11. Is een proces binnen ITIL 4 nog wel belangrijk?

Het begrip proces heeft in ITIL 4 ‘slechts’ de betekenis van een set van onderling gerelateerde of interactieve activiteiten die gedefinieerde inputs in outputs omzetten en waarbij de acties en hun afhankelijkheden zijn gedefinieerd. Het is voor een organisatie dan ook een keus tot in welke detail dit beschreven is, zolang de waardestroom maar duidelijk is en iedereen weet wat er wordt verwacht! Vanuit servicemanagement optiek zijn er nog steeds talloze situaties en evenzoveel processen te bedenken die een integrale, team-overstijgende aanpak vragen, inclusief (proces) feedback van belanghebbenden om de service continu te beoordelen en te verbeteren, en dat vereist voortdurende betrokkenheid op alle niveaus.

Of een proces belangrijk is bepaald een organisatie zelf. In ITIL 4 is, overeenkomstig ITIL v3, een proces nog steeds een beschrijving van uit te voeren activiteiten. Het kan zijn dat een organisatie de noodzaak heeft om processen te beschrijven om daarmee de productiviteit binnen en tussen organisaties te verbeteren. Meestal wordt dit gedetailleerd beschreven in procedures, waarin wordt weergegeven wie bij het proces betrokken is (met behulp van bijvoorbeeld RACI), en eventueel werkinstructies die uitleggen hoe het werk uitgevoerd dient te worden. ITIL 4, maar ook dat is overeenkomstig ITIL v3, schrijft daarmee dus niet voor hoe een proces uitgevoerd móet worden.

Comments are closed.

Copyright © 2008 - 2019 IT Management Group