Referenties trainingen

Referenties Bedrijfstrainingen / In Company

In Company
Ilhan Yalcin Q8
Q8 was op zoek naar een partner voor het standaardiseren van hun IT processen internationaal gezien ter voorbereiding op een ITSM pakketkeuze. De IT Management Group heeft voor Q8 daartoe een aantal workshops georganiseerd om het gewenste procesverloop vast te stellen voor de processen incident management, change management en configuration management. Voor de analyse van de processen en tijdens de workshops is de ITIL best practice gebruikt. Q8 is zeer tevreden over de vlotte wijze waarop de IT Management Group invulling heeft gegeven aan deze opdracht.
Algemene waardering: 9

In Company
M. van Grieken Ministerie van SZW
Hoofd Document en Informatie Management SZW

Aan de IT Management Group is gevraagd om mijn afdeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ondersteunen bij het verder professionaliseren van het team functioneel beheer. De IT Management Group heeft DIM FB onder andere ondersteund bij het verder inrichten van kennisdeling en achtervang, het verder verkrijgen van inzicht en overzicht over de verschillende beheerdomeinen, het verder structureren van taken en verantwoordelijkheden en het gezamenlijk opzetten van een belangrijkste beheerprocessen zoals incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingenbeheer, transitie en gebruikersondersteuning. Als uitgangspunt voor deze professionalisatie is de best practice BiSL gebruikt. De IT Management Group heeft ook een aantal trainingen voor mijn team verzorgd: BiSL, Klantgericht Communiceren en Testen volgens TMap. Gedurende het traject is met het team door de IT Management Group ook gewerkt aan teambuilding en eigenaarschap. Het traject is na een half jaar afgesloten met een geslaagde teambuildingsdag. Ik ben erg tevreden over de inzet, kennis en kunde van IT Management Group.
Algemene waardering: 9

In Company
Rixt Veurman Gemeente Heerenveen
Adviseur Bedrijfsvoering

De gemeente Heerenveen heeft een belangrijke volgende stap gezet in de verdere professionalisering van haar IT medewerkers. Dee gemeente Heerenveen heeft allereerst een Apollo 13 Game gevolgd en vervolgens een ITIL Foundation training. De Apollo 13 Game geeft een goed inzicht in hoe wordt samengewerkt en wat eventueel verbeterd kan worden. ITIL Foundation is een best practice op het gebied van IT Management. Alle 14 deelnemers hebben het hoog aangeschreven certificaat weten te behalen!
Algemene waardering: 9

In Company
Gert Wijsman Realworld-Systems
Field Manager

Samen met elf van mijn collega’s heb ik de in-company de training TOGAF Foundation bij de IT Management Group gevolgd. De training sloot aan bij het doel dat wij voor ogen hadden en was erg interessant. Een onbekende wereld ging open. Het is droge stof, maar deze werd goed gebracht.
Algemene waardering: 8

In Company
S. Kloos Hotelschool The Hague
Manager afdeling Automatisering

De medewerkers van de helpdesk en netwerk service desk hebben de training ITIL Foundation bij de IT Management Group gevolgd. Zowel training als trainer waren inspirerend voor de medewerkers en er was veel ruimte voor het bespreken van praktijkvoorbeelden. Ik ben tevreden over de kwaliteit die IT Management Group levert en daarom gaan de functioneel beheerders tevens op voor een training BiSL Foundation bij ITMG.
Algemene waardering: 8

In Company
J. Franken ING
Teammanager Servicedesk NL

De IT Management Group heeft voor ING inmiddels een aantal in-house trainingen verzorgd voor ITIL en PRINCE2 in zowel Nederlands als Engels en ook hebben een aantal collega’s inmiddels via de open inschrijving trainingen gevolgd op het gebied van ITIL, PRINCE2, ASL en BISL. Beiden groepen waren erg enthousiast over de trainingen door de interactieve manier waarop de trainingen werd gegeven, het hoge kennisniveau van de trainers en bij de open inschrijvingen ook de locatie en catering. Het contact met IT Management Group ervaar ik als erg prettig doordat ze steeds snel een passende offerte voor een goede prijs weten neer te leggen.
Algemene waardering: 9

In Company
M. Wijbenga Pensioenfonds Horeca & Catering
Teamleider Functioneel & Technisch Beheer

De IT Management Group heeft voor ons een in-company masterclass verzorgd voor een groep van 13 medewerkers. De masterclass werd als een wervelwind verzorgd, er is in korte tijd veel kennis gedeeld en overgebracht! Het was goed om op deze manier iedereen weer extra fris en enthousiast te krijgen om boven de praktijk te gaan hangen. We gaan zeker aan de slag met deze materie bij de verdere professionalisering van onze beheerorganisatie. Hartstikke bedankt!
Algemene waardering: 9

