktische kennis, hierdoor werd er veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Het tempo was goed.

E. Abma
PRINCE2 Foundation is een leuke en leerzame training. De trainer is erg enthousiast en dat bevordert de opname van de lesstof.

Lees alle ervaringen.

Referenties IPMA Trainingen

R. Fiolet Boskalis
De training IPMA D van de IT Management Group is een goede training. De trainer heeft een uitgebreide kennis.

Raul Diaz Murillo Kamer van Koophandel
IPMA D is een goede training, met goede trainers.

R. Sanders
IPMA D is een prima training, in een goed tempo. De samenhang en inhoud van de training is ook prima. Ik waardeer de training met een 8!

T. Nielen
IPMA C is een hele open en inspirerende training, waarbij ik erg genoten heb van de inhoud, de trainer en de trainees. Ik waardeer de training en de trainer met een 9!

R. Sandmann Kamer van Koophandel
IPMA C is een training op een hoog niveau. De trainer gaf een zeer goede begeleiding. Ik waardeer de trainer met een 9!

Lees alle ervaringen.

Referenties TOGAF Trainingen

F. Kloosterman SSC-I
TOGAF Foundation is een interessante, maar wel pittige training.

J. Tetteroo Kamer van Koophandel
Ik heb de training TOGAF Foundation gevolgd. Het was een behoorlijke worsteling om de complexe stof snel te verwerken, dit is gelukt door de vaardigheid en competentie van de trainer.

T. van der Linden TNT Express
TOGAF Foundation is een prima training. Er wordt goed gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden.

G. Chorus APG
TOGAF Foundation is een goede en duidelijke training. Ik waardeer de training en trainer met een 8!

S. Bassie TRIOMPH
TOGAF Foundation is een goede training.

Lees alle ervaringen.

Referenties TMap Next Trainingen

P. van der Pijl
Ik waardeer de training TMap Suite Test Engineer met een 9! De trainer heeft goede vakkennis en hij brengt de stof op een leuke manier.

Cora Tausent-Pondman Marosel BV
TMap Next Test Engineer is een pittige training. De trainer is zeer motiverend en kundig.

Peter Harmens Stichting Arkin
TMap Next Test Engineer is een nuttige training, in een goed tempo. De trainer heeft de lesstof goed en met humor uitgelegd.

T. van de Voort P-Direkt
De training TMap Next Test Manager draagt bij aan de voorbereiding op het examen. Praktijkervaringen gecombineerd met theorie is een prima opzet.

Ronald Hoogenboom Gemeente Den Haag
Ik heb de training als positief ervaren. De trainer heeft een prettige manier van lesgeven.

Lees alle ervaringen.

Referenties Masterclass IT Risicomanagement

Theo Brammeijer ING
De Masterclass IT Risicomanagement voldeed prima aan mijn verwachtingen. De informatie is zeer nuttig voor mijn vakgebied.

A. Talhaoui Logius
De Masterclass IT Risicomanagement is een veelomvattende training waarin verschillende methodieken worden besproken, alsmede hun afhankelijkheid. De training heeft nieuwe handvaten gegeven, maar ook bestaande bevestigd.

Dennis Heilbron DNWB
De Masterclass IT Risicomanagement is zeer goed. Het is een fijne, zinvolle training in een prettig tempo! De trainer is duidelijk een ervaringsdeskundige.

H. van der Meer JustID
De Masterclass Risicomanagement is een zeer goede training. De masterclass brengt veel informatie en geeft veel mogelijkheden voor toepassing in de praktijk.

F. Alkemade Dunea
Masterclass IT Risicomanagement is een goede en duidelijke training, met veel praktijkvoorbeelden.

Lees meer referenties.

Referenties Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL

J. Lendfers Rabobank
De Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een goede training. De praktijkervaringen zijn erg leerzaam.

J. Kuijsten Ministerie van BZK
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een goede training.

Taco Braber Kadaster Apeldoorn
De Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL heeft voldaan aan mijn verwachtingen. De trainer is zeer kundig en brengt de stof goed over. Er worden goede praktijkvoorbeelden gegeven.

Erik de Roo De Twentse Zorgcentra
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een goede training. De training geeft duidelijke handvatten voor de praktijk.

H. Verstappen vtsPN
De Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is zeer goed. Ik waardeer de Masterclass en de trainer met een 9!

Lees meer referenties.

Referenties Masterclass IT Procesmanagement

M. Jansen ING
Masterclass IT Procesmanagement is een goede training. Ik ken niemand met meer parate kennis dan deze trainer.

G. Peuscher ING
De Masterclass IT Procesmanagement bevat zeer veel nuttige informatie die in de praktijk gebracht kan worden.

D. Verwey CGI
Masterclass IT Procesmanagement is een nuttige training. De trainer heeft veel kennis van zaken en weet de theorie goed over te brengen met goede praktijkvoorbeelden.

T. Tulleners UWV
De Masterclass IT Procesmanagement is zeer goed. De training is logisch ingedeeld en inhoudelijk goed onderbouwd.

P. van der Hoeven DUO
De Masterclass IT Procesmanagement is een training die inzicht geeft in diverse processen.

Lees meer referenties.

Copyright © 2008 - 2018 IT Management Group