In Company
Niels Wullink Provincie Gelderland
Medewerker Advies I&A

De Provincie Gelderland heeft met 10 van haar medewerkers een maatwerk training BiSL in één dag doorlopen. De doelstelling was om met elkaar kennis te maken met BiSL als best practice voor functioneel beheer en om daarbij direct een duidelijke verbinding naar de praktijk te leggen. Enkele quotes van onze deelnemers:
“Het was een pittige training, het tempo lag goed en de trainer heeft ervoor gezorgd dat iedereen goed werd meegenomen!”
“Deze training heeft mij geholpen om met een andere blik naar mijn eigen werkzaamheden te kijken en ook naar de verbanden met de rest van de organisatie.”
Algemene waardering: 8

Referenties ITIL Trainingen

J. Assen KvK
Ik waardeer de training ITIL Foundation met een 9! De trainer legt de materie goed uit.

M. Beemer Agentschap Telecom
ITIL Foundation is een goede en evenwichtige training. De trainer heeft veel diepgang en praktijkkennis. Er was veel ruimte voor vragen.

G. van Zeijl NS
ITIL Foundation is een goede en vlotte training. Ik waardeer de training en de trainer met een 9!

Mariska Schill Timeos
ITIL MLC is een goede training, ik waardeer de training met een 8!

S. Dulam-Jaggoe De Surinaamsche Bank
ITIL V3 is een goede training, die voldeed aan onze behoeften. Met deze training heb ik een duidelijk beeld gekregen van de service levenscyclus en ik ben in staat om dit toe te passen in de organisatie.

Lees alle ervaringen.

Referenties ASL Trainingen

D. Pieplenbosch Ministerie van BZK
Ik waardeer de training ASL met een 9. Ik heb veel geleerd van de trainer en de interactieve manier van lesgeven.

J.W. Schatens
ASL Foundation is een prima verzorgde training. De training is informatief en compleet. Er was ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en uitleg.

W. van der Jagt Scania Networks BV
ASL is een prima training. De droge stof wordt opgeleukt door interactie en praktijkvoorbeelden. De trainer is vriendelijk, flexibel en hij heeft kennis van zaken.

Bert Dingemans The Future Group
Het was een prima training.

Anton van Rosmalen
Het is een prima ASL-training.

Lees alle ervaringen.

Referenties BiSL Trainingen

Ed Sung DSB Den Haag
BiSL is een uitstekende training, waar ik in de praktijk mijn voordeel mee kan doen.

Andries Karssen ING
BiSL Foundation is een algemene, maar zinvolle training. Er wort veel informatie verstrekt in korte tijd.

Marcel Hertog ING
BiSL is een prima training!

Y. Bagcan CBRE Global Investors
Goede en leuke sessies, met voldoende interactie.

L. de Boer Raad voor Rechtsbijstand
BiSL een professionele en heldere training. Ik waardeer de training met een 8 en de trainer met een 9!

Lees alle ervaringen.

Referenties ISO20000 Trainingen

Henk Vaandrager DNA Services
ISO/IEC 20000 is een goede training. De training bevat
veel informatie, in een vlot tempo.

Elianne Burgers DNA Services
ISO/IEC 20000 is een interessante en leerzame training. De trainer is deskundig en maakt gebruik van leuke praktijkvoorbeelden.

M. Methorst Rijnstate
De training ISO20000 heeft een interessante invulling van de stof, met uitstapjes naar de praktijk. De trainer heeft veel kennis van de stof en de praktijk.

Niels Treurniet DNA S ervices
ISO/IEC 20000 is een goede training, de trainer is helder in zijn uitleg.

Arien Roozendaal DNA Services
ISO/IEC 20000 is een interessante en nuttige training.

Lees alle ervaringen.

Referenties PRINCE2 Trainingen

Erik de Roo AWS Beter Wonen
Een duidelijk verhaal. Goede afwisseling tussen theorie en oefeningen/opgaven. De trainingslocatie was goed bereikbaar.

V. Subramonia
PRINCE2 Practitioner is a good and effective training course.

Sabrina Scholtz ING Real Estate BV
Veel geleerd in deze korte periode wat zeker toegevoegde waarde heeft voor de praktijk en het behalen van het examen.

Filip Wuyts HUBO Belgie N.V.
Ik ben erg tevreden over de training PRINCE2 Foundation. De training is volledig en er wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden.

James Cronk Total Solutions Europe B.V.
Ik waardeer de training PRINCE2 Foundation met een 7. De trainer was goed, hij maakte veel gebruik van praktijkvoorbeelden.

Lees alle ervaringen.

Referenties IPMA Trainingen

M.Majstorovic Graydon Nederland BV
IPMA D is een vlotte, niet saaie en interessante training. De trainers zijn goed voorbereid en hebben een uitstekende kennis van de stof.

T. Nielen
IPMA C is een hele open en inspirerende training, waarbij ik erg genoten heb van de inhoud, de trainer en de trainees. Ik waardeer de training en de trainer met een 9!

R. Sanders
IPMA D is een prima training, in een goed tempo. De samenhang en inhoud van de training is ook prima. Ik waardeer de training met een 8!

M. Dieteren
IPMA D is een zeer goede training. De stof werd duidelijk uitgelegd. De trainer gebruikte goede praktijkvoorbeelden en mooie cases.

R. Fiolet Boskalis
De training IPMA D van de IT Management Group is een goede training. De trainer heeft een uitgebreide kennis.

Lees alle ervaringen.

Referenties TOGAF Trainingen

D. Roelse OCI Nitrogen
Ik waardeer de training TOGAF Foundation met een negen! Ik heb veel handvaten meegekregen voor het opzetten van een EA.

T. van der Linden TNT Express
TOGAF Foundation is een prima training. Er wordt goed gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden.

E. Veen Jeroen Bosch Ziekenhuis
Door deze training TOGAF Practitioner, vervolg op de training TOGAF Foundation, heb ik een nog beter beeld gekregen van de TOGAF methodiek.

Jack Pannekeet Verizon Terremark
TOGAF Practitioner is een goede training. Ik waardeer de trainer met een 10!

B. Schotanus Xantes ICT
TOGAF Foundation is een prima training, met een uitstekende trainer.

Lees alle ervaringen.

Referenties TMap Next Trainingen

R. Smit
TMap Suite Test Master is een interessante training, met leuke invalshoeken. De trainer heeft prima theoretische kennis en leuke praktijk anekdotes.

Ger Hamers Inter Access
TMap Next Test Engineer is een training die erg prettig te volgen is, door de praktische benadering en de interactie.

Denis Florisson PMT Groep
Tijdens de training TMap Next Test Engineer wordt de stof en het praktisch oefenen behandeld.

H. Poppen Gemeente Utrecht
TMap Next Test Manager is een goede training. De training is een goede voorbereiding op het examen. De trainers konden de vragen goed beantwoorden.

V. Elegeert Philips
De training TMAP Foundation is top! De lesstof werd boeiend gebracht, hierdoor blijf je steeds alert.

Lees alle ervaringen.

Referenties Masterclass IT Risicomanagement

Dennis Heilbron DNWB
De Masterclass IT Risicomanagement is zeer goed. Het is een fijne, zinvolle training in een prettig tempo! De trainer is duidelijk een ervaringsdeskundige.

J.C.M. Rimmelzwaan Boskalis
Masterclass IT Risicomanagement is een uitstekende training.

F. van Velzen Dunea
Masterclass IT Risicomanagement is een masterclass met goede diepgang. De trainer is duidelijk een man met ervaring.

I. Looije Dunea
Masterclass IT Risicomanagement is een zeer interessante training. De praktijkvoorbeelden maken de stof herkenbaar.

I.C. Boutkan Dunea
Masterclss IT Risicomanagement is een uitstekende training, het geeft een mooi beeld van de samenhang van verschillende modellen.

Lees meer referenties.

Referenties Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL

H. Verstappen vtsPN
De Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is zeer goed. Ik waardeer de Masterclass en de trainer met een 9!

Mike Gonesh Provincie Zuid-Holland
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een zeer goede en waardevolle training.

Bas van Nunen Universiteit van Tilburg
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een complete training. De trainer heeft veel kennis en een prettige manier van kennisdeling.

Edwin Aertssen Delta NV
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een prima training met veel inhoud en nuttige praktijktips.

Eric van der Haas Toshiba
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een goede training! Het is veel theorie, maar met een goede voorbereiding overzichtelijk.

Lees meer referenties.

Referenties Masterclass IT Procesmanagement

T. Tulleners UWV
De Masterclass IT Procesmanagement is zeer goed. De training is logisch ingedeeld en inhoudelijk goed onderbouwd.

D. Verwey CGI
Masterclass IT Procesmanagement is een nuttige training. De trainer heeft veel kennis van zaken en weet de theorie goed over te brengen met goede praktijkvoorbeelden.

S. Nour
Masterclass IT Procesmanagement is een goede training.

P. van der Hoeven DUO
De Masterclass IT Procesmanagement is een training die inzicht geeft in diverse processen.

A. Simmelink UWV
De Masterclass IT Procesmanagement is top! Theorie en praktijkvoorbeelden zijn mooi in balans en de trainer gaat goed in op de vragen van de groep.

Lees meer referenties.

Copyright © 2008 - 2017 IT Management Group